Звіт Нововодолазької дюсш за 2011-2012 навчальний рік Нововодолазька дитячо-юнацька спортивна школа Нововодолазької районної ради Харківської області заснована у 1979 році Адреса школи: смт. Нова Водолага, вул. Дзержинського,4 icon

Звіт Нововодолазької дюсш за 2011-2012 навчальний рік Нововодолазька дитячо-юнацька спортивна школа Нововодолазької районної ради Харківської області заснована у 1979 році Адреса школи: смт. Нова Водолага, вул. Дзержинського,4НазваниеЗвіт Нововодолазької дюсш за 2011-2012 навчальний рік Нововодолазька дитячо-юнацька спортивна школа Нововодолазької районної ради Харківської області заснована у 1979 році Адреса школи: смт. Нова Водолага, вул. Дзержинського,4
Дата конвертации27.06.2013
Размер317.45 Kb.
ТипЗвіт

Аналітичний звіт

Нововодолазької ДЮСШ за 2011-2012 навчальний рік

Нововодолазька дитячо-юнацька спортивна школа Нововодолазької районної ради Харківської області заснована у 1979 році


Адреса школи: смт.Нова Водолага, вул. Дзержинського,4

Телефон: 4-35-62

E-mail: 130455@bk.ru

Директор школи: Андрій Миколайович Килипко, 19.01.1970р.н., працює в даному закладі з 1990 року, освіта вища

Заступник директора: Владислав Володимирович Цимбал, 18.08.1979р.н., працює в даному закладі з 2006 року, освіта вища

У ДЮСШ функціонують 4 відділення: дзюдо, легка атлетика, футбол, гирьовий спорт.

Робота з педагогічними кадрами спортивної школи була спрямована на підбір та поліпшення якісного складу працівників закладу, підвищення їх фахової кваліфікації. Цьому сприяли проведення нарад при директорові, тренерських нарад, перевірка шкільної документації, надання методичної допомоги при складанні робочого плану, ведення ділової документації, надання методичних матеріалів для поліпшення якості роботи педагогів. В ДЮСШ працює 18 тренерів-викладачів (6 основних, 12 сумісників), з них дві жінки з фізкультурною освітою. Два тренера-викладача мають першу кваліфікаційну категорію, 5 тренерів-викладачів мають 2 кваліфікаційну категорію.

Одним із пріоритетних напрямків роботи було створення умов для збереження психічного та фізичного здоров’я учнів та педагогів, для цього були проведені заняття із психологічної підготовки для вихованців ДЮСШ; на нарадах при директорові розглядалися питання із профілактики злочинності та правопорушень; була акцентована увага на зміцнення здоров’я дітей, посилення роботи щодо профілактики всіх видів дитячого травматизму; тренерами-викладачами були проведені інструктажі з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, ведуться журнали реєстрації інструктажів.

Організація якісного оздоровлення та відпочинку дітей, як основи покращення стану їх здоров’я, здійснювалась за рахунок коштів відділу з питань фізичної культури та спорту Нововодолазької РДА. Для цього було виділено кошти у сумі 34 500 грн. Оздоровлено 15 вихованців в ОДОТ «Лисенок» м.Алупка.

Аналіз стану управлінської діяльності адміністрації закладу, дотримання нормативності при веденні обов’язкової документації та організації навчально-виховного процесу дозволяє зробити висновок, що ця робота ведеться на достатньому рівні. Але разом з тим, під час перевірок виявлені порушення та недоліки, що зафіксовані в наказах з основної діяльності ДЮСШ. Забезпечено контроль за виконанням наказів.

Протягом всього навчального року ДЮСШ працювала над темою:

“Підвищення педагогічної компетенції учителя - основа якісної освіти учнів”.
Вирішенню загальношкільної проблеми сприяли проведені наради при директорові, методичні оперативки, індивідуальні співбесіди, участь адміністрації у обласних семінарах-нарадах управління фізичної культури та спорту, участь тренерів-викладачів у практичних курсах перепідготовки тренерів-викладачів, нарадах тренерів під час Всеукраїнських, обласних змагань.

  Діяльність Нововодолазької дитячо-юнацької спортивної школи Нововодолазької районної ради Харківської області у 2011-2012 навчальному році була спрямована на виконання регіональних програми розвитку освітньої галузі.

Перед колективом було поставлено такі завдання:

 1. Забезпечення ролі освіти як основи інноваційного розвитку українського суспільства: розвитку української державності.

 2. Формування ціннісних орієнтацій відносно здорового способу життя, створення оптимальних умов для збереження та зміцнення здоров’я.

 3. Забезпечення всебічного розвитку кожної дитини з урахуванням індивідуальних можливостей.

 4. Формування в учнів потреби у саморозвитку та самоосвіті.

 5. Формування соціального, комунікативного потенціалу особистості з толерантним ставленням до людей різних національностей та віросповідань.

 6. Виконання комплексу заходів з поширення функціонування державної мови у сфері освіти, формування національної самосвідомості учнів.

На виконання Закону України «Про мову» в школі навчання проводиться українською мовою. Заклад поповнюється навчальною літературою з видів спорту українською мовою, виписуються україномовні журнали, газети.

Протягом року адміністрація школи постійно здійснювала контроль за об‘ємом виконання запланованого програмного матеріалу, якістю укомплектування навчальних груп, аналізувала причини плинності контингенту груп початкової підготовки: відвідувались заняття тренерів, аналізувалися результати участі спортсменів ДЮСШ у змаганнях, проводилися перевірки ведення шкільної документації.

На підставі аналізу цієї роботи зроблено висновки, що тренери працюють над набором дітей у групи, своєчасно розпочинають заняття, сумлінно підходять до проведення тренувань, забезпечують виконання навчальних програм, впроваджують у навчальний процес новітні розробки у галузі фізичної культури та спорту, досягають, як правило, кращих результатів у роботі, результативність виступів у змаганнях зростає.

Протягом навчального року відбулися засідання науково – методичної ради школи за темами:

 • Аналіз методичної роботи за 2011 – 2012 навчальний рік.

 • Організація методичної роботи на 2011 – 2012 навчальний рік.

 • Робота з обдарованими дітьми: пошуки і розвиток дитячої обдарованості.

 • Забезпеченість навчальними програмами.

- Розширення знань з методики викладання.

- Підвищення загальної культури тренера-викладача.

 • Розгляд матеріалів тренерів-викладачів, які атестуються.

Систематично вивчалися й аналізувалися навчальні програми, посібники, інструктивні матеріали, методичні рекомендації щодо змісту, форми методів проведення занять та навчально-виховного процесу в цілому

У школі кабінет директора обладнаний сучасною комп’ютерною технікою. З 2011 року ДЮСШ підключена до світової мережі Інтернет. У 2012 році створено й працює сайт школи (sport-n-vodolaga.narod2.ru).

У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. З метою чіткої організації та підвищення ефективної діяльності педагогічних колективів з формування правової культури та попередження правопорушень з початку навчального року у річному плані школи сплановано заходи з профілактики правопорушень та правового виховання учнів. Основна мета - координація зусиль педагогічного колективу, запобігання правопорушень; охорона прав дитини. У школі ведеться робота з ранньої профілактики правопорушень серед учнів, систематично проводиться індивідуальна робота з учнями та їх батьками з метою профілактики правопорушень. На кінець навчального року стан злочинності та правопорушень серед учнів такий:

 1. Учнів, притягнутих до карної відповідальності - 1;

 2. Тенденція зросту (зниження) злочинності серед учнів:

 1. - немає,

 2. - 1,

 3. – 1.

У планах виховної роботи тренерів-викладачів заплановано бесіди з правового виховання, бесіди з профілактики правопорушень, робота з батьками дітей, схильних до правопорушень.

Питання з профілактики правопорушень підлітків розглядаються:

 • на батьківських зборах 12.09.2011р.;

 • на нарадах при заступникові директора (12.02.2012р.)

Діяльність педагогічного колективу була спрямована на виховання свідомого патріота, громадянина України, соціально компетентного в нових умовах життя. Головним із напрямків виховної роботи з учнями є громадське виховання. Серед заходів слід відзначити традиційні змагання на Кубок В. М. Ноги, участь у змаганнях та заходах, присвячених річниці Великої перемоги. Моральне виховання спрямоване на прищеплення і розвиток поваги до загальнолюдських цінностей та іншої людини. Повноцінний розвиток дітей можливий лише за умови формування в них навичок здорового способу життя. Активно і ефективно в цьому напрямку працює тренер-викладач В.Д.Божедай, який зумів не тільки організувати на належному рівні роботу з учнями, а й повести за собою педагогів, зацікавити їх новими формами роботи. Працюючи над реалізацією концепції виховної роботи школи, педагогічний колектив організовував і проводив низку заходів для досягнення основної мети - забезпечення всебічного розвитку особистості учнів. З метою формування здорового способу життя проводилась роз’яснювальна робота про шкідливі звички (тютюнопаління, токсикоманія, наркоманія).

З метою популяризації видів спорту педагогічним колективом ДЮСШ були організовані показові виступи кращих спортсменів у районних та селищних святах і змаганнях, присвяченим Дню захисту дітей, Дню молоді, Дню селища, Дню працівників фізичної культури та спорту, Дню футболу.

Є і недоліки: недостатня кількість тренерських ставок; недостатнє укомплектування кількістю тренерів-викладачів відділень: легкої атлетики, гирьового спорту, футболу, дзюдо; не вирішено питання фінансування виїздів спортсменів на змагання, організацію і проведення навчально-тренувальних зборів, неможливість придбання наукової літератури та новітніх методичних розробок, що перешкоджає досягненню високих результатів.

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально – виховного процесу в школі знаходився під щоденним контролем адміністрації школи.

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу перед початком навчального року видано 4 накази, які стосуються попередження травматизму учнів та дорослих, протипожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, створення системи охорони праці у школі. Розроблені посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників, які видані працівникам під розпис. У наявності журнали реєстрації інструктажів, обліку дитячого та дорослого травматизму, тощо.

Відповідно до «Типового положення про організацію навчання з питань охорони праці» проводилось навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони праці для працівників та учнів школи.

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі велась відповідно до:

 • статей 43, 50 Конституції України;

 • Закону України «Про освіту», стаття 26;

 • кодексу законів про працю України, статті 2, 10, 13;

 • Закону України «Про охорону праці», статті 6, 7, 10, 15, 19, 25;

 • наказів МОНМС України №563 від 01.08.2001р. «Про затвердження положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально– виховного процесу в закладах освіти» і №616 від 31.08.2001р. «Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах»

Уся документація в школі відповідає діючим нормативним документам. Були видані накази про організацію роботи з охорони праці, заповнені акти – дозволи на проведення занять у спортивних залах, акт перевірки готовності школи на 2011 – 2012 навчальний рік, проведено перевірку контурів захисного заземлення, опору ізоляції електропроводу; у колективному договорі є розділ з питань охорони праці, правил внутрішнього розпорядку.

У закладі розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих; в спортивних залах школи оформлено куточки з безпеки життєдіяльності.

На нарадах при директорові періодично заслуховувались питання з охорони праці, дитячого та дорослого травматизму.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювались на батьківських зборах..

Медичне обслуговування учнів школи здійснюється лікарем ДЮСШ.

В 2012– 2013 навчальному році усім працівникам школи необхідно:

 • суворо дотримуватися вимог законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти;

 • постійно тренерам-викладачам проводити з учнями, їх батьками роз’яснювальну, просвітницьку роботу, заходи з профілактики захворювань та дитячого травматизму в навчально-виховному процесі та в побуті, бесіди про дотримання правил безпеки при поводженні неповнолітніх з вибухонебезпечними предметами, тематичні заняття з питань профілактики отруєнь грибами, деякими рослинами тощо;

 • посилити профілактичну роботу щодо попередження дитячого травматизму.

Складовим здорового способу життя є правильне харчування. На батьківських зборах обговорювалося питання організації режиму харчування учнів.

У новому навчальному році педагогічний колектив продовжить роботу над удосконаленням форм та методів роботи, орієнтованих на високі спортивні досягнення та над створенням необхідних умов покращення матеріальної бази школи для удосконалення якості проведення тренувального процесу.

Головними завданнями у роботі та пріоритетними напрямками діяльності Нововодолазької ДЮСШ педколектив вважає:

 • виконання Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, «Про фізичну культуру та спорт», Положення про ДЮСШ, інших нормативно-законодавчих документів;

 • гармонійний розвиток індивідуальності, створення умов для формування фізично здорової дитини та зміцнення здоров‘я дітей засобами фізичної культури та спорту;

 • розвиток фізичної підготовки та здібностей у вибраному виді спорту;

 • удосконалення форм і методів роботи, орієнтованих на високі спортивні досягнення;

 • проведення агітаційної та роз‘яснювальної роботи серед учнів загальноосвітніх шкіл щодо залучення їх до систематичних занять фізичною культурою та спортом;

 • надання всебічної допомоги загальноосвітнім закладам в організації спортивно-масової роботи;

 • проведення постійної роботи з питань попередження усіх видів дитячого травматизму під час навчально-тренувального процесу;

 • зміцнення матеріально-технічної бази школи, придбання спортивного обладнання та інвентарю.


п/п


Назва заходів


Термін

проведення
Відмітка про

виконання

Форма

узагальнення

1

2

3
5

6


^ ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА:


Виконання Законів України “Про освіту”(ст. 58); “Про мови”.


1

- Комплектування груп. Зарахування учнів. Співбесіда з батьками вихованців першого року навчання з метою перевірки рівня функціональної підготовки дітей до навчання

- Аналіз виконання Закону “Про мови”

- Поповнення навчально-методичної бази школи підручниками, методичною літературою, науковими посібниками на українській мові з усіх видів спорту

- Здійснення обліку учнів у журналі руху учнів. Формування бази даних. Персоніфікація обліку дітей

- Аналіз підсумків контрольно-перевідних іспитів учнів.

Вересень


Жовтень

Протягом року


Вересень


ЧервеньСписок групи


Інформація на нараду


Інформація на нараду


Наказ


Наказ

Соціальний захист дітей
1 • Планування заходів щодо реалізації соціально-правового захисту дітей

 • Складання соціологічних карт груп, списків учнів по категоріям

 • Аналіз літнього оздоровлення

 • Складання індивідуальних планів роботи тренерів-викладачів із дітьми пільгових категорій

 • Організація літнього оздоровлення дітей

Вересень


Жовтень


Вересень

Жовтень


Червень

Педагогічні ради1

Підсумки роботи школи за 2011-2012 навчальний рік і задачі перед педагогічним колективом на новий 2012-2013 навчальний рік.

Організований початок навчального року. Робота з безпеки та попередження травматизму учасників навчально-виховного процесу. Розклад занять. Організація роботи зі шкільною документацією.

Затвердження списків груп попередньої базової підготовки. Діяльність педколективу щодо здійснення соціального захисту дитини та охорони дитинства.

Серпень
Педрада, протокол

2

Про підсумки навчально-тренувального та виховного процесу за 2011 рік.

Аналіз перевірки навчально-тренувальних занять та документації тренерів-викладачів, оцінка якості.

Про стан набору учнів та укомплектування груп початкової підготовки 1 року навчання.

ГруденьПедрада, протокол

3

Аналіз роботи педагогічного колективу за 2011-2012 навчальний рік.

Про підготовку матеріально-технічної бази до нового навчального року.

Про організацію оздоровлення вихованців.


ТравеньПедрада, протокол

Методичні та організаційні наради при заступнику директора

1

Інструктаж щодо заповнення журналів.

Співбесіда за навчальними програмами.

Аналіз календарного планування.

Вересень

Протокол

2

Про перевірку ведення шкільної документації.

Обговорення результатів виступів учнів школи, що взяли участь у змаганнях

ГруденьНаказ

3

Про хід атестації педагогічних кадрів

ТравеньПротокол

4

Про виконання навчальних програм.

Про підсумки роботи тренерів-викладачів з виявлення та підтримки обдарованих учнів.

ТравеньНаказ

5

Рекомендації із планування виховної роботи на новий навчальний рік

Вересень
Протокол

6

Про виховну роботу під час зимових канікул

Про підсумки виховної роботи за І півріччя

ГруденьІнформація на нараду

7

Співбесіди з усіма тренерами-викладачами про зміцнення матеріальної бази

Травеньпротокол

8

Про роботу тренерів-викладачів з учнями, схильними до правопорушень, жебракування.

ЛютийІнформація на нараду

9

Про роботу щодо запобігання поширення наркоманії, токсикоманії, негативних явищ і формування здорового способу життя. Профілактика правопорушень


ГруденьІнформація на нарадуПроведення нарад при директорові:

11.1. Готовність закладу до нового навчального року..

1.2.Аналіз, розробка та затвердження планів роботи на новий навчальний рік та тарифікації тренерсько-викладацького складу. Підсумки проведення оздоровчих заходів.

1.3. Аналіз проведення якісного

набору учнів до груп початкової підготовки та укомплектування груп попередньої базової підготовки. Результати роботи відділень ДЮСШ за 1 семестр.

1.4. Підведення підсумків роботи за 2 семестр, навчальний рік. Планування оздоровчих заходів на літній період. Підготовка до поточного ремонту школи.

Підготовка спортивних залів і приміщень школи до нового навчального року.

серпень

серпень


грудень


травень
Акт готовності закладу


Наказ


Інформація на нараду


Інформація на нараду2

Підписання акту готовності закладу до нового навчального року.серпеньАкт випробування

3

Перевірка готовності навчальної документації тренерів-викладачів на новий навчальний рік

вересень – жовтеньНаказ

4

Складання та затвердження графіка відпусток працівників ДЮСШ

січень,

травеньНаказ

5

Перевірка стану ведення особистих карток учнів та відміток про медичний огляд на початок навчального року

жовтень

(для ПП), травень – ПП, ПБПНаказ

6

Проведення тарифікації тренерсько-викладацького складу

травень,

серпеньНаказ

7

Перевірка стану укомплектування та роботи :

1.груп попередньої базової підготовки;

2.груп початкової підготовкижовтеньІнформація на нараду


8

Проведення у навчальних групах виборів старост, капітанів

вересеньІнформація на нараду


9

Перевірка журналу обліку руху трудових книжок та вкладишів до них

жовтеньІнформація на нараду


10

Перевірка стану ведення навчальної документації

згідно з графікомНаказ

11

Оформлення інформаційних стендів у приміщеннях ДЮСШ

серпеньСтенди

12

Розробка та затвердження плану проведення спортивно-масових заходів на новий календарний рік

груденьНаказ

13

Контроль за проведенням навчальних занять

згідно з графікомАкти перевірки занять

14

Складання та затвердження розкладу занять

вересеньНаказ

15

Проведення поточного ремонту

ЧервеньІнформація на нараду

16

Поповнення матеріальної бази школи

Протягом рокуІнформація на нараду

17

Підготовка статистичного звіту за календарний рік

груденьЗвіт

18

Складання та затвердження плану проведення педагогічних рад

серпеньІнформація на нараду^ НАВЧАЛЬНО-СПОРТИВНА РОБОТА:


1

Участь кращих спортсменів у районних та селищних святах і змаганнях, присвяченим Дню захисту дітей, Дню молоді, Дню селища, Дню працівників фізичної культури та спорту, Дню футболу.

Протягом рокуІнформація до ЗМІ

2

Затвердження списків навчальних груп

Серпень

вересеньНаказ

3

Проведення відкритих занять з відвідуванням їх адміністрацією та тренерами-викладачами

протягом рокуАкти перевірки занять

4

Участь вихованців відділень у календарних змаганнях

протягом рокуІнформація до звіту


^ МЕТОДИЧНА РОБОТА:


1

Забезпечення тренерсько-викладацького складу періодичними виданнями, розробками з методики тренування

постійноІнформація на нараду

2

Складання та затвердження плану(графіка) проведення відкритих занять із взаємовідвідуванням тренерами з наступним обговоренням та підведенням підсумків

січень


протягом рокуНаказ

3

Підтримка постійного зв‘язку з управлінням фізичної культури та спорту із питань методичного забезпечення програмами з видів спорту та новітніми тенденціями у галузі розвитку фізичної культури та спорту

протягом рокуІнформація на нараду


^ ВИХОВНА РОБОТА:


1

Проведення індивідуальних та колективних бесід з питань морального та естетичного виховання, попередження правопорушень, пропаганди здорового способу життя, БЖД

протягом рокуЗапис у журналах

2

Проведення усіх видів інструктажів з попередження дитячого травматизму, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки та інших життєво важливих питань

протягом рокуЗапис у журналах

3

Підтримка зв‘язку з адміністраціями ЗНЗ району та класними керівниками учнів, які займаються у ДЮСШ, з метою здійснення контролю за успішністю і дисциплінованістю

постійноІнформація на нараду

4

Систематичне проведення огляду спортивних подій в Україні та за її межами.

Протягом рокуЗапис у журналі обліку роботи

5

Організація та проведення зустрічей вихованців школи з провідними спортсменами-учасниками Всеукраїнських змагань, Чемпіонатів Світу та Європи, міжнародних змагань

протягом рокуІнформація до ЗМІ

6

Організація та проведення походів учнів до культурних та історичних центрів

Протягом рокуЗапис у журналі обліку роботи

7

Залучення до занять в ДЮСШ дітей девіантної поведінки та дітей, що перебувають на внутрішкільному обліку, обліку у ВКМСД

Протягом рокуЗапис у журналі обліку дітей пільгових категорій

8

Виявлення дітей групи «ризику» та організація індивідуальної роботи з ними


Протягом рокуЗапис у журналі обліку роботи

9

Звірка списку учнів, які перебувають на обліку в службі у справах дітей та ВКМСН з відділом освіти

Листопад, квітеньЗапис у журналі обліку дітей пільгових категорій

9

Підготовка питання до наради з профілактики правопорушень

ГруденьІнформація до наради

10

Підготовка питання до наради з роботи з учнями, схильними до правопорушень, жебракування.

ЛютийІнформація до наради

11

Підготовка питання до наради з роботи щодо запобігання поширення наркоманії, токсикоманії, негативних явищ і формування здорового способу життя


ГруденьІнформація до наради


^ КОНТРОЛЬНОАНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І КЕРІВНИЦТВО:


1

Оглядовий контроль необхідних місць занять та приміщень школи перед новим навчальним роком

серпеньАкт готовності закладу

2

Оперативний контроль за наповненістю навчальних груп

Протягом рокуНаказ

3

Оперативний контроль за своєчасним проведенням заходів щодо попередження усіх видів травматизму. Розробка заходів.

Протягом рокуНаказ

4

Контроль за виконанням запланованого об‘єму програмного матеріалу, дотримання розкладу занять

постійноІнформація на педраду, наказ «Про виконання навчальних програм»

5

Контроль за рівнем засвоєння учнями відповідних вмінь та навичок

протягом року (травень)Протокол перевідних іспитів

6

Контроль за веденням особистих карток учнів, журналів обліку роботи навчальних груп та іншої шкільної документації

протягом рокуНаказ

7

Контроль за виконанням прийому вступних іспитів та контрольних іспитів

вересень,

травеньНаказ

8

Здійснення контролю за виконанням графіка проведення відкритих занять, планів проведення спортивно-масових заходів під час канікул, додаткових виховних заходів з учнями девіантної поведінки

протягом рокуНаказ

9

Аналіз календарних планів. Перевірка особових справ учнів.

вересень,

травеньНаказ

10

Перевірка журналів обліку роботи

щомісяцяНаказ

11

Контроль готовності до нового навчального року.

Контроль за виконанням санітарно-гігієнічних норм напередодні навчального року.

Контроль за веденням мед книжок тренерів-викладачів

вересеньІнформація на нараду

12

Перевірка наявності правил безпеки у спортивних залах.

Аналіз стану на початок нового навчального року.

Аналіз результатів інструктажу тренерів-викладачів з охорони праці

вересеньНаказ

13

Контроль проведення інвентаризації.

Контроль за підготовкою до опалювального сезону

вересеньАкт

14

Визначення обсягу ремонтних робіт.

Контроль за списанням матеріальних цінностей


березеньПротокол

15

Аналіз дитячого травматизму за навчальний рік.

Аналіз роботи з охорони праці, ТБ, виробничої санітарії


травеньНаказ

16

Контроль за підготовкою до ремонту


червеньІнформація на нараду

17

Контроль та аналіз охорони праці та безпеки життєдіяльності на заняттях;

вересеньНаказ

18

Контроль та аналіз стану викладання. Відповідність рівня досягнень учнів вимогам програми

травеньНаказ

19

Контроль та аналіз формування здорового способу життя

березеньНаказ


^ РОБОТА З БАТЬКАМИ:


1

Проведення батьківських зборів

1 раз на семестрІнформація до звіту

2

Обрання батьківських комітетів

жовтеньПротокол

3

Проведення тематичних батьківських зборів:

1. Медичний контроль у процесі занять спортом, гігієна та харчування юних спортсменів; Благодійна допомога школі у придбанні спортивного обладнання та інвентарю;

2. Планування проведення оздоровчих заходів під час літніх канікул


жовтень


травеньПротокол

4

Проведення відкритих тренувальних занять для батьків учнів, які займаються у ДЮСШ

згідно з графікомІнформація до зборів

4

Бесіди щодо безпеки життєдіяльності вихованців в закладі

При вступі до ДЮСШІнформація до наради при директорові

5
^

Робота ради школи


Аналіз роботи ради школи за 2011-2012 навчальний рік

Розгляд і затвердження плану роботи на 2012-2013 навчальний рік.

Розподіл обов’язків між членами Ради школи

Про стан підготовки до нового навчального року та надання допомоги у створенні умов навчально-виховного процесу.

Про зміцнення матеріально-технічної бази школи.

серпеньПротокол

Про заходи щодо зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази школи.

Розгляд звернень громадян з питань щодо роботи школи.

січеньПротокол

Про затвердження заходів щодо підготовки школи до нового навчального року.

Про співробітництво зі спонсорами школи.

Про організацію літнього оздоровлення дітей

травеньПротокол


^ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТРЕНЕРСЬКО -

ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ДЮСШ:1

Складання та затвердження списку тренерів-викладачів, яким необхідно підтвердити чи отримати категорію тренера-викладача.

Вересень
Наказ

2

Контроль за терміном дії та своєчасним оформленням документів для присвоєння тренерських категорій

протягом

рокуІнформація до звіту

3

Взаємодія з управлінням фізичної культури та спорту, з метою отримання своєчасної інформації про проведення тематичних семінарів обласного та республіканського масштабів

протягом

рокуІнформація до звіту


Відділення “Гирьовий спорт”

Найкращий результати серед дівчат показала Батрак Дар’я, яка посіла 2 місце на Чемпіонаті світу серед дівчат з гирьового спорту, тренер Божедай Віктор Дмитрович, які відповідно і стали кращими на відділенні.

Відділення “Легка атлетика”.

Кращим спортсменом відділення стала Килипко Марина, яка стала чемпіонкою України зі стрибків з жердиною серед юніорів.


Директор Нововодолазької ДЮСШ А.М.Килипко
Похожие:

Звіт Нововодолазької дюсш за 2011-2012 навчальний рік Нововодолазька дитячо-юнацька спортивна школа Нововодолазької районної ради Харківської області заснована у 1979 році Адреса школи: смт. Нова Водолага, вул. Дзержинського,4 iconТурнір пам’яті Митрофана Петровича Ноги
Нововодолазької районної Спілки ветеранів Афганістану С. Ф. Воротняк та директор Нововодолазької дюсш а. М. Килипко. Захід проходив...
Звіт Нововодолазької дюсш за 2011-2012 навчальний рік Нововодолазька дитячо-юнацька спортивна школа Нововодолазької районної ради Харківської області заснована у 1979 році Адреса школи: смт. Нова Водолага, вул. Дзержинського,4 iconПлан роботи ради Стенятинської зш І-ІІІ ступенів рада школи голова ради Федашко Андрій Іванович Члени ради
Звіт директора школи І голови ради школи прпо роботу навчального закладу за минулий навчальний рік І завдання на 2011-2012 н р
Звіт Нововодолазької дюсш за 2011-2012 навчальний рік Нововодолазька дитячо-юнацька спортивна школа Нововодолазької районної ради Харківської області заснована у 1979 році Адреса школи: смт. Нова Водолага, вул. Дзержинського,4 iconПаспорт опорної школи освітнього округу №
Назва Мангуська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Першотравневої районної ради Донецької області
Звіт Нововодолазької дюсш за 2011-2012 навчальний рік Нововодолазька дитячо-юнацька спортивна школа Нововодолазької районної ради Харківської області заснована у 1979 році Адреса школи: смт. Нова Водолага, вул. Дзержинського,4 iconГоловне управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації Відділ освіти Апостолівської райдержадміністрації Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Директор Терещенко Наталя Миколаївна
Наша школа натхнення і творчості це загальноосвітній україномовний навчальний заклад Апостолівської районної ради Дніпропетровської...
Звіт Нововодолазької дюсш за 2011-2012 навчальний рік Нововодолазька дитячо-юнацька спортивна школа Нововодолазької районної ради Харківської області заснована у 1979 році Адреса школи: смт. Нова Водолага, вул. Дзержинського,4 iconНаказ №37 смт. Мангуш Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах Першотравневого району в 2011-2012 навчальному році
Донецької облдержадміністрації від 15. 02. 2012 №89 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової...
Звіт Нововодолазької дюсш за 2011-2012 навчальний рік Нововодолазька дитячо-юнацька спортивна школа Нововодолазької районної ради Харківської області заснована у 1979 році Адреса школи: смт. Нова Водолага, вул. Дзержинського,4 iconПро організацію навчально-виховного процесу з хімії в загальноосвітніх навчальних закладах Полтавської області у 2011-2012 навчальному році
За ініціативи Міжнародного союзу теоретичної та практичної хімії – іюпак (International Union of Pure and Applied Chemistry – iupac),...
Звіт Нововодолазької дюсш за 2011-2012 навчальний рік Нововодолазька дитячо-юнацька спортивна школа Нововодолазької районної ради Харківської області заснована у 1979 році Адреса школи: смт. Нова Водолага, вул. Дзержинського,4 iconСклад атестаційних комісій 2011-2012 навчальний рік

Звіт Нововодолазької дюсш за 2011-2012 навчальний рік Нововодолазька дитячо-юнацька спортивна школа Нововодолазької районної ради Харківської області заснована у 1979 році Адреса школи: смт. Нова Водолага, вул. Дзержинського,4 icon«Погоджую» Розклад уроків 2011-2012 навчальний рік ( ІІ семестр ) затверджую

Звіт Нововодолазької дюсш за 2011-2012 навчальний рік Нововодолазька дитячо-юнацька спортивна школа Нововодолазької районної ради Харківської області заснована у 1979 році Адреса школи: смт. Нова Водолага, вул. Дзержинського,4 iconНаказ №193 смт. Мангуш Про проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських олімпіад у 2011-2012 навчальному році в загальноосвітніх школах району
Донецькому обласному управлінні юстиції 15. 01. 1999 №4/496, з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої...
Звіт Нововодолазької дюсш за 2011-2012 навчальний рік Нововодолазька дитячо-юнацька спортивна школа Нововодолазької районної ради Харківської області заснована у 1979 році Адреса школи: смт. Нова Водолага, вул. Дзержинського,4 iconВиконання плану роботи за минулий навчальний рік та обговорення плану роботи методичного об’єднання на поточний навчальний рік
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов