Правила конкурсного прийому до Прилуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Прилуцької міської ради Чернігівської області icon

Правила конкурсного прийому до Прилуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Прилуцької міської ради Чернігівської областіНазваниеПравила конкурсного прийому до Прилуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Прилуцької міської ради Чернігівської області
Дата конвертации23.05.2013
Размер137.83 Kb.
ТипПравила

ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙОМУ

до Прилуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6

з поглибленим вивченням інформаційних технологій

Прилуцької міської ради Чернігівської області


I. Загальні положення

 1. Правила конкурсного прийому до комунального закладу освіти спеціалізованої школи І - ІІІ ступенів № 6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Прилуцької міської ради Чернігівської області (далі - Навчальний заклад) розроблені на підставі Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів). затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389. зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 04.07.2003 за № 547/7868.

 2. Приймання учнів 1-11 класів до Навчального закладу здійснюється на конкурсній основі.

1.3. У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця
проживання.

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.


^ II. Організація конкурсу

 1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяця до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні Навчального закладу.

 2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні Навчального закладу вивішується перелік питань тестових завдань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.

 3. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (у серпні), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування учнів до Навчального закладу відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку навчального року. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводиться після закінчення навчального

року.


2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.


2.5. Для проведення конкурсних випробувань у навчальному закладі створюється конкурсна комісія (у гімназіях, ліцеях, колегіумах - приймальна, у спеціалізованих школах (школах-інтернатах) - педагогічна), склад якої затверджується наказом директора навчального закладу за погодженням з радою навчального закладу. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор навчального закладу або його заступник.


2.6.
Якщо умовами конкурсу передбачено проведення випробувань із загальноосвітніх предметів, то з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії; її склад затверджується наказом директора навчального закладу.


2.7. До участі в конкурсі допускаються діти (учні, вихованці) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що додається на ім'я директора навчального закладу, табеля успішності учня (крім дітей, які вступають до 1-го класу) або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає на I курс ліцею, колегіуму (що відповідає 10-му класу старшої школи).

Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи (школи-інтернату), крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.


2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.


2.9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.


2.10. Адміністрація навчального закладу може встановлювати особливі (пільгові) умови конкурсу для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, інших категорій дітей, що має бути відображено в Правилах конкурсного приймання до навчального закладу.


ІІІ. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи (школи-інтернату), проводиться у терміни, визначені навчальним закладом, у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.

3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи школи-інтернату), повинна включати виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до
систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу.

Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор навчального закладу за погодженням з відповідним органом управління освітою.

Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.


3.3. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи (школи-інтернату), не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога.

Чисельність педагогічної комісії, що здійснює конкурсне приймання до спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), підпорядкованих іншим центральним органам виконавчої влади, установлюється засновником (власником).

Співбесіда не повинна тривати більше ніж 30 хвилин.


3.4. Конкурсні випробування для учнів (вихованців), які вступають до 1-го класу гімназії (що відповідає 5-му класу основної школи), проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу, в усній або письмовій формах (співбесіда, диктант, тестування, письмова робота, усне опитування
за білетами тощо).

Адміністрація гімназії самостійно визначає чисельність приймальної та предметної комісій, а також види, форми проведення та кількість конкурсних ипробувань, але не більше двох з урахуванням співбесіди.

3.5. Конкурсні випробування для учнів (вихованців), які вступають до I курсу ліцею, колегіуму (що відповідає 10-му класу старшої школи), проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу, в усній або письмовій формах (співбесіда, диктант, тестування, у тому числі комп'ютерне,
письмова робота, усне опитування за білетами, захист творчих робіт
тощо).

Адміністрація ліцею, колегіуму самостійно визначає чисельність приймальної та предметних комісій, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше трьох з урахуванням співбесіди.


3.6. Конкурсні випробування для учнів (вихованців), які вступають до інших класів гімназій, ліцеїв, колегіумів (крім загальноосвітніх класів більш ранніх ступенів навчання), спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), проводяться за умови
наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання.

Адміністрація навчального закладу самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів.

Приймання учнів (вихованців) до навчального закладу того самого типу та/або за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше, може відбуватися за співбесідою.

3.7. Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до гімназії, ліцею, колегіуму, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу.

Такі завдання з урахуванням спеціалізації навчального закладу розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор навчального закладу за погодженням з відповідним органом управління освітою.


3.8. Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються
методичними об'єднаннями вчителів (методичними комісіями, кафедрами) та затверджуються директором навчального закладу за погодженням з відповідним органом управління освітою.

Можливе часткове використання творчих завдань.


3.9. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.


3.10. Конкурсні завдання зберігаються у директора навчального закладу в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.


3.11. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.


3.12. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом навчального закладу для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень, законів, формул, малюнків, схем, розв'язання задач тощо).

3.13. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.


3.14. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у навчальному закладі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор навчального закладу.

3.15. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів (вихованців).

3.16. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового - не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

3.17. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії
наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.18. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.


3.19. З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.17-3.18, допускається проведення тільки одного випробування - співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.


3.20. Діти (учні, вихованці), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.

3.21. Діти (учні, вихованці), які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

ІУ. Порядок зарахування

4.1. Діти (учні, вихованці), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей (учнів, вихованців) проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.


4.2. До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється
апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з відповідним органом управління освітою. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Учні (вихованці), які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, ліцею, колегіуму, спеціалізованої школи (школи-інтернату), продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі. Діти, які не пройшли конкурсу для
зарахування до 1-го класу спеціалізованої школи (школи-інтернату), вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.


4.6. Діти (учні, вихованці), які зараховані до гімназії, ліцею, колегіуму, спеціалізованої школи (школи-інтернату), але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.7. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення
конкурсу в цьому закладі.

У. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання вимог даної Інструкції.


5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів, вихованців) до гімназії, ліцею, колегіуму, спеціалізованої школи (школи-інтернату) за його результатами покладається на відповідний орган управління освітою.


5.3. При порушенні навчальним закладом вимог даної Інструкції та Правил конкурсного приймання, розроблених навчальним закладом, рішенням відповідного органу управління освітою результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі орган управління освітою, що приймав це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.


^ Завдання для конкурсного прийому учнів до 1 класу

Прилуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6

з поглибленим вивченням інформаційних технологій

Прилуцької міської ради Чернігівської області


Мета: здійснити конкурсний відбір учнів до першого класу спеціалізованої школи I-III ступенів № 6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл, затвердженої Міністерством освіти і науки України від 19.06.2003 року № 389.


Завдання для конкурсного відбору учнів до першого класу базуються на таких методиках:

 1. Тест шкільної готовності Керна — Йєрасека.

 2. Методика М.Стадненко для діагностики відхилень в інтелектуальному розвитку молодших школярів.


Завдання 1. Намалювати фігуру чоловіка.

Дане завдання дає загальне враження про інтелектуальний розвиток дитини.


Завдання 2.

Копіювання безглуздих складів. Визначається розвиток дрібної моторики руки.


Завдання 3.

Змалювати групу точок, об'єднаних у геометричну фігуру. Діагностується координація зору та руху руки.


Завдання 4.

Визначає загальну обізнаність, розвиток мислення.


Вербальний тест ( проводиться тільки індивідуально).

 1. Яка тварина більша кінь чи собака?

 2. Вранці ви снідаєте, а вдень?

 3. Вдень видно, а вночі?

 4. Небо блакитне, а трава?

 5. Черешні, сливи, груші, яблука — це...?

 6. Що таке Київ, Чернігів, Прилуки?

 7. Котра зараз година?

 8. Маленька корова — це теля, а маленький собака - ?

 9. Для чого в машині гальма?

 10. Чим схожі між собою білка і кішка?


Завдання 5.

"Панель"

Дане завдання досліджує просторові уявлення та просторове орієнтування, що є важливим показником загального розвитку дитини, її здатності оволодівати рахунком, читанням, письмом, малюванням, ручною працею.

Необхідно накласти на фігуру-зразок відповідну фігуру, яку потрібно скласти з двох симетричних частин.


Завдання 6.

Групування предметів за функціональними та родовими ознаками.

Визначається уявлення дитини про функціональне призначення предметів та їх родові ознаки, що є складовою інтелектуального розвитку.

Із поданого набору картино утворити пари предметів, які пов'язані один з одним.


Завдання 7. "Четвертий зайвий"

Визначаються особливості мислення.

Об'єднати три предмети, що мають загальну суттєву ознаку, і виключення четвертого предмету як такого, що не має цієї ознаки.
Похожие:

Правила конкурсного прийому до Прилуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Прилуцької міської ради Чернігівської області iconПлан роботи ради Стенятинської зш І-ІІІ ступенів рада школи голова ради Федашко Андрій Іванович Члени ради
Звіт директора школи І голови ради школи прпо роботу навчального закладу за минулий навчальний рік І завдання на 2011-2012 н р
Правила конкурсного прийому до Прилуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Прилуцької міської ради Чернігівської області iconПаспорт опорної школи освітнього округу №
Назва Мангуська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Першотравневої районної ради Донецької області
Правила конкурсного прийому до Прилуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Прилуцької міської ради Чернігівської області iconПіклувальна рада стенятинської зш І-ІІІ ступенів Склад піклувальної ради Стенятинської зш І-ІІІ ступенва
Про доцільність використання коштів у 2010 – 2011 н р та готовність школи до новоо навчального року
Правила конкурсного прийому до Прилуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Прилуцької міської ради Чернігівської області iconБатьківська рада стенятинської зш І-ІІІ ступенів Склад батьківської ради
Співпраця школи та батьків у підвищенні якості контролю за станом відвідування старшокласниками уроків
Правила конкурсного прийому до Прилуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Прилуцької міської ради Чернігівської області iconФізик а програма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням фізики
Навчання в класах із поглибленим вивченням фізики значною мірою повинне сприяти розвитку здібностей учнів, ураховуючи інтереси, схильності...
Правила конкурсного прийому до Прилуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Прилуцької міської ради Чернігівської області iconУправління освіти Маріупольської міської ради Спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів №4
Учасники проекту: заступник директора з навчально спортивної роботи,психолог, соціальний педагог, керівники мо, учні
Правила конкурсного прийому до Прилуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Прилуцької міської ради Чернігівської області iconСтенятинська зш І-ІІІ ступенів Тренінгове заняття на тему
Результати моніторингових психологічних досліджень нашої школи, округу, району, області, усього світу, численні факти прояву агресивності...
Правила конкурсного прийому до Прилуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Прилуцької міської ради Чернігівської області iconСклад ради профілактики стенятинської зш І-ІІІ ступенів

Правила конкурсного прийому до Прилуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Прилуцької міської ради Чернігівської області iconЗвіт Нововодолазької дюсш за 2011-2012 навчальний рік Нововодолазька дитячо-юнацька спортивна школа Нововодолазької районної ради Харківської області заснована у 1979 році Адреса школи: смт. Нова Водолага, вул. Дзержинського,4
Директор школи: Андрій Миколайович Килипко, 19. 01. 1970р н., працює в даному закладі з 1990 року, освіта вища
Правила конкурсного прийому до Прилуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Прилуцької міської ради Чернігівської області iconЗатверджую голова міської ради з питань протидії туберкульозу та віл – інфекції\сніду
Віл-іфекції, лікування, догляду та підтримки віл – інфікованих І хворих на снід у місти Маріуполі на2009 – 2013 роки, затверджених...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов