Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки віл-інфікованих І хворих на снід на 2009-2013 роки ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2009, n 27, ст. icon

Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки віл-інфікованих І хворих на снід на 2009-2013 роки ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2009, n 27, ст.НазваниеПро затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки віл-інфікованих І хворих на снід на 2009-2013 роки ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2009, n 27, ст.
Дата конвертации18.09.2012
Размер243.89 Kb.
ТипДокументы

                               


З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро затвердження Загальнодержавної програми
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування,
догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і
хворих на СНІД на 2009-2013 роки

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 27, ст. 353 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Загальнодержавну програму забезпечення
профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, що додається.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 19 лютого 2009 року
N 1026-VI


Затверджено
Законом України
від 19 лютого 2009 року N 1026-VI

^ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування,
догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих
і хворих на СНІД на 2009-2013 роки
^ ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Світовий досвід свідчить, що поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу
призводить до зменшення тривалості життя, зростання потреби в
медичних послугах, загострення проблем бідності, соціальної
нерівності та сирітства, подолання яких потребує постійного
збільшення видатків з державного бюджету.

За даними статистики, за станом на 1 січня 2008 року в
Україні зареєстровано понад 122 тис. ВІЛ-інфікованих громадян.
Тільки за 2007 рік їх кількість зросла на 17 669 осіб, що на
10 відсотків більше, ніж у 2006 році. Оцінний показник поширеності
ВІЛ-інфекції серед дорослого населення є одним з найвищих в
європейському регіоні і становить 1,63 відсотка. За критеріями
Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу та Всесвітньої організації
охорони здоров'я стан поширеності ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні
класифікується як концентрована епідемія. Основною причиною
поширення ВІЛ-інфекції залишається вживання ін'єкційних
наркотиків.

У зв'язку з тим, що переважна більшість ВІЛ-інфікованих є
особами працездатного та репродуктивного віку, епідемія негативно
впливає на соціально-економічний розвиток країни та створює
загрозу національній безпеці.


Досвід європейських держав свідчить, що для усунення проблем,
пов'язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, необхідно забезпечити
реалізацію державної політики у сфері профілактики ВІЛ-інфекції,
лікування, догляду та підтримки інфікованих і хворих шляхом
об'єднання зусиль органів державної влади та громадськості.

Погіршення ситуації із захворюваністю на ВІЛ-інфекцію та
збільшення кількості хворих на СНІД зумовлено занепадом суспільної
моралі та рядом соціально-економічних причин: невідповідність
темпів розвитку інфраструктури медичної та соціальної допомоги
темпам поширення епідемії; недостатнє фінансування заходів з
профілактики та лікування; недосконала система інформування
населення з питань запобігання інфікуванню.

Актуальність розроблення Загальнодержавної програми
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та
підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки
(далі - Програми) зумовлена необхідністю створення ефективної
системи дієвих заходів щодо запобігання подальшому поширенню
ВІЛ-інфекції/СНІДу.

^ МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є стабілізація епідемічної ситуації, зниження
рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом
реалізації державної політики щодо забезпечення доступу населення
до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування,
догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, включаючи
забезпечення стерильними медичними виробами одноразового
використання вітчизняного виробництва.

^ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Для досягнення визначеної Програмою мети слід забезпечити
здійснення профілактичних, лікувальних та організаційних заходів,
а також заходів з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на
СНІД.

Профілактичними заходами є:

забезпечення масштабної первинної профілактики поширення
ВІЛ-інфекції серед населення, передусім серед молоді, через
проведення освітньої та роз'яснювальної роботи із залученням
засобів масової інформації та мережі Інтернет з пропаганди
здорового способу життя, духовних, морально-етичних, культурних
цінностей та відповідальної поведінки;

посилення профілактичних заходів серед представників груп
ризику (споживачів ін'єкційних наркотиків; осіб, які утримуються в
установах виконання покарань; звільнених від відбування покарань;
осіб, які займаються проституцією; мігрантів; безпритульних та
бездомних громадян, передусім дітей, у тому числі із сімей, що
перебувають у складних життєвих обставинах, тощо);

дотримання вимог щодо безпеки лікувально-діагностичного
процесу в лікувально-профілактичних закладах шляхом повного
переходу до використання медичних виробів одноразового
використання вітчизняного виробництва;

посилення безпеки донорства щодо запобігання випадкам
передачі ВІЛ-інфекції через кров, її компоненти та анатомічні
матеріали для трансплантації;

удосконалення механізму запобігання передачі ВІЛ-інфекції від
матері до дитини;

забезпечення вільного доступу до консультування та
безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію населення, передусім
молоді та представників груп ризику;

розширення доступу споживачів ін'єкційних наркотиків,
передусім ВІЛ-інфікованих, до замісної підтримувальної терапії та
реабілітаційних програм;

систематичне створення радіо- і телепередач із висвітлення
проблем, пов'язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІДом.

Лікувальними заходами є:

забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД антиретровірусною
терапією відповідно до затверджених Міністерством охорони здоров'я
України стандартів та клінічних протоколів;

створення системи контролю за формуванням резистентних до
антиретровірусних препаратів штамів ВІЛ-інфекції;

забезпечення лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД з
опортуністичними та супутніми захворюваннями відповідно до
затверджених Міністерством охорони здоров'я України стандартів та
клінічних протоколів.

Заходами з догляду та підтримки є:

організація паліативної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на
СНІД;

надання соціальних послуг, а також забезпечення
соціально-психологічної підтримки та немедичного догляду за
ВІЛ-інфікованими і хворими на СНІД;

надання правової допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД.

Організаційними заходами є:

забезпечення діяльності та поетапного розвитку
спеціалізованих служб і закладів, що надають медичні та соціальні
послуги ВІЛ-інфікованим і особам із груп ризику;

удосконалення системи епідеміологічного нагляду за поширенням
ВІЛ-інфекції з метою підвищення ефективності профілактичних
заходів;

удосконалення законодавства з питань профілактики
ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і
хворих на СНІД;

розроблення та затвердження стандартів соціальних послуг, що
надаються представникам груп ризику;

розроблення та впровадження механізму залучення громадських
організацій до надання таких послуг;

забезпечення Міністерством охорони здоров'я України
координації заходів з протидії ВІЛ-інфекції;

створення єдиної системи моніторингу та оцінки ефективності
заходів, що здійснюються на національному та регіональному рівні,
і відповідних фінансових витрат;

сприяння випуску антиретровірусних препаратів вітчизняного
виробництва та медичних виробів одноразового використання;

забезпечення контролю якості тест-систем для діагностики
ВІЛ-інфекції та антиретровірусних препаратів;

здійснення до- та післядипломної підготовки спеціалістів з
профілактики, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і
хворих на СНІД;

залучення до виконання програм профілактики ВІЛ-інфекції
медичних, соціальних та педагогічних працівників, працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
роботодавців, професійних спілок, представників бізнесу,
громадських та релігійних організацій.

Визначені у додатку до Програми завдання і заходи із
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та
підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки
базуються на сучасних міжнародних підходах до їх стратегічного
планування.

^ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок
коштів державного і місцевих бюджетів, інших джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування становить:

усього за Програмою - 3 651 847,7 тис. гривень, у тому числі
з державного бюджету - 2 905 938,3 тис. гривень, з місцевих
бюджетів - 267 336,4 тис. гривень, з інших джерел -
478 572,9 тис. гривень.

Обсяг фінансування Програми з державного бюджету може бути
уточнено під час складання проекту Державного бюджету України на
відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини
бюджету.

^ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання заходів Програми дасть змогу:

охопити медичними послугами з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
60 відсотків представників груп ризику;

забезпечити навчання учнів усіх загальноосвітніх навчальних
закладів за програмами формування здорового способу життя і
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу;

запровадити щотижневе розміщення в засобах масової інформації
соціальної реклами щодо формування здорового способу життя і
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу;

удосконалити механізм профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед
осіб віком від 15 до 24 років з метою підвищення рівня їх
обізнаності щодо безпечної статевої поведінки, що дасть змогу
збільшити до 60 відсотків кількість осіб, які самостійно можуть
визначатися із запобіганням передачі ВІЛ-інфекції статевим шляхом;

забезпечити антиретровірусною терапією не менш як
80 відсотків хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, які її потребують;

знизити на 10 відсотків рівень смертності серед інфікованих і
хворих;

запобігти розвиткові резистентності до антиретровірусних
препаратів штамів ВІЛ-інфекції;

забезпечити доступ до замісної підтримувальної терапії та
реабілітаційних програм не менш як 20 тис. споживачів ін'єкційних
наркотиків;

знизити до 2 відсотків рівень передачі ВІЛ-інфекції від
матері до дитини;

забезпечити у 100 відсотків дітей, народжених
ВІЛ-інфікованими матерями, раннє виявлення випадків інфікування;

удосконалити систему добровільного консультування і
тестування з метою діагностики хвороби на початкових стадіях;

забезпечити розвиток мережі спеціалізованих служб і закладів
з надання медичних та соціальних послуг ВІЛ-інфікованим;

створити систему навчання та підвищення кваліфікації
спеціалістів, залучених до роботи з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу,
відповідно до міжнародних стандартів;

удосконалити систему лабораторного контролю якості
діагностики та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

У період виконання Програми очікується значне зниження
негативних проявів, що уповільнюють демографічний і
соціально-економічний розвиток держави.


Додаток
до Програми

^ ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Загальнодержавної програми
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування,
догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
на 2009-2013 роки


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Завдання і | Розподіл за роками |Найменування заходу|Відповідальні за|Стро-| Джерела | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн |

| показники |--------------------------------| | виконання | ки | фінансу- |-------------------------------------------------------------|

| |2009| 2010| 2011| 2012| 2013| | |вико-| вання | загальний | у тому числі за роками |

| | | | | | | | |нання| | обсяг |-------------------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| I. Організаційні заходи |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1. Заходи з удосконалення законодавства та управління |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Кількість | 4| 4| 4| 4| 4|Забезпечення |МОЗ, Комітет з |2009-| | | | | | | |

|засідань | | | | | |діяльності |питань протидії |2013 | | | | | | | |

|відповідних рад | | | | | |Національної ради з|ВІЛ- | | | | | | | | |

| | | | | | |питань протидії |інфекції/СНІДу | | | | | | | | |

| | | | | | |туберкульозу та |та іншим | | | | | | | | |

| | | | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу |соціально | | | | | | | | |

| | | | | | |при Кабінеті |небезпечним | | | | | | | | |

| | | | | | |Міністрів України |хворобам | | | | | | | | |

| | | | | | |та регіональних рад|Міністерства | | | | | | | | |

| | | | | | |з питань протидії |охорони здоров'я| | | | | | | | |

| | | | | | |туберкульозу та |України (далі - | | | | | | | | |

| | | | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу |Комітет), МОН, | | | | | | | | |

| | | | | | | |Мінпраці, | | | | | | | | |

| | | | | | | |Мінфін, | | | | | | | | |

| | | | | | | |Мінекономіки, | | | | | | | | |

| | | | | | | |Мін'юст, МЗС, | | | | | | | | |

| | | | | | | |Міноборони, МВС,| | | | | | | | |

| | | | | | | |Мінсім'ямолодь- | | | | | | | | |

| | | | | | | |спорт, СБУ, | | | | | | | | |

| | | | | | | |Державний | | | | | | | | |

| | | | | | | |департамент | | | | | | | | |

| | | | | | | |України з питань| | | | | | | | |

| | | | | | | |виконання | | | | | | | | |

| | | | | | | |покарань, Держ- | | | | | | | | |

| | | | | | | |комтелерадіо, | | | | | | | | |

| | | | | | | |Національна рада| | | | | | | | |

| | | | | | | |України з питань| | | | | | | | |

| | | | | | | |телебачення і | | | | | | | | |

| | | | | | | |радіомовлення, | | | | | | | | |

| | | | | | | |Академія | | | | | | | | |

| | | | | | | |медичних наук, | | | | | | | | |

| | | | | | | |Рада міністрів | | | | | | | | |

| | | | | | | |Автономної | | | | | | | | |

| | | | | | | |Республіки Крим,| | | | | | | | |

| | | | | | | |обласні, | | | | | | | | |

| | | | | | | |Київська та | | | | | | | | |

| | | | | | | |Севастопольська | | | | | | | | |

| | | | | | | |міські держ- | | | | | | | | |

| | | | | | | |адміністрації | | | | | | | | |

| | | | | | | |спільно з | | | | | | | | |

| | | | | | | |об'єднаннями | | | | | | | | |

| | | | | | | |громадян (за | | | | | | | | |

| | | | | | | |згодою) | | | | | | | | |

|----------------+----+------+------+------+------+-------------------+----------------+-----+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Національний | | | | | |Забезпечення |МОЗ, Комітет, |2010,| | | | | | | |

|звіт | | | | | |контролю за |МОН, Мінпраці, |2012 | | | | | | | |

| | | | | | |досягненням цілей |Мінфін, | | | | | | | | |

| | | | | | |Декларації про |Мінекономіки, | | | | | | | | |

| | | | | | |відданість справі |Мін'юст, МЗС, | | | | | | | | |

| | | | | | |боротьби з ВІЛ- |Міноборони, МВС,| | | | | | | | |

| | | | | | |інфекцією/СНІДом |Мінсім'ямолодь- | | | | | | | | |

| | | | | | |( 995_846 ), |спорт, СБУ, | | | | | | | | |

| | | | | | |прийнятої на 26-й |Державний | | | | | | | | |

| | | | | | |спеціальній сесії |департамент | | | | | | | | |

| | | | | | |Генеральної |України з питань| | | | | | | | |

| | | | | | |Асамблеї ООН з |виконання | | | | | | | | |

| | | | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу |покарань, Держ- | | | | | | | | |

| | | | | | |в червні 2001 р., |комтелерадіо, | | | | | | | | |

| | | | | | |та підготовка |Національна рада| | | | | | | | |

| | | | | | |Національного |України з питань| | | | | | | | |

| | | | | | |звіту України з |телебачення і | | | | | | | | |

| | | | | | |виконання рішень |радіомовлення, | | | | | | | | |

| | | | | | |Декларації |Академія | | | | | | | | |

| | | | | | |про відданість |медичних наук | | | | | | | | |

| | | | | | |справі боротьби з |України, Рада | | | | | | | | |

| | | | | | |ВІЛ- |міністрів | | | | | | | | |

| | | | | | |інфекцією/СНІДом |Автономної | | | | | | | | |

| | | | | | |( 995_846 ) |Республіки Крим,| | | | | | | | |

| | | | | | | |обласні, | | | | | | | | |

| | | | | | | |Київська та | | | | | | | | |

| | | | | | | |Севастопольська | | | | | | | | |

| | | | | | | |міські | | | | | | | | |

| | | | | | | |держадмініс- | | | | | | | | |

| | | | | | | |трації спільно з| | | | | | | | |

| | | | | | | |об'єднаннями | | | | | | | | |

| | | | | | | |громадян (за | | | | | | | | |

| | | | | | | |згодою) | | | | | | | | |

|----------------+----+------+------+------+------+-------------------+----------------+-----+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Кількість | | | 1| | |Ініціювання |МОЗ, Комітет |2011 | | | | | | | |

|слухань | | | | | |проведення |разом з | | | | | | | | |

| | | | | | |парламентських |об'єднаннями | | | | | | | | |

| | | | | | |слухань про стан |громадян (за | | | | | | | | |

| | | | | | |боротьби з ВІЛ- |згодою) | | | | | | | | |

| | | | | | |інфекцією/СНІДом в | | | | | | | | | |

| | | | | | |Україні | | | | | | | | | |

|----------------+----+------+------+------+------+-------------------+----------------+-----+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Кількість | 1| 1| 1| 1| 1|Удосконалення |МОЗ, Комітет, |2009-| | | | | | | |

|розроблених | | | | | |законодавства щодо |Мін'юст, |2013 | | | | | | | |

|нормативно- | | | | | |профілактики |Мінсім'ямолодь- | | | | | | | | |

|правових актів, | | | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу,|спорт, МОН, | | | | | | | | |

|зокрема про | | | | | |насамперед з |Мінпраці, МЗС, | | | | | | | | |

|внесення змін до| | | | | |питань проведення |Міноборони, | | | | | | | | |

|чинних | | | | | |профілактичної |Держприкордон- | | | | | | | | |

|законодавчих | | | | | |роботи з |служба, МВС, | | | | | | | | |

|актів | | | | | |населенням, зокрема|СБУ, Державний | | | | | | | | |

| | | | | | |з представниками |департамент | | | | | | | | |

| | | | | | |груп ризику |України з питань| | | | | | | | |

| | | | | | | |виконання | | | | | | | | |

| | | | | | | |покарань, Рада | | | | | | | | |

| | | | | | | |міністрів | | | | | | | | |

| | | | | | | |Автономної | | | | | | | | |

| | | | | | | |Республіки Крим,| | | | | | | | |

| | | | | | | |обласні, | | | | | | | | |

| | | | | | | |Київська та | | | | | | | | |

| | | | | | | |Севастопольська | | | | | | | | |

| | | | | | | |міські | | | | | | | | |

| | | | | | | |держадміні- | | | | | | | | |

| | | | | | | |страції, | | | | | | | | |

| | | | | | | |об'єднання | | | | | | | | |

| | | | | | | |громадян (за | | | | | | | | |

| | | | | | | |згодою) | | | | | | | | |

|----------------+----+------+------+------+------+-------------------+----------------+-----+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Кількість | 120| 120| 120| 120| 120|Забезпечення |Мінпраці, МОЗ, |2009-| | | | | | | |

|перевірених | | | | | |контролю за |Мін'юст, МОН, |2013 | | | | | | | |

|підприємств, | | | | | |дотриманням |Міноборони, | | | | | | | | |

|установ і | | | | | |законодавства з |Держприкордон- | | | | | | | | |

|організацій | | | | | |питань |служба, МВС, | | | | | | | | |

| | | | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу |СБУ, Державний | | | | | | | | |

| | | | | | |у сфері трудових |департамент | | | | | | | | |

| | | | | | |відносин щодо |України з питань| | | | | | | | |

| | | | | | |подолання |виконання | | | | | | | | |

| | | | | | |дискримінації |покарань, Рада | | | | | | | | |

| | | | | | |ВІЛ-інфікованих |міністрів | | | | | | | | |

| | | | | | | |Автономної | | | | | | | | |

| | | | | | | |Республіки Крим,| | | | | | | | |

| | | | | | | |обласні, | | | | | | | | |

| | | | | | | |Київська та | | | | | | | | |

| | | | | | | |Севастопольська | | | | | | | | |

| | | | | | | |міські держ- | | | | | | | | |

| | | | | | | |адміністрації | | | | | | | | |

|----------------+----+------+------+------+------+-------------------+----------------+-----+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Кількість | 5| 3| | | |Затвердження та |Мінсім'ямолодь- |2009-|грант | 137,5| 75,0| 62,5| - | - | - |

|стандартів | | | | | |впровадження |спорт, Мінпраці,|2010 |Глобального| | | | | | |

| | | | | | |стандартів надання |МОЗ, | |фонду для | | | | | | |

| | | | | | |соціальних послуг |Всеукраїнська | |боротьби з | | | | | | |

| | | | | | |представникам груп |благодійна | |ВІЛ/СНІДом,| | | | | | |

| | | | | | |ризику |організація | |туберкульо-| | | | | | |

| | | | | | | |"Всеукраїнська | |зом та | | | | | | |

| | | | | | | |мережа людей, | |малярією | | | | | | |

| | | | | | | |які живуть з | |(далі - | | | | | | |

| | | | | | | |ВІЛ/СНІД" | |грант | | | | | | |

| | | | | | | |(далі - | |Глобального| | | | | | |

| | | | | | | |Благодійна | |фонду) | | | | | | |

| | | | | | | |організація) | | | | | | | | |

|----------------+----+------+------+------+------+-------------------+----------------+-----+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Кількість | 1| 1| | | |Розроблення і |МОЗ |2009-| | | | | | | |

|нормативно- | | | | | |затвердження норм | |2010 | | | | | | | |

|правових актів | | | | | |харчування та | | | | | | | | | |

| | | | | | |порядку | | | | | | | | | |

| | | | | | |оздоровлення ВІЛ- | | | | | | | | | |

| | | | | | |інфікованих і | | | | | | | | | |

| | | | | | |хворих на СНІД | | | | | | | | | |

| | | | | | |дітей | | | | | | | | | |

|----------------+----+------+------+------+------+-------------------+----------------+-----+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Кількість | 1| | | | |Розроблення порядку|Державний |2009 | | | | | | | |

|нормативно- | | | | | |здійснення |департамент | | | | | | | | |

|правових актів | | | | | |соціального |України з | | | | | | | | |

| | | | | | |супроводу, надання |питань виконання| | | | | | | | |

| | | | | | |медичної допомоги |покарань, МОЗ | | | | | | | | |

| | | | | | |та соціальної | | | | | | | | | |

| | | | | | |підтримки дітям, | | | | | | | | | |

| | | | | | |народженим | | | | | | | | | |

| | | | | | |ВІЛ-інфікованими | | | | | | | | | |

| | | | | | |матерями, які | | | | | | | | | |

| | | | | | |перебувають у | | | | | | | | | |

| | | | | | |будинках дитини при| | | | | | | | | |

| | | | | | |виправних колоніях,| | | | | | | | | |

| | | | | | |а також | | | | | | | | | |

| | | | | | |неповнолітніх з | | | | | | | | | |

| | | | | | |ВІЛ-інфекцією, які | | | | | | | | | |

| | | | | | |перебувають в | | | | | | | | | |

| | | | | | |установах виконання| | | | | | | | | |

| | | | | | |покарань | | | | | | | | | |

|----------------+----+------+------+------+------+-------------------+----------------+-----+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Кількість | 1| | | | |Розроблення та |Мінпраці, |2009 | | | | | | | |

|нормативно- | | | | | |впровадження |Мінсім'ямолодь- | | | | | | | | |

|правових актів | | | | | |механізму залучення|спорт, МОЗ, | | | | | | | | |

| | | | | | |громадських |Державний | | | | | | | | |

| | | | | | |організацій до |департамент | | | | | | | | |

| | | | | | |надання соціальних |України з питань| | | | | | | | |

| | | | | | |та інших послуг, |виконання | | | | | | | | |

| | | | | | |пов'язаних з |покарань | | | | | | | | |

| | | | | | |соціальним | | | | | | | | | |

| | | | | | |замовленням | | | | | | | | | |

|----------------+----+------+------+------+------+-------------------+----------------+-----+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Кількість | | 1| | | |Розроблення та |МОЗ, Комітет, |2010 |грант | 7163,0| 2096,5| 2107,5| 1981,0| 978,0| - |

|нормативно- | | | | | |впровадження на |Академія | |Глобального| | | | | | |

|правових актів | | | | | |національному і |медичних наук | |фонду | | | | | | |

| | | | | | |регіональному |України, | | | | | | | | |

| | | | | | |рівнях системи |Благодійна | | | | | | | | |

| | | | | | |перенаправлення та |організація | | | | | | | | |

| | | | | | |надання послуг з | | | | | | | | | |

| | | | | | |діагностики, | | | | | | | | | |

| | | | | | |лікування і | | | | | | | | | |

| | | | | | |супроводження | | | | | | | | | |

| | | | | | |пацієнтів супутньої| | | | | | | | | |

| | | | | | |патології | | | | | | | | | |

| | | | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу-| | | | | | | | | |

| | | | | | |туберкульозу та | | | | | | | | | |

| | | | | | |вірусних гепатитів | | | | | | | | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2. Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Кількість | | | | | |Створення |МОЗ |2013 |державний |обсяг | | | | | |

|центрів | | | | | |Національного | | |бюджет |фінансуван-| | | | | |

| | | | | | |центру протидії | | | |ня визнача-| | | | | |

| | | | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу | | | |тиметься | | | | | |

| | | | | | | | | | |додатково | | | | | |

| | | | | | | | | | |після | | | | | |

| | | | | | | | | | |розроблення| | | | | |

| | | | | | | | | | |та затвер- | | | | | |

| | | | | | | | | | |дження | | | | | |

| | | | | | | | | | |проектної | | | | | |

| | | | | | | | | | |документа- | | | | | |

| | | | | | | | | | |ції | | | | | |

|----------------+----+------+------+------+------+-------------------+----------------+-----+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Кількість | 24| 24| 32| 40| 40|Забезпечення |МОЗ, Комітет |2009-|державний | 3403,7| 838,1| 780,4| 518,4| 633,4| 633,4|

|контрольних | | | | | |функціонування | |2013 |бюджет | | | | | | |

|досліджень | | | | | |Референс- | | | | | | | | | |

| | | | | | |лабораторії | | | | | | | | | |

| | | | | | |діагностики | | | | | | | | | |

| | | | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу | | | | | | | | | |

| | | | | | |Українського центру| | | | | | | | | |

| | | | | | |профілактики і | | | | | | | | | |

| | | | | | |боротьби зі СНІДом | | | | | | | | | |

| | | | | | |Міністерства | | | | | | | | | |

| | | | | | |охорони здоров'я | | | | | | | | | |

|----------------+----+------+------+------+------+-------------------+----------------+-----+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Кількість | 1| 1| | | |Створення |Державний |2009-|державний | 20 480,0| 10 240,0| 10 240,0| - | - | - |

|створених | | | | | |інфекційних |департамент |2010 |бюджет | | | | | | |

|відділень | | | | | |відділень для |України з питань| | | | | | | | |

| | | | | | |лікування |виконання | | | | | | | | |

| | | | | | |ВІЛ-інфікованих та |покарань | | | | | | | | |

| | | | | | |хворих на СНІД в | | | | | | | | | |

| | | | | | |установах виконання| | | | | | | | | |

| | | | | | |покарань | | | | | | | | | |

|----------------+----+------+------+------+------+-------------------+----------------+-----+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Кількість | | | | | |Сприяння створенню |Рада міністрів |2010-|Місцеві |Обсяг | | | | | |

|створених | | | | | |у регіонах України |Автономної |2013 |бюджети, |фінансуван-| | | | | |

|центрів | | | | | |центрів |Республіки Крим,| |позабюд- |ня визна- | | | | | |

|ресоціалізації | | | | | |ресоціалізації |обласні, | |жетні кошти|чатиметься | | | | | |

|наркозалежної | | | | | |наркозалежної |Київська та | | |окремо у | | | | | |

|молоді | | | | | |молоді |Севастопольська | | |кожному | | | | | |

| | | | | | | |міські держ- | | |конкретному| | | | | |

| | | | | | | |адміністрації | | |випадку | | | | | |

|----------------+----+------+------+------+------+-------------------+----------------+-----+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Кількість | | | | | |Сприяння створенню |Рада міністрів |2010-|Місцеві |Обсяг | | | | | |

|створених | | | | | |у регіонах України |Автономної |2013 |бюджети |фінансуван-| | | | | |

|центрів для | | | | | |центрів для |Республіки Крим,| | |ня визнача-| | | | | |

|ВІЛ-інфікованих | | | | | |ВІЛ-інфікованих |обласні, | | |тиметься | | | | | |

|дітей та молоді | | | | | |дітей та молоді |Київська та | | |окремо у | | | | | |

| | | | | | | |Севастопольська | | |кожному | | | | | |

| | | | | | | |міські держ- | | |конкретному| | | | | |

| | | | | | | |адміністрації | | |випадку | | | | | |

| | | | | | |-------------------+----------------+-----+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|

| | | | | | |Удосконалення |МОЗ, Рада |2009-|державний | 46 406,2| 20 859,8| 10 278,1| 4747,1| 7075,2| 3446,0|

| | | | | | |кадрового та |міністрів |2013 |бюджет | | | | | | |

| | | | | | |матеріально- |Автономної | | | | | | | | |

| | | | | | |технічного |Республіки Крим,| | | | | | | | |

| | | | | | |забезпечення мережі|обласні, | | | | | | | | |

| | | | | | |центрів |Київська та | | | | | | | | |

| | | | | | |профілактики і |Севастопольська | | | | | | | | |

| | | | | | |боротьби зі СНІДом |міські держ- | | | | | | | | |

| | | | | | |та розвиток |адміністрації | | | | | | | | |

| | | | | | |районної/міської | | | | | | | | | |

| | | | | | |мережі кабінетів | | | | | | | | | |

| | | | | | |довіри у | | | | | | | | | |

| | | | | | |лікувально- | | | | | | | | | |

| | | | | | |профілактичних | | | | | | | | | |

| | | | | | |закладах | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|

| | | | | | | | | |місцеві | 27 181,5| 17 234,2| 4718,4| 4084,1| 619,1| 525,7|

| | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |

| | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|

| | | | | | | | | |разом | 73 587,7| 38 094,0| 14 996,5| 8831,2| 7694,3| 3971,7|

| | | | | | |-------------------+----------------+-----+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|

| | | | | | |Здійснення |МОЗ, Міноборони,|2009-| | | | | | | |

| | | | | | |інфекційного |СБУ, Держприкор-|2013 | | | | | | | |

| | | | | | |контролю в закладах|донслужба, | | | | | | | | |

| | | | | | |охорони здоров'я |Державний | | | | | | | | |

| | | | | | |усіх форм власності|департамент | | | | | | | | |

| | | | | | |та соціальних служб|України з питань| | | | | | | | |

| | | | | | | |виконання | | | | | | | | |

| | | | | | | |покарань | | | | | | | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3. Створення єдиної системи моніторингу протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та оцінки ефективності заходів, |

| здійснених на національному та регіональному рівнях |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Національний | 1| | | | |Створення та |Комітет, Рада |2009-|грант | 20 443,2| 5277,9| 5075,8| 5976,3| 4113,2| - |

|центр | | | | | |забезпечення |міністрів |2011 |Глобального| | | | | | |

| | | | | | |діяльності |Автономної | |фонду | | | | | | |

|Регіональні | | 14| 13| | |національного і |Республіки Крим,| | | | | | | | |

|центри | | | | | |регіональних |обласні, | | | | | | | | |

| | | | | | |центрів моніторингу|Київська та | | | | | | | | |

| | | | | | |та оцінки з питань |Севастопольська | | | | | | | | |

| | | | | | |поширення |міські держ- | | | | | | | | |

| | | | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу |адміністрації, | | | | | | | | |

| | | | | | | |Міжнародний | | | | | | | | |

| | | | | | | |благодійний фонд| | | | | | | | |

| | | | | | | |"Міжнародний | | | | | | | | |

| | | | | | | |альянс з | | | | | | | | |

| | | | | | | |ВІЛ/СНІДу в | | | | | | | | |

| | | | | | | |Україні" (далі -| | | | | | | | |

| | | | | | | |Фонд), | | | | | | | | |

| | | | | | | |Благодійна | | | | | | | | |

| | | | | | | |організація | | | | | | | | |

|----------------+----+------+------+------+------+-------------------+----------------+-----+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Кількість | 4| | 4| | 4|Проведення |Мінсім'ямолодь- |2009-|державний | 4500,0| 1500,0| - | 1500,0| - | 1500,0|

|проведених | | | | | |поведінкових |спорт, |2013 |бюджет | | | | | | |

|досліджень | | | | | |досліджень у групах|МОЗ, Фонд | | | | | | | | |

| | | | | | |ризику та | | | | | | | | | |

| | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |

| | | | | | |дозорного | | | | | | | | | |

| | | | | | |епідеміологічного | | | | | | | | | |

| | | | | | |нагляду за | | | | | | | | | |

| | | | | | |поширенням | | | | | | | | | |

| | | | | | |ВІЛ-інфекції | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|

| | | | | | | | | |грант | 10 918,0| 2500,0| 2956,0| 756,0| 4706,0| - |

| | | | | | | | | |Глобального| | | | | | |

| | | | | | | | | |фонду | | | | | | |

| | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|

| | | | | | | | | |разом | 15 418,0| 4000,0| 2956,0| 2256,0| 4706,0| 1500,0|

|----------------+----+------+------+------+------+-------------------+----------------+-----+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Кількість | 12| 17| 15| 10| 13|Проведення |МОЗ, Комітет, |2009-| | | | | | | |

|проведених | | | | | |щорічного |Мінсім'ямолодь- |2013 | | | | | | | |

|перевірок | | | | | |моніторингу стану |спорт, МОН, | | | | | | | | |

|регіонів | | | | | |виконання Програми |Мінпраці, МЗС, | | | | | | | | |

| | | | | | |органами виконавчої|Міноборони, МВС,| | | | | | | | |

| | | | | | |влади, органами |СБУ, Рада | | | | | | | | |

| | | | | | |місцевого |міністрів | | | | | | | | |

| | | | | | |самоврядування та |Автономної | | | | | | | | |

| | | | | | |забезпечення |Республіки Крим,| | | | | | | | |

| | | | | | |оприлюднення звітів|обласні, | | | | | | | | |

| | | | | | |про виконання |Київська та | | | | | | | | |

| | | | | | |Програми |Севастопольська | | | | | | | | |

| | | | | | | |міські держ- | | | | | | | | |

| | | | | | | |адміністрації | | | | | | | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 4. Здійснення наукового супроводу |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Кількість | | | | | |Розроблення нових |Академія |2009-|державний | 10 090,0| 1700,0| 2450,0| 2005,0| 1955,0| 1980,0|

|проведених | | | | | |науково |медичних наук |2013 |бюджет | | | | | | |

|досліджень | | | | | |обґрунтованих |України, МОЗ | | | | | | | | |

| | | | | | |методів | | | | | | | | | |

| | | | | | |профілактики, | | | | | | | | | |

| | | | | | |діагностики та | | | | | | | | | |

| | | | | | |лікування | | | | | | | | | |

| | | | | | |ВІЛ-інфікованих і | | | | | | | | | |

| | | | | | |хворих на СНІД | | | | | | | | | |

|----------------+----+------+------+------+------+-------------------+----------------+-----+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Кількість | | | 1| 1| 1|Пошук лікарських |Національна |2009-|державний | 10 000,0| - | 2500,0| 2500,0| 2500,0| 2500,0|

|препаратів | | | | | |засобів нового |академія наук |2013 |бюджет | | | | | | |

|вітчизняного | | | | | |покоління проти |України, | | | | | | | | |

|виробництва | | | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу,|Академія | | | | | | | | |

| | | | | | |зокрема генно- |медичних наук | | | | | | | | |

| | | | | | |інженерних та |України, МОЗ | | | | | | | | |

| | | | | | |імуновекторних | | | | | | | | | |

| | | | | | |засобів, вивчення | | | | | | | | | |

| | | | | | |можливості | | | | | | | | | |

| | | | | | |застосування | | | | | | | | | |

| | | | | | |замісної або | | | | | | | | | |

| | | | | | |регенеративної | | | | | | | | | |

| | | | | | |терапії | | | | | | | | | |

| | | | | | |захворювання | | | | | | | | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 5. Підготовка спеціалістів з питань лікування, профілактики та |

| соціальної підтримки для груп ризику, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Кількість |8000| 8000| 8000| 8000|10 900|Підготовка |МОН, Рада |2009-|державний | 11 864,7| 2218,5| 2218,5| 2218,6| 2218,6| 2990,5|

|підготовлених | | | | | |педагогічних |міністрів |2013 |бюджет | | | | | | |

|педагогів (осіб)| | | | | |працівників з |Автономної | | | | | | | | |

| | | | | | |питань профілактики|Республіки Крим,| | | | | | | | |

|Частка | 37| 49| 61| 74| 90|ВІЛ-інфекції/СНІДу |обласні, | | | | | | | | |

|загальноосвітніх| | | | | |і формування |Київська та | | | | | | | | |

|навчальних | | | | | |здорового способу |Севастопольська | | | | | | | | |

|закладів, які | | | | | |життя для |міські держ- | | | | | | | | |

|мають вчителів з| | | | | |загальноосвітніх |адміністрації | | | | | | | | |

|відповідною | | | | | |навчальних закладів| | | | | | | | | |

|підготовкою (%) | | | | | |всіх типів, | | | | | | | | | |

| | | | | | |забезпечення їх | | | | | | | | | |

| | | | | | |сучасними | | | | | | | | | |

| | | | | | |інформаційно- | | | | | | | | | |

| | | | | | |методичними | | | | | | | | | |

| | | | | | |матеріалами | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|

| | | | | | | | | |місцеві | 8494,2| 1584,0| 1584,0| 1584,0| 1584,0| 2158,2|

| | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |

| | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|

| | | | | | | | | |разом | 20 358,9| 3802,5| 3802,5| 3802,6| 3802,6| 5148,7|

|----------------+----+------+------+------+------+-------------------+----------------+-----+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Кількість | | | | | |Забезпечення |Рада міністрів |2009-|місцеві | 3627,3| 403,3| 806,0| 806,0| 806,0| 806,0|

|підготовлених | | | | | |підготовки |Автономної |2013 |бюджети | | | | | | |

|спеціалістів | | | | | |спеціалістів |Республіки Крим,| | | | | | | | |

| | | | | | |центрів соціальних |обласні, | | | | | | | | |

| | | | | | |служб для сім'ї, |Київська та | | | | | | | | |

| | | | | | |дітей та молоді з |Севастопольська | | | | | | | | |

| | | | | | |питань профілактики|міські держ- | | | | | | | | |

| | | | | | |та соціальної |адміністрації | | | | | | | | |

| | | | | | |підтримки |Мінсім'ямолодь- | | | | | | | | |

| | | | | | | |спорт, | | | | | | | | |

| | | | | | | |Благодійна | | | | | | | | |

| | | | | | | |організація | | | | | | | | |

|----------------+----+------+------+------+------+-------------------+----------------+-----+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
( Документ взятo з сайта Верховної Ради )
Похожие:

Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки віл-інфікованих І хворих на снід на 2009-2013 роки ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2009, n 27, ст. iconЗатверджую голова міської ради з питань протидії туберкульозу та віл – інфекції\сніду
Віл-іфекції, лікування, догляду та підтримки віл – інфікованих І хворих на снід у місти Маріуполі на2009 – 2013 роки, затверджених...
Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки віл-інфікованих І хворих на снід на 2009-2013 роки ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2009, n 27, ст. iconВідділ освіти Першотравневої районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Реалізація Державної програми «Репродуктивне здоров»я нації» та Національної програми забезпечення профілактики віл-інфекцій,
Національної програми забезпечення профілактики віл-інфекцій, допомоги та лікування віл-інфікованих І хворих на снід
Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки віл-інфікованих І хворих на снід на 2009-2013 роки ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2009, n 27, ст. iconДодаток №3 до листа уон від № Виконання національних, державних, регіональних програм
Національна програма забезпечення профілактики віл-інфекції, допомоги та лікування віл-інфікованих І хворих на снід, виконання наказу...
Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки віл-інфікованих І хворих на снід на 2009-2013 роки ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2009, n 27, ст. iconНаказ №285 Про затвердження заходів Міністерства освіти І науки України про реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 04. 03. 2004 р. №264 „Про затвердження
Д на 2004-2008 роки” та з метою удосконалення інформаційно-освітньої роботи з питань профілактики віл-інфекції/сніду, здійснення...
Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки віл-інфікованих І хворих на снід на 2009-2013 роки ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2009, n 27, ст. iconЗакон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 р. // Відомості Верховної Ради України 2010. №14, / №14-15; №16-17 /, стор. 412, стаття 133
Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №20. – Ст....
Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки віл-інфікованих І хворих на снід на 2009-2013 роки ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2009, n 27, ст. iconЗакон україни про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1999, n 45, ст. 397 )

Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки віл-інфікованих І хворих на снід на 2009-2013 роки ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2009, n 27, ст. iconЗакон україни про попередження насильства в сім'ї (Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, №10, от. 70)

Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки віл-інфікованих І хворих на снід на 2009-2013 роки ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2009, n 27, ст. iconЗакон україни «про освіту» (п. 4 ст. 54) Затверджений Постановою Верховної Ради №100/а від 23. 03. 1996 р
Прийнята на 5 сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р., із змінами, внесеними згідно із Законом №2222-іv від 08. 12. 2004 р.,...
Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки віл-інфікованих І хворих на снід на 2009-2013 роки ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2009, n 27, ст. iconЗакон України "Про охорону дитинства" закон україни про охорону дитинства (Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, №30, ст. 142)

Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки віл-інфікованих І хворих на снід на 2009-2013 роки ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2009, n 27, ст. iconЗакон україни про політичні партії в Україні ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 23, ст. 118 )
Конституцією України. Встановлення обмежень цього права допускається відповідно до Конституції України в інтересах національної безпеки...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов