Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 курсу icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 курсуНазваниеРобоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 курсу
страница2/3
Дата конвертации05.12.2012
Размер401.99 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3
Тема 1: Особливості деонтології в роботі медичних працівників з дітьми та їх родичами.

Основи медичної деонтології при роботі в педіатричному стаціонарі. Моральна та правова відповідальність молодого фахівця перед суспільством. Основні функціональні обов’язки молодшого медичного персоналу в поліклінічних та стаціонарних відділеннях педіатричного профілю.

^ Тема 2: Основні правила спілкування з хворою дитиною. Особливості організації догляду за хворою дитиною. Особливості розпитування хворої дитини, залежно від віку. Основні правила спілкування з хворою дитиною та її родичами. Розпитування батьків хворої дитини. Особливості організації догляду за хворою дитиною та забезпечення її фізіологічних потреб в залежності від віку. Вимоги до молодшого медичного персоналу при роботі з новонародженими.

^ Тема 3: Структура і функції педіатричного стаціонару. Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів.

Структура і функції педіатричного стаціонару. Поняття про особливості санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів в педіатричному стаціонарі. Функції приймального відділення дитячої лікарні. Госпіталізація, санітарна обробка та транспортування хворих дітей. Документація, що заповнюється в приймальному відділенні педіатричної клініки.

^ Тема 4: Антропометричні дослідження дітей різного віку та особливості їх проведення. Особливості визначення пульсу, артеріального тиску та показників дихання у дитини.

^ Тема 5: Основні заходи догляду за хворими дітьми в стаціонарі дитячої лікарні.

Організація харчування дітей в стаціонарі дитячої лікарні. Особиста гігієна дітей залежно від статі та віку. Особливості гігієни дівчаток. Гігієнічні та лікувальні ванни. Профілактика та лікування пролежнів у дітей різного віку. Догляд за дітьми з лихоманкою, переміна натільної та постільної білизни, забезпечення фізіологічних випорожнень у дітей.

^ Тема 6: Особливості підготовки хворих дітей до лабораторних досліджень. Особливості проведення найпростіших реанімаційних заходів у дітей. Підготовка хворих та необхідного обладнання для взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму. Правила взяття аналізу сечі для дослідження за методиками Зимницького, Нечипоренка, Аддіса-Каковського, їх діагностичне значення. Основні види клізм, що застосовуються в педіатричній практиці, методика та правила їх застосування у дітей різного віку.
Особливості проведення найпростіших реанімаційних заходів у дітей. Особливості подавання дитині певного віку зволоженого кисню.

^ Орієнтовна структура залікового кредиту Змістового модулю 3.

«Структура та основні завдання догляду за хворими дітьми в стаціонарі».

Тема

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальні завдання

1

2

3

4

5

^ Тема 1. Особливості деонтології в роботі медичних працівників з дітьми та їх родичами.

Тема 2. Основні правила спілкування з хворою дитиною. Особливості організації догляду за хворою дитиною.

Тема 3. Структура і функції педіатричного стаціонару. Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів.

Тема 4. Антропометричні дослідження дітей різного віку

Тема 5. Основні заходи догляду за хворими дітьми в стаціонарі дитячої лікарні

Тема 6. Особливості підготовки хворих дітей до лабораторних досліджень. Особливості проведення найпростіших реанімаційних заходів у дітей.

У тому числі:

^ Підсумковий модульний контроль

-


-


-


-


-


-

2


4


4


4


4


4


2

3


3


4


4


4


4


3

Робота у приймальному відділенні педіатричного стаціонару: проведення антропометрії, термометрії, та санітарної обробки хворих дітей, участь у заповненні медичної документації

Усього годин

Кредитів ECTS

-

-

24

0,9

25

0,7

2

-

1 кредит ЕСТS-30 год. Аудиторне навантаження – 53,4%, СРС-46,7%

^ Лекційного курсу програмою не передбачено.


Тематичний план практичних занять змістового модуля 3

«Структура та основні завдання догляду за хворими дітьми в стаціонарі»Тема

Кількість год

1.


Тема 1. Особливості деонтології в роботі медичних працівників з дітьми та їх родичами.

2


2.

Тема 2: Основні правила спілкування з хворою дитиною. Особливості організації догляду за хворою дитиною.

4

3.


Тема 3. Структура і функції педіатричного стаціонару. Організація санітарно-гігієнічного то протиепідемічного режимів.

4


4.

Тема 4. Антропометричні дослідження дітей різного віку

4

5.

Тема 5. Основні заходи догляду за хворими дітьми в стаціонарі дитячої лікарні

4

6.

Тема 6. Особливості підготовки хворих дітей до лабораторних досліджень. Особливості проведення найпростіших реанімаційних заходів у дітей.

4
У тому числі^ Підсумковий модульний контроль:

Контроль виконання практичних навичок

Вирішення ситуаційних завдань

Тест контроль теоретичної підготовки

Перевірка звітної документації

2
Разом

24 години^ План самостійної роботи студентів при вивченні змістового модулю 3

«Структура та основні завдання догляду за хворими дітьми в стаціонарі».з/п

Зміст

Кількість годин

Вид контролю

1

Засвоєння і самостійне відпрацювання навичок та умінь, передбачених програмою щодо особливостей догляду за хворими дітьми різного віку в стаціонарі

15

Поточний контроль на практичних заняттях

2

Заповнення звітної документації - Щоденника виробничої практики та Підсумкового звіту

3

Підсумковий

(модульний) контроль

3

Індивідуальна робота:


  • - робота у приймальному відділенні педіатричного стаціонару: проведення антропометрії, термометрії та санітарно-гігієнічної обробки хворих дітей;

  • - участь у заповненні медичної документації

4

Поточний контроль на практичних заняттях

5.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

3

Підсумковий (модульний) контроль

РАЗОМ

25

^ Перелік практичних навичок до підсумкового модульного контролю змістового модулю 3 «Структура та основні завдання догляду за хворими дітьми в стаціонарі»^ Назва практичних навичок, уміньПриготувати відповідний дезінфікуючий розчин та провести та провести санітарну обробку при ліжкових тумбочок та підвіконь у палаті.Приготувати відповідний дезінфікуючий розчин та провести вологе прибирання маніпуляційної.Приготувати відповідний дезінфікуючий розчин та провести обробку медичного приладдя для багаторазового використання (банок, термометра, кінцівників клізми, підкладного судна)Провести розпитування хворого та заповнити титульну сторінку історії хворобиПровести розпитування хворого та виділити основні скаргиПровести вимірювання температури у хворої дитини та оформити температурний листПровести вимірювання температури у хворої дитини на наявність корости та педікульозу.Провести вимірювання росту пацієнта стоячи, сидячи, визначити масу тіла, та розрахувати індекс маси тіла.Підготувати гігієнічну ванну для санітарної обробки хворого та провести Ії дезінфекцію після користуванняПродемонструвати методику транспортування хворого на ношах (каталці) та перекладання його на ліжко.Продемонструвати навички користування функціональним ліжком та надання відповідних положень хворому при нападі ядухи та при колапсі.Дослідити у хворого пульс на променевих артеріях, зробити висновок про основні його властивості.Дослідити у хворого пульс на нижніх кінцівках, зробити висновок про його відповідність нормі.Виміряти хворому артеріальний тиск, зробити висновок про його основні властивості.Провести дослідження дихання у показового хворого, зробити висновок про основні його властивості.На бланку температурного листа відмітити запропоновані викладачем показники пульсу, артеріального тиску, температури тіла, зробити висновок про їх відповідність нормі та про тип температурної кривої.Провести переміну натільної та постільної білизни хворому, що знаходиться на ліжковому режимі.Розкласти на демонстраційному столі запропоновані лікарські засоби по групах за способом введення, назвати основні способи введення препаратів.Продемонструвати на муляжі методику закапування крапель у вуха, ніс, очі.Підготувати необхідні розчини та продемонструвати правила поводження з одноразовим шприцом після його застосування.Продемонструвати методику підготовки гумової грілки та пухиря з льодом і користування ними.Продемонструвати методику застосування грілки.Продемонструвати методику годування хворого, прикутого до ліжкаПродемонструвати на муляжі методику користування підкладним судном та сечоприймачем у хворим чоловічої та жіночої статі.Підготувати необхідне обладнання для очисної клізми та продемонструвати методику її застосування на муляжі.Продемонструвати на муляжі дитини методику проведення реанімаційних заходів (штучна вентиляція легень, непрямий масаж серця) на фантомі.Продемонструвати методику подавання дитині певного віку зволоженого киснюПідготувати посуд для взяття аналізу сечі за Зимницьким, Нечипоренком, Аддіс-Каковським, дати відповідні вказівки хворому.Підготувати необхідні засоби та провести гігієну порожнини рота, носа та вух важкохворому.Підготувати необхідні засоби та провести профілактику утворення пролежнів.Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику годування дитини першого року життя.Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику проведення гігієнічної ванни та підмивання дитини залежно від статті.


^ Розподіл балів, присвоєних студентам при засвоюванні модуля (залікового кредиту ESTS):

Модуль. Догляд за хворими, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах стаціонару

Змістовий модуль 3. Структура та основні завдання догляду за хворими дітьми в стаціонарі (поточна навчальна діяльність)

Теми

Кількість балів
Макс «5»

«4»

Мін «3»

Тема 1

6
2

Тема 2

6
2

Тема 3

6
2

Тема 4

6
2

Тема 5

6
2

Тема 6

6
2

Разом змістові модулі

(поточна навчальна діяльність)

120
40

Індивідуальні завдання студентів30

Підсумковий модульний контроль

практичної підготовки

теоретичної підготовки (ситуаційні задачі)

80
40

^ Разом сума балів

200
120

Примітка: Оцінка «2» відповідає - 0 балів.


Критерії оцінювання знань та умінь поточної навчальної діяльності та підсумкового модульного контролю.

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за поточну навчальну діяльність, складає 120 балів. Ця оцінка вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці "відмінно" (6 балів), на кількість практичних занять (20) у модулі: 6 х 20 = 120.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці "задовільно", на кількість практичних занять модуля виробничої практики ( 2 х 20 = 40 ).

При оцінюванні студента, враховується виконання ним індивідуальної самостійної роботи - максимум 10 балів з кожного змістового модулю ( 10 х 3 = 30).

^ Модуль «Догляд за хворими (практика)».
Змістовний

модуль 1

Змістовний

модуль 1

Змістовний

модуль 1

Інд. р-та

студ.

№ теми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Макс. бал

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

30

1   2   3
Похожие:

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 курсу iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів 5 курсу медичного (назва навчальної дисципліни)
Факультету за напрямом підготовки 1101 «Медицина», спеціальністю 110101 «Лікувальна справа». „ ”, 2012. 31 с
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 курсу iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу
Сестринська практика. Робоча навчальна програма підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом 1101...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 курсу iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу
За напрямом підготовки 1101 «Медицина», спеціальністю 110101 «Лікувальна справа». „ ”, 2012. 33 с
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 курсу iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу медичного
Факультету за напрямом підготовки 1101 «Медицина», спеціальністю 110101 «Лікувальна справа». „ ”, 2012. 32 с
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 курсу iconЗатверджую: Розглянуто на засіданні
Робоча навчальна програма з дисципліни «Соціологія» розроблена для студентів Економіко-правового технікуму при мауп І складається...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 курсу iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту» з напрямку підготовки 0502...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 курсу iconМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету
...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 курсу iconКалендарно–тематичний план лекцій з дисципліни «пропедевтика педіатрії» для студентів IІІ курсу медичного факультету на осінній семестр 2012-2013 навчального року (20 тижнів)
З дисципліни «пропедевтика педіатрії» для студентів IІІ курсу медичного факультету
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 курсу iconПрограма навчальної дисципліни для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації україни
Запорізького державного медичного університету (завідувач кафедри д мед н., професор Недельська С. М.), кафедрою педіатрії №2 Вінницького...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 курсу iconМетодичні вказівки до вивчення теми Поняття фінансового ринку та його структура
Робоча програма дисципліни “Фінансовий ринок” (плани лекційних та практичних занять)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов