Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу 19 атестація бібліотекарів 23 додаток 25 Положення 25 про проведення атестації працівників підприємств, 25 icon

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу 19 атестація бібліотекарів 23 додаток 25 Положення 25 про проведення атестації працівників підприємств, 25НазваниеПоложення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу 19 атестація бібліотекарів 23 додаток 25 Положення 25 про проведення атестації працівників підприємств, 25
страница1/2
Галкін С.Г
Дата конвертации15.11.2012
Размер423.76 Kb.
ТипПоложення
  1   2

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ЦЕНТР АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ


Атестація бібліотечних працівників закладів освіти


Матеріали на допомогу

учасникам атестаційного процесу


ДОНЕЦЬК 2010


Автори-укладачі:

 • Галкін С.Г. – завідувач відділу атестації педагогічних працівників Донецького облІППО

 • Радичев В.П. – завідувач інформаційно-бібліотечного Центру Донецького облІППОЗміст^ АТЕСТАЦІЯ ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕКАРІВ 4

Терміни і порядок атестації 4

Оформлення атестаційних документів 5

Виконання рішень атестаційної комісії 9

^ ОПЛАТА ПРАЦІ БІБЛІОТЕКАРІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 12

Консультації 12

БІБЛІОТЕЧНА СЛУЖБА ІНФОРМУЄ 19

Положення про бібліотеку загальноосвітнього
навчального закладу 19


^ АТЕСТАЦІЯ БІБЛІОТЕКАРІВ 23

ДОДАТОК 25

Положення 25

про проведення атестації працівників підприємств, 25

установ, організацій та закладів галузі культури 25


^ АТЕСТАЦІЯ ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕКАРІВ

Нормативні документи та всі матеріали з атестації надруковано у журналі «Управління школою» за 2008 рік, №№ 1 та 4.

Бібліотекарі закладів освіти не є педагогічними працівниками, вони належать до категорії працівників системи Міністерства культури і туризму України.

Порядок проведення атестації бібліотекарів працівників установ, організацій та закладів галузі культури визначається Положенням про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженим наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 р. № 44.

Всі бібліотекарі незалежно від форм власності та підпорядкування закладу підлягають атестації.

Згідно з п. 3.2 Положення кількісний і персональний склад атестаційної комісії визначається і затверджується наказом керівника за погодженням з профспілковим комітетом. Атестація поділяється на чергову та позачергову. Чергова атестація відбувається один раз на 5 років.
Позачергова (повторна) атестація проводиться лише для тих бібліотекарів, щодо яких під час попередньої атестації було прийнято рішення про відповідність посаді, яку вони займають, за умови виконання рекомендацій щодо підвищення кваліфікації фахового напряму діяльності, підвищення рівня і якості роботи. Така атестація проходить не раніше як через рік з дня попередньої атестації. Умовою атестації є попереднє підвищення кваліфікації.


Вимоги до посади:

- фахова освіта або вища педагогічна освіта

- певний стаж роботи на попередній посаді.


Терміни і порядок атестації

Виходячи з п. 2.2 Положення, атестація може проводитись у будь-які терміни, що визначається безпосередньо закладом, де працює бібліотекар і обов’язково узгоджується профспілковим комітетом і доводиться до відома бібліотекаря не пізніше ніж за місяць до початку атестації.. Тривалість атестації може бути різною. У деяких випадках колективу закладу освіти зручно проводити атестацію бібліотекаря протягом навчального року. У такому разі порядок і терміни атестації бібліотекарів можуть відповідати схемі проведення атестації педпрацівників:


Вересень

До 20.09

1. Створення атестаційної комісії закладу освіти, до складу якої входять методист з бібліотечних фондів районного методкабінету, представник управління культури
Жовтень

До 10.10

 1. Порушення питання про атестацію бібліотекаря:

заява бібліотекаря або подання керівника закладу


Від 10.10 до 20.10

 1. Засідання атестаційної комісії з розгляду заяви бібліотекаря чи подання керівника закладу.

 2. Складання плану-графіку атестації бібліотекаря.

 3. Видання наказу про атестацію бібліотекаря

 4. Доведення до відома бібліотекаря термінів і умов атестації (не пізніше ніж за місяць до початку атестації)
Листопад-березень

 1. Вивчення професійної діяльності бібліотекаря згідно з планом-графіком.

 2. Складання характеристики виконання посадових обов’язків бібліотекаря.

 3. Оформлення атестаційного листа (у 2-х примірниках)
Квітень

 1. Засідання атестаційної комісії з атестації бібліотекаря. Прийняття рішення атестаційною комісією про атестацію бібліотекаря

 2. Виконання рішень атестаційної комісії: видання наказу про результати атестації бібліотекаря


Оформлення атестаційних документів

Оформлення атестаційної документації: атестаційних листів, протоколів засідань атестаційної комісії, протоколів роботи лічильної комісії, бюлетенів таємного голосування відбувається згідно з додатками 2,3,4,5 до Положення про атестацію працівників культури і мистецтв.

Ініціатором проведення атестації може виступати бібліотекар, який подає заяву на проходження атестації:

Зразок:

Голові атестаційної комісії

_______________________

(назва закладу)

_______________________

П.І.Б.

бібліотекаря закладу освіти

________________________

П.І.Б.

Заява

Прошу атестувати мене у черговому (позачерговому) порядку на відповідність посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, бібліотекаря І категорії, провідного бібліотекаря) з встановленням (8,9,10,11,12) тарифного розряду.

Попередньо був атестований «__» ________ 200__р.

Результати попередньої атестації: ________________________________

___________________________________________________________________.

Підвищення кваліфікації пройшов (назвати заклад, форму, напрямок, дату підвищення кваліфікації).

Копія документу про підвищення кваліфікації додається.

^ Дата Підпис


Атестація бібліотекаря може проводитися за ініціативи керівника закладу освіти за відповідним поданням


Зразок:

До атестаційної комісії

Закладу освіти

Подання

Адміністрація закладу освіти порушує клопотання про атестацію бібліотекаря (прізвище, ім’я, по батькові) на відповідність посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, бібліотекаря І категорії, провідного бібліотекаря) з встановленням (8,9,10,11,12) тарифного розряду.

Попередньо був атестований «__» ________ 200__р.

Результати попередньої атестації: ________________________________

___________________________________________________________________.

Підвищення кваліфікації пройшов (назвати заклад, форму, напрямок, дату підвищення кваліфікації).

Копія документу про підвищення кваліфікації додається.

^ Дата Підпис керівника закладу освіти


Після розгляду на засіданні атестаційної комісії закладу освіти заяви від бібліотекаря або подання керівника закладу видається наказ про атестацію бібліотекаря:


Зразок

Назва навчального закладу

НАКАЗ


від «__»_______200__р. №_______


Про атестацію бібліотекаря


Відповідно до Положення про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженим наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 р. № 44

НАКАЗУЮ:

 1. Провести атестацію бібліотекаря закладу освіти (П.І.Б.) у такі терміни:________________________________________________________

 2. Затвердити план-графік проведення атестації бібліотекаря.

 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

^ Керівник закладу Підпис


Наказ про атестацію бібліотекаря разом з затвердженим планом-графіком атестації доводиться до відома бібліотекаря, що атестується, не пізніше як за місяць до початку атестації.

План-графік атестації бібліотекаря може мати такий вигляд.

Зразок:


^ Погоджено Голова Затверджено керівник

Органу профспілки навчального закладу


План-графік атестації бібліотекаря
з/п

Зміст роботи

Терміни

Відмітка про виконання

1.

Порушення питання про атестацію бібліотекаря (заява бібліотекаря чи наказ керівника закладу освіти)

Дата
2.

Ознайомлення бібліотекаря із Положенням про проведення атестації працівників

Дата
3.

Вивчення системи і досвіду роботи бібліотекаря, що атестується

Дата


Проведення бібліотекарем відкритого заходу для учнів навчального закладу

Дата


Організація бібліотекаркм тематичної виставки: (тема)

Дата


Виступ бібліотекаря на педагогічній раді: (тема)

Дата


Вивчення нормативності ведення бібліотечної документації

Дата
4.

Ознайомлення бібліотекаря з характеристикою та оцінкою виконання посадових обов’язків

Дата
5.

Розгляд питання про атестацію бібліотекаря на засіданні атестаційної комісії

Дата

Дата______

Бібліотекар закладу освіти Підпис


Відповідно до п. 4.2 Положення про проведення атестації характеристика бібліотекаря, що підлягає атестації, складається і підписується керівником закладу освіти або його заступником. У характеристиці висвітлюється всебічна і об’єктивна оцінка результатів професійної діяльності з урахуванням функціональних обов’язків, досвіду роботи, професійної компетентності, а також надаються рекомендації щодо підвищення ефективності роботи.

З характеристикою та атестаційним листом бібліотекар повинен ознайомитись (під підпис) не пізніше ніж за два тижні до засідання атестаційної комісії.


Рекомендації щодо оформлення атестаційного листа:


Атестаційний лист


1. Прізвище, ім’я, по батькові (заповнюється повністю)

__________________________________________________________________

2. Рік народження ____________________________________________________

3. Освіта, найменування навчального закладу, рік закінчення (визначається рівень освіти (загальна середня, середня спеціальна, базова вища, вища), назва навчального закладу (навчальних закладів у разі наявності декількох освіт), рік закінчення навчального закладу)

4. Спеціальність за освітою (заповнюється спеціальність та присвоєна кваліфікація згідно з дипломом (дипломами у разі наявності декількох освіт)___

____________________________________________________________________

5. Науковий ступінь, вчене звання _______________________________________

6. Загальний трудовий стаж_____________________________________________

7. Посада, яку займає працівник, на момент атестації, дата призначення на цю посаду ( вибрати відповідну посаду : «бібліотекар», «бібліотекар ІІ категорії», «бібліотекар І категорії», «провідний бібліотекар»)_________________________

____________________________________________________________________

8. Виконання рекомендацій останньої атестації (у разі їх наявності) (заповнюється у разі наявності рекомендацій, які були зроблені під час попередньої атестації і оформлюється згідно з попереднім атестаційним листом) _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника, результати голосування (записується одне з рішень атестаційної комісії)________________

 • відповідає займаній посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, провідного бібліотекаря);

 • відповідає займаній посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, провідного бібліотекаря) за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік;

 • не відповідає займаній посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, провідного бібліотекаря)

10. Рекомендації атестаційної комісії (з указанням мотивів рекомендацій) адресовані керівнику закладу і можуть стосуватися:

 • питання заохочення працівника, у разі його якісної роботи;

 • умов, які мають бути виконані протягом року, уразі атестації за умови повторної атестації через рік : підвищення кваліфікації, фахова перепідготовка працівника, конкретні вимоги щодо покращення якості роботи;

 • переведення працівника на іншу посаду, або звільнення з роботи у разі невідповідності працівника займаній посаді.

11. Зауваження, пропозиції працівника, який атестується (заповнюється працівником, який проходив атестацію)


Голова атестаційної комісії__________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


Секретар атестаційної комісії ________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


Дата проведення атестації___________________________________________

З атестаційним листом ознайомився/лась (дата ознайомлення з атестаційним листом, особистий підпис працівника, який проходить атестацію)


При оформленні атестаційних листів та інших документів слід враховувати, що «бібліотекар», «бібліотекар ІІ категорії», «бібліотекар І категорії», «провідний бібліотекар» - це назви посад, а не кваліфікаційні категорії. Бібліотекарі атестуються на відповідність посаді, яку займають. Атестаційна комісія приймає одне з рішень :

 • відповідає займаній посаді;

 • відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік;

 • не відповідає займаній посаді.


Виконання рішень атестаційної комісії

Відповідно до розділу 5 Положення про проведення атестації матеріали атестації передаються керівнику закладу для прийняття рішення. Термін прийняття рішення – не пізніше двох місяців. Документом, що затверджує результати атестації бібліотекаря, є відповідний наказ керівника закладу освіти.


Зразок:

Назва навчального закладу

НАКАЗ

__________200__ р. № _____


Про результати атестації бібліотекаря

Відповідно до Положення про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженим наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 р. № 44


НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити рішення атестаційної комісії закладу освіти щодо відповідності займаній посаді (назвати посаду) бібліотекаря (П.І.Б.).

 2. Встановити (підтвердити) відповідний тарифний розряд.

 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


^ Керівник закладу Підпис


У разі успішного проходження атестації у цьому наказі також вирішується питання щодо заохочення бібліотекаря (преміювання, нагородження, висловлювання подяки, тощо).

У окремих випадках атестації бібліотекаря за умови виконання рекомендацій, наказ може бути таким :


Зразок:

Назва навчального закладу

НАКАЗ

__________200__ р. № _____


Про результати атестації бібліотекаря

Відповідно до Положення про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженим наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 р. № 44

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити рішення атестаційної комісії закладу освіти щодо відповідності займаній посаді (назвати посаду) бібліотекаря (П.І.Б.) за умови виконання рекомендацій, визначаються конкретні рекомендації, які належить виконати бібліотекарю, терміни їх виконання.

 2. Підтвердити відповідний тарифний розряд.

 3. Провести позачергову (повторну) атестацію бібліотекаря (П.І.Б.)через рік.

 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Керівник закладу Підпис


При атестації з рішенням «не відповідає займаній посаді» вирішується питання про переведення бібліотекаря на іншу посаду чи роботу. Це відбувається лише за письмовою згодою працівника і також відображається у наказі.

У разі незгоди працівника з пониженням посади або зміни роботи, працівник звільняється з роботи за дотриманням законодавства України про працю.

Таблиця 1

Відповідність між рішенням атестаційної комісії та рішенням керівника закладу, прийнятого за результатами атестації бібліотекаря


Рішення атестаційної комісії

Рішення керівника закладу, що визначаються наказом

Відповідає займає посаді «бібіліотекаря»

Встановити (підтвердити) 8-9 тарифний розряд

Відповідає займає посаді «бібліотекаря ІІ категорії»

Встановити (підтвердити) 8-10 тарифний розряд

Відповідає займає посаді «бібліотекаря І категорії»

Встановити (підтвердити) 8-11 тарифний розряд

Відповідає займає посаді «провідного бібліотекаря»

Встановити (підтвердити) 9-12 тарифний розряд

Відповідає займає посаді за умови виконання рекомендацій
Прописати рекомендації до бібліотекаря і терміни їх виконання
Не відповідає займаній посаді

Перевести на іншу посаду (визначається на яку посаду переводиться працівник)

Порушити питання про звільнення з роботи
Примітка. Такі рішення приймаються обов’язково за дотриманням законодавства України про працю


^ ОПЛАТА ПРАЦІ БІБЛІОТЕКАРІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


Консультації

25.02.2010, 18:01

Л.А.Поперечна

завідувач сектору відділу

наукового і прикладного

бібліотекознавства ДНПБ

України ім. В.О.Сухомлинського


Формування штатів бібліотек навчальних закладів здійснюється з урахуванням Методичних рекомендацій з питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів, розроблених Міністерством освіти і науки України (листи МОН від 19 червня 2001 р. № 1/9-234 та від 10 серпня 201 р. № 1/9-282). Штатні посади працівників бібліотек навчальних закладів вводяться лише за умови наявності в закладі певної кількості класів. Згідно з Методичними рекомендаціями із питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчальних закладів у навчальних закладах, де налічується 8-13 класів, вводиться 0,5 посади бібліотекаря; за наявності 14-29 класів запроваджується посада завідувача бібліотеки. У закладах з кількістю 30-37 класів вводяться 0,5 посади бібліотекаря та посада завідувача бібліотек. У закладах з кількістю класів 38 і більше – посада бібліотекаря та посада завідувача бібліотеки.

^ Робота бібліотекарів навчальних закладів регламентується низкою законодавчих і нормативно-правових актів щодо двох галузей – освіти та культури. Згідно зі статтею 6 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 р. № 32/95-ВР бібліотеки навчальних закладів віднесено за призначенням до спеціальних бібліотек, а самі бібліотекарі відповідно до положення статті 20 Основ законодавства України про культуру від 14.02.1992 р. № 2117-ХІІ належать до працівників культури.

^ Оплата праці бібліотекарів навчальних закладів здійснюється відповідно до умов оплати праці працівників культури, згідно із положеннями статті 17 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р.№ 108/95-ВР. Цією статтею визначено, що для працівників, які виконують роботи, не властиві основній діяльності галузі, умови оплати праці встановлюються відповідно до актів чинного законодавства тих галузей, до яких належать ці роботи за характером. Про це йдеться також у п.2 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993р. № 102 (в редакції від 30.06.2007), відповідно до якого працівникам установ, закладів і організацій освіти, для яких не передбачено цією Інструкцією умов оплати праці, встановлюються умови оплати праці для аналогічних працівників відповідних галузей народного господарства та виробництв.

^ Посадові оклади бібліотекарів навчальних закладів установлюються відповідно до наказів Міністерства культури і туризму України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18 жовтня 2005 р. № 745 та «Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18 жовтня 2005 р. № 745» від 11.10.2007 № 67.

Згідно з додатком 3 до наказу № 67 з 1 січня 2008 року провідним бібліотекарям встановлено 9-12-й тарифні розряди (замість 8-9-го), бібліотекарям 1 категорії – 8-11-й (замість 7-8-го), бібліотекарям 2-ї категорії – 8-10-й (замість 7-го), бібліотекарям – 8-9-й (замість 6-го). Вирішення питань, пов’язаних із встановленням посадових окладів працівникам, виходячи із схем тарифних розрядів, в межах затвердженого фонду заробітної плати знаходиться в компетенції керівників бюджетних установ, закладів та організацій (п.7 Наказу № 745).

^ Посадові оклади завідувачів бібліотек навчальних закладів установлюються на рівні посадових окладів бібліотекарів відповідної категорії (пояснення до таблиці 4 додатка 2 до Наказу № 745).

Відповідні повноваження керівників щодо встановлення працівникам конкретних розмірів заробітної плати визначені в пункті 4 а постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери». Згідно з ними керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій надано право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них.

Зазначена норма відображена також у відповідних наказах Міністерства культури і туризму України та Міністерства освіти і науки України. Так, згідно з п. 7 наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (із змінами, внесеними наказом Міністерства культури і туризму України від 11.10.2007 № 67 «Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745») керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури надано право встановлювати посадові оклади (ставки заробітної плати) працівникам, виходячи із схем тарифних розрядів, визначених наказом, у межах фонду заробітної плати.

Про це йдеться також у наказі Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (із змінами і доповненнями). Відповідальність за своєчасне і правильне встановлення працівникам ставок заробітної плати, посадових окладів, обчислення заробітної плати покладається на керівників та головних бухгалтерів (бухгалтерів) установ і закладів освіти, керівників вищестоящих органів управління (п. 6 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»).

^ Основою для визначення чи підвищення категорій шкільним бібліотекарям відповідно до оволодіння ними певним обсягом знань та виконуваних робіт є Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 81. Культура і мистецтво. Розділ «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи»), затверджений наказом Міністерства культури і мистецтв України від 14 квітня 2000 року № 168, у якому викладені відповідні кваліфікаційні вимоги для певних категорій бібліотечних працівників. Довідник застосовується як базовий елемент організації оплати праці разом зі схемами посадових окладів, коефіцієнтами тощо, що утворюють тарифну систему оплати праці.

Порядок застосування характеристик, присвоєння та підвищення розрядів, внесення змін та доповнень до зазначеного вище Випуску наведено в Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, які подано у Випуску 1 ДКХП та затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.

Оскільки бібліотекарі віднесені до професійної групи "Професіонали", зазначеними вище Загальними положеннями для них визначені вимоги щодо наявності повної вищої освіти з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст та чотирирівневе кваліфікаційне категоріювання.

Затверджені відповідно до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 14 квітня 2000 року № 168 кваліфікаційні вимоги для категорії «провідний бібліотекар» передбачають наявність у працівника повної вищої освіти відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та стажу роботи за професією бібліотекаря І категорії – не менше 2 років.

«Бібліотекар І категорії» повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за професією бібліотекаря II категорії – не менше 2 років.

Кваліфікаційні вимоги для «бібліотекаря II категорії» передбачають наявність повної вищої освіти відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією бібліотекаря – не менше 1 року.

Кваліфікаційна вимога для «бібліотекаря» передбачає наявність повної вищої освіти відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Одночасно варто наголосити, що в п. 11 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336) зазначено наступне: особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов'язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії.

^ Атестація бібліотечних працівників проводиться відповідно до «Положення про проведення атестації працівників підприємства, установ, організацій та закладів галузі культури», затверджене наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 р. № 44. За цим документом при атестації бібліотекаря визначається одна з оцінок професійної компетенції: «Відповідає займаній посаді», «Відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік», «Не відповідає займаній посаді». На підставі такого рішення керівник закладу приймає рішення про встановлення посадового окладу в межах передбачених тарифним розрядом.

Згідно з п. 1.3. Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 р. № 44, основним завданням атестації є оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника на основі об’єктивних, обґрунтованих критеріїв, виходячи з результатів його роботи з метою визначення можливостей професійного і посадового зросту.

Разом з тим слід зауважити, що чергове підвищення мінімальної заробітної плати або внесення змін до схеми тарифних розрядів працівників установ, організацій і закладів культури не є підставою для проведення атестації серед працівників культури, про що повідомлено у відповідному роз'ясненні Міністерства культури і туризму України у зв'язку з численними зверненнями стосовно умов оплати праці та проведення атестації працівників культури, в тому числі бібліотекарів (лист від 21 січня 2008 року № 15/4-55).

Однак, у зв’язку з тим, що тривалий час Положення про атестацію... не існувало для тих шкільних бібліотекарів, які раніше не атестувалися, в навчальних закладах необхідно організувати їх атестацію на відповідність займаній посаді відповідно до нового Положення, результати атестації затвердити відповідними наказами, які і будуть підставою для оплати праці.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. № 84 затверджено «Порядок виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек». Згідно з цим документом доплата за вислугу років бібліотечним працівникам встановлюється залежно від стажу роботи в таких розмірах: понад 3 роки – 10 відсотків посадового окладу; понад 10 років – 20 відсотків; понад 20 років – 30 відсотків. Нарахування та виплата доплати проводиться щомісяця за фактично відпрацьований час. Особам, які працюють за сумісництвом зазначена доплата не виплачується.

Враховуючи особливості роботи бібліотек навчальних закладів Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.04 р. № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» передбачено додаткова виплата за проведення бібліотечної роботи. Так, у навчальних закладах з кількістю класів менше 8, де посаду бібліотекаря не передбачено, виконання бібліотечної роботи, в т. ч. з бібліотечним фондом підручників, покладається на педагогічних чи інших працівників, яким здійснюється відповідна доплата.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 24.02.05 р. № 118 «Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», розробленого на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.04 р. № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності», п. 58 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти від 15.04.93 р. № 102 та зареєстрованої Міністерством юстиції України 27.05.93 р. за № 56, яким визначались умови оплати праці бібліотечних працівників загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів викладено у такій редакції:

«У загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, штатними розписами яких не передбачена посада бібліотекаря, педагогічним та іншим працівникам, які ведуть бібліотечну роботу та роботу з бібліотечним фондом підручників, установлюється доплата за завідування бібліотекою в розмірі 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

За наявності в закладах штатних посад бібліотечних працівників за завідування бібліотекою встановлюється доплата в розмірі 5–15 відсотків посадового окладу. Конкретний розмір доплати встановлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом, ураховуючи розмір фонду підручників, з яким ведеться робота».

Враховуючи це та зважаючи на особливості визначення розміру посадових окладів завідувачів бібліотек, які є структурними підрозділами навчальних закладів, працівникам, які обіймають у них штатні посади завідувачів бібліотек, встановлюється доплата, у розмірах, визначених у п. 58 Інструкції за роботу саме з фондом підручників.

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 30 вересня 2009 р. № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» (далі – постанова № 1073), якою передбачено установлення з 1 жовтня 2009 року працівникам бібліотек надбавки за особливі умови роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу.

Надбавка встановлюється працівникам державних та комунальних бібліотек, які здійснюють культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність та обіймають посади, зазначені у додатку до порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних та комунальних бібліотек, затвердженого постановою КМУ від 22.01.2005 р. № 84 (далі – Порядок). Розмір надбавки фіксований – 50% посадового окладу. Це означає, що надбавку за особливі умови праці не може бути встановлено в іншому розмірі, наприклад, 20 чи 30 % залежно від рішення керівника, а має встановлюватися чітко в розмірі 50 % посадового окладу працівника.

Постановою № 1073 не встановлено обмеження щодо виплати такої надбавки бібліотекарям, які працюють за сумісництвом. Таким чином, бібліотекарю-суміснику встановлюється надбавка за особливі умови праці в розмірі 50 % до його посадового окладу (0,5 ставки).

Працівники навчальних закладів, основною роботою яких не є бібліотечна робота (вчителі, методисти тощо) за виконання робіт за суміщуваною посадою отримують тільки доплату до основного окладу. Доплата, передбачена Постановою № 1073, їм не встановлюється.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1062 «Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. № 84» з 1 січня 2010 року запроваджується виплата працівникам бібліотек допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу (ставка заробітної плати) та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі до одного посадового окладу (ставка заробітної плати).

Нарахування та виплата всіх доплат проводиться щомісяця за фактично відпрацьований час у межах коштів, передбачених на оплату праці за основним місцем роботи, тобто зазначені відсотки нараховуються на посадовий оклад.

Право на пенсію за вислугу років мають, зокрема, працівники закладів освіти за наявності не менш як 25 років спеціального стажу роботи. Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993р. №909.

Серед посад, робота на яких у загальноосвітніх навчальних закладах, вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, професійних навчально-виховних закладах, віднесених до розділу 1 "Освіта” вищеназваного Переліку зараховується до спеціального стажу, посада бібліотекаря не передбачена.

Зазначеним Переліком передбачено посади завідуючої та бібліотекаря бібліотеки як закладу освіти (із статусом юридичної особи). Водночас це не поширюється на бібліотеки навчальних закладів, які є їх структурними підрозділами, а отже не мають статусу юридичної особи.

Бібліотекарі навчальних закладів, як і інші непедагогічні працівники цих закладів (за умови наявності в них відповідної освіти), можуть вести викладацьку або гурткову роботу у цьому самому навчальному закладі. Згідно з п.91 Інструкції № 102 обсяг викладацької або гурткової роботи у цьому самому навчальному закладі може становити в середньому не більше ніж 2 години на день (12 годин на тиждень, 480 годин на рік, якщо працівники за основною посадою отримують повний посадовий оклад (ставку заробітної плати). Розмір надбавки за вислугу років (за виконання викладацької або гурткової роботи) визначається виходячи зі стажу педагогічної роботи, відповідно до обсягів навчального навантаження, встановленого при тарифікації чи відповідним наказом.


Роз’яснення стосовно оплати праці та соціальних гарантій бібліотекарів постійно друкуються на сторінках газети «Урядовий кур’єр», «Праця і зарплата», а також у фаховому виданні для бібліотекарів навчальних закладів «Шкільна бібліотека плюс» (передпл. індекс 06589, ціна на рік 139грн.56 коп.).


Л.А.Поперечна

завідувач сектору відділу

наукового і прикладного

бібліотекознавства ДНПБ

України ім. В.О.Сухомлинського

^ БІБЛІОТЕЧНА СЛУЖБА ІНФОРМУЄ


Методист Лопатнікова Л.Д.


(Застереження: цей матеріал здебільшого не відповідає чинній нормативній базі і наведений як приклад альтернативного погляду. Використовувати уважно і обережно).

ДонЦентрАт


Сьогодні для звичайного читача є все: і ЗМІ, і Інтернет, і багато іншого.. Але багато хто з нас все ж таки звертається до книги – джерелу всіх наших знань. Ще з дитячих років нас навчали звертатися в бібліотеку і шукати допомоги в отриманні різної інформації. Бібліотека – сховище різних книг, джерело відповідей на всі наші питання. Бібліотека – це місце, де знаючий – підтверджує та удосконалює свої знання, прагнучий отримати знання – отримує їх, накопичує і передає їх своїм нащадкам. А скромний бібліотекар – хранитель цього дому знань веде нас і допомагає орієнтуватися в цьому великому розумному лабіринті. И ніякий комп’ютер не може замінити книгу, а пошуки в Інтернеті - тишу читального залу бібліотеки і ті миті пізнань, які ми отримуємо в стінах цього храму КНИГИ.

Сьогоднішній матеріал про те, як має функціонувати бібліотека в сучасній школі. Тому пропонуємо Вам ознайомитися з деякими пунктами Положення про бібліотечну справу.


Положення про бібліотеку загальноосвітнього
навчального закладу( витяг з наказу Міністерства освіти України

від 14.05.1999.№139 «Про затвердження

Положення про бібліотеку

загальноосвітнього навчального закладу»)


 1. Загальні положення

  1. Бібліотека загальноосвітнього навчального закладу (надалі - навчального закладу) є його обов'язковим структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом, відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором закладу.

  2. Навчальний заклад забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення фондів бібліотеки, гарантує їх цілісність, неподільність і не відчуженість. Приміщення, обладнання, майно бібліотеки утримується навчальним закладом на безстроковому і безоплатному користуванні та оперативному управлінні.

  3. У своїй діяльності бібліотеки керуються Законом України «Про освіту», Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" іншими законодавствами та під законними нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

  4. Бібліотека навчального закладу своєю діяльністю сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури; дотримується принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

  5. Дане Положення визначає рівень базисних вимог до бібліотеки навчального закладу і підлягає конкретизації стосовно профільних, регіональних, організаційних особливостей та змісту роботи кожного конкретного навчального закладу.

  6. Бібліотека доступна та безкоштовна для користувачів, якими є вчителі, вихователі, учні, працівники навчального закладу, батьки.

  7. Порядок доступу до бібліотечних фондів та іншої бібліотечної інформації, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються правилами користування бібліотекою, які затверджуються директором навчального закладу і складаються на основі типових правил користування бібліотекою.

 2. Основні завдання

  1. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямів навчально-виховного процесу конкретного закладу у засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог, у самоосвіті.

  2. Розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи. Введення в роботу бібліотеки новітніх технологій.

  3. Формування в учнів вмінь та навичок бібліотечного користувача, розкриття перед ними основних (модельних, базових)функцій бібліотеки, з'ясування прав і обов'язків користувача, вихованням поваги до правил користувача своєї і будь-якої бібліотеки, популяризації бібліотечно-бібліографічних знань.

  4. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов'язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

  5. Всебічне сприяння підвищенню фахової, педагогічної майстерності вчителів, вихователів, батьків шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї.

  6. Виховання в учнів інформаційної культури - сталого прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел, навичок систематизації та особистої оцінки.

 1. Зміст роботи

  1. Формує універсальний, з врахуванням профілю, бібліотечний фонд, який відповідає змісту навчання у навчальному закладі, його інформаційним і виховним функціям, запитам та інтересам користувачів, забезпечує його належне розміщення, облік і зберігання. В нього включаються: довідково-енциклопедичні, інформаційні видання з питань методики навчання, психології, підручники, навчальні посібники і дидактичні матеріали, художня література, періодичні видання, ноти, ізопродукція, кінодокументи, компакт-диски (оптичні носії), картографічні матеріали, видання, що вийшли друком як в Україні, так і за кордоном. Систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу з його популяризації. Обслуговує читачів у режимі абонементу та читального залу.

  2. Формує і веде довідково-бібліографічний апарат, використовуючи традиційні і сучасні електронні носії інформації з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечного фонду. Бере участь у створенні і використанні галузевих баз даних. За допомогою комунікативних мереж бібліотека відіграє роль центрів інформації загальноукраїнських та світових баз даних. Вивчає інформаційні потреби вчителів, вихователів, учнів, батьків, здійснює диференційоване обслуговування читачів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової і масової роботи.

  3. Засобами бібліотечної роботи популяризує книгу і читання, підвищує престиж освіченості і культурності, виходячи як з потреб суспільства, так і з природних прагнень особистості. Складає і готує списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі закладу, виконує довідкову й інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування. Веде роботу з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед учнів за допомогою проведення бесід, організації книжкових виставок, оглядів, лекцій, бібліотечних уроків, надання індивідуальних і групових консультацій тощо. Спільно з вчителями та громадськими організаціями
   проводить читацькі конференції, літературні та музичні вечори, диспути, ігри та інші масові заходи
   . Організовує та бере участь у науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, що пов'язана з книгою, навчальним підручником та іншою формою інформації.

  4. В межах своєї діяльності бере участь у навчально-виховному процесі в організації загальних, групових, класних, масових заходах, виставках та оглядах, передбачених планом роботи.

  5. Координує і кооперує свою діяльність з бібліотеками
   інших навчальних закладів, систем і відомств щодо спільних дій та заходів в навчальній і дозвілевій діяльності. Вивчає і впроваджує в практику роботи кращий досвід бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів.

 2. Управління, структура та штати

  1. Відкриття бібліотеки здійснюється за наявністю відповідної матеріально-технічної, науково-методичної бази: приміщення, початкового книжкового фонду (навчального), книгосховища, абонементу, читального залу (кімнати), забезпечених необхідним бібліотечним обладнанням, бібліотечною технікою, комп'ютерами, охоронними і протипожежними засобами.

  2. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт не передбачених завданнями бібліотеки.

  3. Загальне керівництво, створення необхідних умов для здійснення якісної та ефективної роботи, контроль за діяльністю бібліотеки, прийом на роботу бібліотечних працівників здійснює директор навчального закладу. Бібліотека навчального закладу не є юридичною особою. Вона може мати штамп, який містить в собі назву навчального закладу.

  4. За організацію роботи бібліотеки, бібліотечних процесів несе безпосередньо відповідальність завідуючий бібліотекою, який підпорядковується директору навчального закладу, є членом педагогічного колективу і входить до складу педагогічної ради закладу.

  5. Бібліотечні працівники підлягають атестації згідно з чинним законодавством.

  6. Бібліотечний працівник забезпечує облік, зберігання і використання всіх одиниць фонду згідно з відповідними інструктивними матеріалами Міністерства освіти України і Міністерства культури та мистецтв України, несе відповідальність за зберігання фонду згідно з чинним законодавством.

  7. Бібліотека працює згідно з планом роботи, затвердженим директором навчального закладу, який є складовою частиною плану навчально-виховної роботи закладу. Річний звіт бібліотеки є складовою частиною річного звіту закладу.

  8. При бібліотеках працює читацький актив з числа учнів, вчителів і батьків, який допомагає працівникам бібліотеки у виконанні бібліотечної роботи.

  9. Для вирішення актуальних питань діяльності бібліотеки
   на правах дорадчого органу може бути створена бібліотечна рада, до складу якої входять працівники бібліотеки, представники педагогічного колективу, бібліотек регіону, громадськості, а також батьки та учні.^ АТЕСТАЦІЯ БІБЛІОТЕКАРІВ


(як приклад авторських роздумів, де бажане видається за дійсне)


Шкільна бібліотека є обов’язковим структурним підрозділом навчального закладу, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час.

Робота шкільних бібліотек регламентується кількома законодавчими і нормативно-правовими актами, які стосуються двох галузей освіти і культури. Це зумовлено тим, що за родом своєї діяльності шкільні бібліотекарі є працівниками культури, а за відомчою належністю - працівниками освіти.

Порядок проведення атестації бібліотекарів регулюється Положенням про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів системи Міністерства культури і мистецтв України (наказ 16.07.2007 р. № 44).

Атестація бібліотечних працівників – це визначення їх відповідності зайнятій посаді, рівню кваліфікації, стажу роботи, залежно від яких їм установлюється кваліфікаційна категорія та відповідний посадовий оклад.

Атестація проводиться відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту” з метою активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи.

Атестація базується на принципах демократизму, загальності, всебічності, систематичності, колегіальності, доступності та гласності, безперервної освіти і самовдосконалення, морального і матеріального заохочення.

Атестації на відповідність посаді з установленням однієї з кваліфікаційних категорій підлягають бібліотечні працівники з вищою освітою, атестація проводиться один раз у 5 років.

Кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії” встановлюється працівникам, які мають повну або базову вищу освіту, стаж роботи не менш 5 років, високий рівень професіоналізму, ініціативні, досконало володіють ефективними формами і методами організації робочого процесу, забезпечують високу результативність, якість своєї праці.

Кваліфікаційні вимоги до бібліотекаря 1-ої кваліфікаційної категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бібліотекаря на менш 1 року, для бакалавра, молодшого спеціаліста – не менш 2 років.

Кваліфікаційні вимоги до бібліотекаря 2-ої категорії: повна або базова вища освіта відповідно напряму підготовки та підвищення кваліфікації.

Працівник, який працює на посаді бібліотекаря без категорії, повинен мати базову вищу освіту відповідного напряму підготовки без вимог до стажу роботи.

Кваліфікаційні категорії бібліотечним працівникам навчальних закладів присвоюють і підвищують комісії з проведення кваліфікаційної атестації (НІ! Насправді – керівник закладу). Комісія узагальнює результати вивчення професійної діяльності, підвищення фахової компетентності та загальної культури бібліотечного працівника, забезпечує об’єктивність експертних оцінок, дотримання основних принципів атестації, приймає рішення і порушає клопотання перед атестаційною комісією при вищому органі управління.

Результати атестації (рішення, рекомендації) повідомляються атестованому працівникові на даному засіданні, оформляються протоколом за підписом голови та секретаря атестаційної комісії, заносяться до атестаційного листа. За результатами атестації працівнику нараховується заробітна плата згідно з установленим посадовим окладом з дня прийняття рішення атестаційної комісії. При зміні місця роботи бібліотечному працівникові атестаційний лист є підставою для тарифікації його за новим місцем роботи.

У разі незгоди з рішенням атестаційної комісії працівник має право у двотижневий строк з дня вручення йому атестаційного листа звернутись із скаргою до атестаційної комісії вищого рівня. Подана скарга розглядається у двотижневий строк від дня її находження.

Рішення атестаційної комісії вищого рівня є підставою для скасування попереднього і видачі нового наказу про встановлення (підтвердження, не підтвердження) працівникові відповідної категорії.

Все це стосується чергової атестації.

Позачергова атестація проводиться не раніше як через рік з дня видання керівником навчального закладу відповідного наказу за підсумками атестації після попередньої атестації для осіб, які виявили бажання підвищити раніше встановлену їм кваліфікаційну категорію ( для працівників, яким не передбачені кваліфікаційні категорії), - підвищити посадовий оклад.

При визначенні посадового окладу мають ураховуватися професійна компетентність, стаж та якість роботи.

Таким чином атестація бібліотечних працівників – є стимул до підвищення своєї творчої здібності та професійної кваліфікації.

ДОДАТОК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури

і туризму України

16.07.2007 N 44

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 вересня 2007 р.

за N 1023/14290


Положення

про проведення атестації працівників підприємств,

установ, організацій та закладів галузі культури

  1   2
Похожие:

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу 19 атестація бібліотекарів 23 додаток 25 Положення 25 про проведення атестації працівників підприємств, 25 iconПоложення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Типові правила користування бібліотекою загальноосвітнього навчального закладу
До збірки включено основні законодавчо-нормативні документи та методичні рекомендації необхідні для роботи шкільної бібліотеки
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу 19 атестація бібліотекарів 23 додаток 25 Положення 25 про проведення атестації працівників підприємств, 25 iconПоложення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури Мінкультури І туризму наказ №44 від 16. 07. 2007 затверджено
Це Положення визначає порядок проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів культури незалежно від...
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу 19 атестація бібліотекарів 23 додаток 25 Положення 25 про проведення атестації працівників підприємств, 25 iconПоложення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу
Це Положення встановлює порядок утворення, комплектування та організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загальноосвітнього...
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу 19 атестація бібліотекарів 23 додаток 25 Положення 25 про проведення атестації працівників підприємств, 25 iconПоложення про атестацію працівників культури І мистецтв. Ініціатором проведення атестації може виступати бібліотекар, який подає заяву на проходження атестації: Зразок: Голові атестаційної комісії
Оформлення атестаційної документації: атестаційних листів, протоколів засідань атестаційної комісії, протоколів роботи лічильної...
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу 19 атестація бібліотекарів 23 додаток 25 Положення 25 про проведення атестації працівників підприємств, 25 iconПоложення про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженим наказом Міністерства культури І туризму України від 16. 07. 2007 р. №44 наказую
Відповідно до Положення про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженим наказом...
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу 19 атестація бібліотекарів 23 додаток 25 Положення 25 про проведення атестації працівників підприємств, 25 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників
Атестація педагогічних працівників — одне з найважливших І найскладніших управлінських та методичних завдань. Адже це комплексне...
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу 19 атестація бібліотекарів 23 додаток 25 Положення 25 про проведення атестації працівників підприємств, 25 iconПоложення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчально виховного закладу Загальні положення
В загальноосвітньому навчально – виховному закладі створюються такі навчальні майстерні
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу 19 атестація бібліотекарів 23 додаток 25 Положення 25 про проведення атестації працівників підприємств, 25 iconМетодичні коментарі, виправлення та доповнення до «Паспорту бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу» Рекомендації щодо заповнення паспорту бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу
Паспорт бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу (далі Паспорт) заповнюють всі загальноосвітні навчальні заклади державної...
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу 19 атестація бібліотекарів 23 додаток 25 Положення 25 про проведення атестації працівників підприємств, 25 iconПоложення про освітній округ, що додається. Прем’єр-міністр України М. Азаров затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №777 положення про освітній округ Загальні положення
Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу 19 атестація бібліотекарів 23 додаток 25 Положення 25 про проведення атестації працівників підприємств, 25 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників
Закону України "Про професійно-технічну освіту", частини четвертої статті 48 Закону України "Про вищу освіту" та з метою стимулювання...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов