Управління освіти І науки концепція регіональної стратегії підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період до 2020 року icon

Управління освіти І науки концепція регіональної стратегії підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період до 2020 рокуНазваниеУправління освіти І науки концепція регіональної стратегії підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період до 2020 року
Дата конвертации14.11.2012
Размер58.97 Kb.
ТипКонцепція

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ


КОНЦЕПЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ


ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ


ДИТЯЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ


НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ


Донецьк - 2009

Вступ


На сучасному етапі головним фактором економічного й соціального розвитку суспільства стають інтелектуальні й творчі ресурси людини. Сучасні тенденції соціального розвитку ставлять перед освітою нові задачі - відхилення від орієнтації на «середнього» учня, підвищений інтерес до обдарованих і талановитих дітей, до особливостей розкриття й розвитку їх здібностей у процесі освіти.

Обдаровані діти в будь-якому суспільстві мають розглядатися як національне надбання й розраховувати на особливі соціальні права. Такі діти повинні бути об'єктом спеціальних педагогічних і соціальних програм, оскільки найбільші сподівання на покращення умов життя й розквіту нації пов'язані саме з обдарованою молоддю.

В Україні відповідною постановою Кабінету Міністрів України Державна програма роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр. була прийнята.

Масштаби й принципи організації навчання обдарованих школярів різні в розвинутих країнах світу, але сьогодні зрозуміло одне: інтереси суспільства вимагають спеціальних заходів підтримки обдарованих дітей і молоді, як моральних, так і матеріальних. Високообдарованим дітям мають надаватися такі умови навчання, завдяки яким вони могли б повністю реалізувати свої здібності відповідно до своїх власних інтересів та інтересів суспільства.


^ Напрямки обдарованості

Обдарованість – це системна якість психіки, що розвивається протягом життя, яка визначає можливість досягнень людиною більш високих (незвичайних) результатів в одному або декількох видах діяльності в порівнянні з іншими людьми.

Обдарована дитина це дитина, що виділяється яскравими незвичайними, іноді видатними досягненнями (або має внутрішні передумови для таких досягнень) в тому чи іншому виді діяльності.

Відповідно до даних психологічних досліджень обдарованими є не більше 5% дітей. Разом з тим, беручи до уваги генетично закладені в кожній дитині здібності й різноманіття видів обдарованості, можна припустити, що потенційно кожна дитина – обдарована.

На сьогодні більшість психологів визнають, що рівень, якісна своєрідність і характер розвитку обдарованості – це завжди результат складної взаємодії спадковості (природних задатків), соціального середовища та пізнавальної діяльності дитини (ігрової, навчальної, трудової). Визначальну роль у виявленні й розвитку цього потенціалу відіграє педагогіка.


Виходячи із різноманіття запропонованих ученими класифікацій обдарованості, дана Концепція передбачає виявлення й розвиток здібностей дітей за п’ятьма напрямками, основним критерієм для визначення яких є вид людської діяльності.

Табл. 1

^ Напрямки обдарованості


Вид діяльності

(напрямок обдарованості)

Вид обдарованості

Інтелектуальна

(теоретико-пізнавальна)

- інтелектуальна обдарованість у залежності від предметного змісту діяльності

Практично-перетворювальна

- раціоналізаторство;

- винахідництво;

- обдарованість у ремеслах

Художньо-естетична

- хореографічна;

- сценічна;

- літературно-поетична;

- образотворча;

- музична

Комунікативно-організаторська

- лідерська;

- ораторська;

- організаційна

Психомоторна

- спортивна;

- спортивні танціЗважаючи на думку психологів, що обдарованість людини може бути представлена у вигляді своєрідного дерева, коренями якого є перш за все генетично закладені здібності, а також вплив родини, соціального оточення дитини та його пізнавальна діяльність, які формують стовбур загальних та гілки спеціальних здібностей, дерево дитячої обдарованості виглядає таким чином:


^ Бачення регіональної політики у сфері розвитку й підтримки дитячої обдарованості

Для прояву обдарованості кожній дитині необхідно забезпечити рівні ефективні можливості в реалізації інтересів, стимулюванні мотивації, розвитку власних здібностей, підтримки її талантів різними дитячими групами й колективами, суспільними організаціями, родиною, системою загальної середньої й позашкільної освіти на всіх етапах отримання освіти.

Зусилля місцевих органів влади, органів управління освітою, педагогічних колективів, батьківської громадськості повинні спрямовуватися на:

 • створення умов для стимулювання дитини з раннього віку до різних видів діяльності;

 • своєчасну професійну діагностику здібностей;

 • підтримку обдарованої дитини не тільки відносно її визначних здібностей, але й у всіх інших аспектах її розвитку, виховання;

 • створення сприятливих умов для трудової діяльності й життєзабезпечення на етапі професійного особистісного становлення;

 • виховання всебічно розвиненого громадянина суспільства.

^ Цілі Концепції

Дана Концепція визначає основні поняття, цілі, задачі, напрямки роботи з обдарованими дітьми в Донецькій області до 2020 року й розглядається як комплекс наукових досліджень, практичної психолого-педагогічної роботи й системи соціальної підтримки, що забезпечує створення нормативних і методичних матеріалів з даної проблеми для місцевих органів управління й навчально-виховних закладів.

Концепція спрямована на продовження роботи з формування й удосконалення системи виявлення, підтримки й розвитку обдарованих дітей, їх самореалізації й професійного самовизначення відповідно до здібностей.

^ Стратегічні напрямки

 1. Удосконалення нормативно-правової бази, що дозволяє здійснити ефективну соціально-педагогічну роботу з обдарованими дітьми.

 2. Забезпечення організаційних, психолого-педагогічних умов для виявлення, навчання й розвитку обдарованих дітей.

 3. Удосконалення науково-методичного забезпечення педагогів.

 4. Формування готовності педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми.

 5. Посилення соціально-економічної підтримки обдарованих дітей і педагогів, які працюють з ними.

Вказані напрямки роботи реалізуються через розв’язання стратегічних завдань та організацію і проведення конкретних заходів в межах обласної цільової програми роботи з обдарованими дітьми.

Для вирішення стратегічних задач необхідно:

 • сприяти інтеграції ресурсного потенціалу опорних, базових шкіл, освітніх округів, психологічної й методичної служб, суспільних об'єднань (асоціацій, творчих груп, тощо) із забезпечення умов для виявлення й розвитку обдарованості;

 • активізувати діяльність консультпунктів, міжшкільних факультативів, надавати їм адресну допомогу;

 • удосконалювати моделі індивідуальних програм розвитку обдарованих дітей;

 • впровадити систему заходів з цілеспрямованої підготовки педагогів до роботи з обдарованими дітьми з урахуванням вітчизняного й міжнародного досвіду;

 • створити систему якісного соціально-психологічного супроводу обдарованих дітей з метою оптимізації їх входження в соціум;

 • продовжити проведення оптимізації мережі навчальних закладів, у тому числі закладів нового типу, враховуючи ресурсний потенціал і результативність роботи з обдарованими дітьми цих закладів;

 • підсилити мотивацію дітей для участі в олімпіадах, змаганнях і конкурсах різного формату;

 • активізувати використання можливостей соціального партнерства з питань розвитку й соціальної підтримки обдарованих учнів;

 • організувати роботу літніх профільних таборів і літніх шкіл для обдарованих дітей із залученням провідних викладачів вищих навчальних закладів, психологів, провідних представників різних професій;

 • удосконалити систему матеріального заохочення педагогів, які займаються проблемами виявлення й розвитку обдарованості та мають позитивні результати цієї роботи.
Похожие:

Управління освіти І науки концепція регіональної стратегії підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період до 2020 року iconУправління освіти І науки концепція регіональної стратегії підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період до 2020 року
Сучасні тенденції соціального розвитку ставлять перед освітою нові задачі відхилення від орієнтації на «середнього» учня, підвищений...
Управління освіти І науки концепція регіональної стратегії підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період до 2020 року iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти обласна цільова програма підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період 2010-2011 роки
Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України №1016...
Управління освіти І науки концепція регіональної стратегії підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період до 2020 року iconРозпорядження кму від 5 жовтня 2009 р. №1622-р «Про затвердження плану заходів щодо розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на період до 2012 року»
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009р. №1622-р «Про затвердження плану заходів щодо розвитку загальної...
Управління освіти І науки концепція регіональної стратегії підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період до 2020 року iconПроект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки Вступ
Національна стратегія визначає основні напрями, пріоритети, завдання І механізми реалізації державної політики в галузі освіти, кадрову...
Управління освіти І науки концепція регіональної стратегії підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період до 2020 року iconФедченко Л. Я.,завідувач відділу математики обліппо, кандидат педагогічних наук, доцент
Указу президента України №926/2010 від 30 вересня 2010р. «Про заходи щодо забезпечення щодо пріоритетного розвитку освіти в Україні»...
Управління освіти І науки концепція регіональної стратегії підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період до 2020 року iconНаказ №37-в смт. Мангуш Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти в травні 2011 року
Згідно з наказом Управління освіти І науки Донецької облдержадміністрації від 14 грудня 2010 року №730 “Про підвищення кваліфікації...
Управління освіти І науки концепція регіональної стратегії підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період до 2020 року iconНаказ №28-в смт. Мангуш Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти в квітні 2011 року
Згідно з наказом Управління освіти І науки Донецької облдержадміністрації від 14 грудня 2010 року №730 “Про підвищення кваліфікації...
Управління освіти І науки концепція регіональної стратегії підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період до 2020 року iconНаказ №24-в смт. Мангуш Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти в березні 2011 року
Згідно з наказом Управління освіти І науки Донецької облдержадміністрації від 14 грудня 2010 року №730 “Про підвищення кваліфікації...
Управління освіти І науки концепція регіональної стратегії підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період до 2020 року iconНаказ №14-в смт. Мангуш Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти в лютому 2011 року
Згідно з наказом Управління освіти І науки Донецької облдержадміністрації від 14 грудня 2010 року №730 “Про підвищення кваліфікації...
Управління освіти І науки концепція регіональної стратегії підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період до 2020 року iconДодаток до рішення Донецької обласної ради від № програма
Україні» (від 04. 07. 2005 р. №1013/2005), Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи, Концепція Державної програми розвитку...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов