Методичні рекомендації щодо проведення виробничої практики студентів IV курсу icon

Методичні рекомендації щодо проведення виробничої практики студентів IV курсуНазваниеМетодичні рекомендації щодо проведення виробничої практики студентів IV курсу
Дата конвертации21.10.2012
Размер183.42 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
ОДЕСЬКИЙ

ДЕРЖАВНИЙ

МЕДИЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТЩ О Д Е Н Н И К


ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ


СТУДЕНТА IV КУРСУ _________ ГРУПИ


МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ


__________________________________________________________


__________________________________________________________

(П.І.Б.)


ОДЕСА


^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо проведення виробничої практики студентів IV курсу

Практика студентів медичних факультетів проводиться в якості помічника лікаря терапевтичного, хірургічного і дитячого відділень лікарень та пологового будинку. Виробнича практика (лікарська) студентів IV курсу в обсязі професійних обов'язків лікаря стаціонару триває 4 тижні — по 1 тижню в терапевтичному, хірургічному, дитячому відділеннях і пологовому будинку (відділенні). Тривалість робочого дня складає 8 годин (за п’ятиденним тижнем).

Послідовність проходження практики в терапевтичному, хірургічному, педіатричному відділеннях та пологовому будинку визначається кожним навчальним закладом та може змінюватись у разі потреби.

Виробнича практика студентів IV курсу проводиться після закінчення семестру і тому не має аудиторних годин. Увесь час практики є самостійною роботою студентів, яка контролюється й оцінюється безпосередніми керівниками та викладачами профільних кафедр.

В якості баз виробничої практик и можуть виступати відділення районних і міських лікарень. Поточна навчальна діяльність студентів контролюється керівниками - викладачами практики від вищого навчального закладу та керівниками виробничої практики від бази.

Підсумковий контроль засвоєння модуля лікарської виробничої практики відбувається в останній день практики після її завершення. Контроль модуля проводиться викладачами профільних кафедр у присутності керівника виробничої практики від бази практики.

^ Мета проведення лікарської практики

полягає у закріпленні практичних навичок в межах цілей, визначених у освітньо-професійній програмі підготовки фахівця за спеціальностями «Лікувальна справа» 7.110101, «Педіатрія» 7.110104, «Медико-профілактична справа» 7.
110105:

- проводити опитування і фізикальне обстеження хворих та аналізувати їх результати;

- планувати схему обстеження конкретного хворого залежно від особливостей клінічного перебігу захворювання;

- аналізувати результати основних лабораторних і інструментальних методів дослідження;

- визначати провідні патологічні симптоми і синдроми при найбільш поширених захворюваннях;

- проводити диференціальну діагностику та ставити попередній діагноз найбільш поширених захворювань;

- планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду;

- ставити попередній діагноз ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду;

- трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених захворювань;

- брати участь у наданні невідкладної медичної допомоги при ургентних станах;

- виконувати необхідні медичні маніпуляції;

- засвоїти знання морально-деонтологічних принципів медичного фахівця та принципів фахової субординації у клініці.

Завданням практики є закріплення знань і умінь, одержаних при вивченні основних клінічних і теоретичних дисциплін (обстеження хворого, встановлення клінічного діагнозу, призначення лікування) і подальше вдосконалення практичних навичок, ознайомлення з організацією лікувальної справи та умовами роботи лікаря в місті і районі, а також закріплення навичок санітарно-просвітницької роботи.


^ Щоденник ВП з внутрішньої медицини

Час практики: з ___________________ 20___ р по ________________20 ___ р.

Місце проходження практики:________________________________________

Лікарня __________________________________________________________

Базовий керівник: __________________________________________________ Головний лікар: ____________________________________________________

(підпис, печатка)


Дата, час

Зміст виконаної роботи

Виконана навичкаПідпис базового керівника ___________________________________________

Дата, час

Зміст виконаної роботи

Виконана навичкаПідпис базового керівника ___________________________________________

Дата, час

Зміст виконаної роботи

Виконана навичкаПідпис базового керівника ___________________________________________

Дата, час

Зміст виконаної роботи

Виконана навичкаПідпис базового керівника ___________________________________________

Дата, час

Зміст виконаної роботи

Виконана навичкаПідпис базового керівника ___________________________________________

^ Зведений цифровий звіт про проходження

виробничої практики з внутрішньої медицини (поточний контроль)

студентом_________________________________________________ 4 курсу

медичного факультету, група_________________


Перелік навичок та вмінь

Кількість навичок

Оцінка в балах

1. Огляд хворого, обґрунтування і формулювання клінічного діагнозу, оформлення історій хвороби.2. Щоденна курація хворих у стаціонарі.3. Чергування у відділенні реанімації або блоці інтенсивної терапії.4. Участь у наданні невідкладної лікарської допомоги в ургентних ситуаціях при гострій дихальній недостатності (напад бронхіальної астми); печінковій коліці; діабетичних комах, гіпертиреозі, гострій наднирковозалозній недостатності5. Вимірювання АТ6. Оцінка клінічних, біохімічних та

бактеріологічних досліджень крові, сечі, калу, мокротиння, шлункового соку і дуоденального вмісту, рН-метрії7. Аналіз ЕКГ8. Аналіз даних функції зовнішнього дихання9. Аналіз даних рентгенограм10. Аналіз даних ендоскопічних досліджень11. Аналіз даних ехокардіографії, УЗД органів черевної порожнини, судин.Сума балів
Підпис базового керівника ___________________________________________


Підпис викладача ___________________________________________________


^ Щоденник ВП з хірургії

Час практики: з ___________________ 20___ р по ________________20 ___ р.

Місце проходження практики:________________________________________

Лікарня __________________________________________________________

Базовий керівник: __________________________________________________ Головний лікар: ____________________________________________________

(підпис, печатка)


Дата, час

Зміст виконаної роботи

Виконана навичкаПідпис базового керівника ___________________________________________

Дата, час

Зміст виконаної роботи

Виконана навичкаПідпис базового керівника ___________________________________________

Дата, час

Зміст виконаної роботи

Виконана навичка


Підпис базового керівника ___________________________________________

Дата, час

Зміст виконаної роботи

Виконана навичкаПідпис базового керівника ___________________________________________

Дата, час

Зміст виконаної роботи

Виконана навичкаПідпис базового керівника ___________________________________________

^ Зведений цифровий звіт про проходження

виробничої практики з хірургії (поточний контроль)

студентом_________________________________________________ 4 курсу

медичного факультету, група_________________


Перелік навичок та вмінь

Кількість навичок

Оцінка в балах

1. Щоденна курація хворих2. Огляд хворих, обґрунтування діагнозу, оформлення історії хвороби3. Чергування по відділенню в ургентний день або у блоці інтенсивної терапії, травматологічному пункті4. Асистування при виконанні планових і екстрених операцій5. Оцінка клінічних аналізів (загальний аналіз крові і сечі) і біохімічних аналізів крові (білірубін і його фракції, білки крові, амілаза, електроліти крові, коагулограма та інш.) в хірургічній клініці6. Оцінка даних інструментальних досліджень (оглядова ренгтгенографія, КТ, сонографія органів черевної порожнини, фіброгастродуоденоскопія, колоноскопія та інш.) в хірургічній клініці7. Асистування в перев'язочній: хірургічна обробка гнійного вогнища, зміна пов'язок, догляд за дренажами8. Асистування в перев'язочній: догляд за раною, зняття швів9. Участь у підготовці хворого до оперативного втручання10. Участь у діагностиці і наданні невідкладної допомоги при внутрішній кровотечі, септичному шоці та інш.Сума балів

Підпис базового керівника ___________________________________________


Підпис викладача ___________________________________________________

^ Щоденник ВП з педіатрії

Час практики: з ___________________ 20___ р по ________________20 ___ р.

Місце проходження практики:________________________________________

Лікарня __________________________________________________________

Базовий керівник: __________________________________________________ Головний лікар: ____________________________________________________

(підпис, печатка)


Дата, час

Зміст виконаної роботи

Виконана навичкаПідпис базового керівника ___________________________________________

Дата, час

Зміст виконаної роботи

Виконана навичкаПідпис базового керівника ___________________________________________

Дата, час

Зміст виконаної роботи

Виконана навичкаПідпис базового керівника ___________________________________________

Дата, час

Зміст виконаної роботи

Виконана навичкаПідпис базового керівника ___________________________________________

Дата, час

Зміст виконаної роботи

Виконана навичкаПідпис базового керівника ___________________________________________

^ Зведений цифровий звіт про проходження

виробничої практики з педіатрії (поточний контроль)


студентом_________________________________________________ 4 курсу

медичного факультету, група_________________


Перелік навичок та вмінь

Кількість навичок

Оцінка в балах

1. Щоденна курація хворих дітей2. Огляд хворих, обґрунтування діагнозу, заповнення історії хвороби3. Чергування у палатах інтенсивної терапії або відділенні реанімації4. Діагностика і надання допомоги у невідкладних випадках у дітей (судомний і гіпертермічний синдроми, запаморочення, колапс, бронхоспазм, алергічні реакції та інш.)5. Вимірювання АТ на руках і ногах6. Оцінка клінічних, біохімічних, бактеріологічних і імунологічних досліджень крові, сечі, калу, мокротиння і т.д.7. Оцінка даних фіброгастродуоденоскопії, колоноскопії, бронхоскопії8. Аналіз ЕКГ9 Оцінка даних спірометрії, ехокардіографії10 Аналіз даних рентгенограм органів грудної клітки, травної і сечостатевої системСума балів

Підпис базового керівника ___________________________________________


Підпис викладача ___________________________________________________


^ Щоденник ВП з акушерства

Час практики: з ___________________ 20___ р по ________________20 ___ р.

Місце проходження практики:________________________________________

Лікарня __________________________________________________________

Базовий керівник: __________________________________________________ Головний лікар: ____________________________________________________

(підпис, печатка)


Дата, час

Зміст виконаної роботи

Виконана навичкаПідпис базового керівника ___________________________________________

Дата, час

Зміст виконаної роботи

Виконана навичкаПідпис базового керівника ___________________________________________

Дата, час

Зміст виконаної роботи

Виконана навичкаПідпис базового керівника ___________________________________________

Дата, час

Зміст виконаної роботи

Виконана навичкаПідпис базового керівника ___________________________________________

Дата, час

Зміст виконаної роботи

Виконана навичкаПідпис базового керівника ___________________________________________

^ Зведений цифровий звіт про проходження

виробничої практики з акушерства (поточний контроль)


студентом_________________________________________________ 4 курсу

медичного факультету, група_________________


Перелік навичок та вмінь

Кількість навичок

Оцінка в балах

1. Щоденна курація породіль2. Вимірювання розмірів тазу, визначення справжньої кон`югати3. Зовнішнє акушерське обстеження вагітних (прийоми Леопольда)4. Визначення положення, передлежання, позиції та виду плоду5. Визначення терміну вагітності6. Визначення передбачуваного строку пологів7. Вислухування серцебиття плоду8. Оцінка результатів лабораторного та інструментального дослідження вагітних9. Участь у наданні акушерської допомоги в пологах10. Визначення стану новонародженого за шкалою АпгарСума балів

Підпис базового керівника ___________________________________________


Підпис викладача ___________________________________________________


^ Рекомендована література

I Внутрішня медицина

1. В.Г. Передерій, С.М. Ткач. Клінічні лекції з внутрішніх хвороб у 2-х томах. - Київ: Манускрипт, 1998р.

2. Ш.М. Ганджа, В.М. Коваленко, Н.М. Шуба та ін. Внутрішні хвороби. К.: Здоров'я, 2002. - 992с.

3. Н.І. Швець, А.В. Підаєв, Т.М. Бенца та ін. Еталони практичних навиків з терапії. - Київ: Главмеддрук, 2005. - 540с.

4. Сучасні класифікації та принципи формулювання діагнозів у клініці внутрішніх хвороб: навч. посіб. /О.О. Абрагамович, Є.С. Абрагамович, У.О. Абрагамович, О.В. Бродик, І.О. Винник-Жураєва; Львів, нац. мед. ун-т ім. Д.Галицького, Львів, обл. благод. фонд "Надії нації". — Л.: ПП "Кварт", 2005. — 322 с.

5. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів: довід.-посіб. /Ред.: Ю.М. Мостовий; Вінииц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — 9-е вид., доповн. і переробл. — Вінниця: ДП "ДКФ", 2007. — 479 с.

6. Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевтичній практиці / Є.М. Стародуб, О.Є. Самогальська, Б.І. Рудик, Ф.А. Зверхшановський, Л.П. Мартишок, Н.І. Ярема, С.Є: Шостак, ОХ Криськів. — Т.: ТДМУ "Укрмедкн.", 2008. — 195 с.

7. Клиническая зндокринология: учебник / В.Н. Хворостинка, В.Н. Лесовой, Т.А. Моисеенко. — X.: Факт, 2008. — 541 с.

8. Синдромная диагностика в гастрознтерологии: учеб. пособие / А.З. Дорофеев, В.М. Березов, Н.Н. Руденко, О.В. Томаш. — Донецк: Вебер, 2008. — 263 с.

II. Хірургія

1. Ковальчук Л.Я., Спіженко Ю.П., Саєнко В.Ф., Книшов Г.А., Ничитайло М.Ю. Шпитальна хірургія. - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999.

2.Практичні навички з оперативної хірургії: Навч. посіб. /Ю.Т. Ахтемійчук, В.П. Пішак, О.М. Слободян, О.В. Цигикало. — Чернівці: Місто, 2005.-152 с.

3. Хірургічні хвороби: Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. / П.Я. Чумак, А.Я. Кузнєцов, М.О. Рудий, О.П. Ковальов. -Т.: ТДМУ: Укрмедкнига, 2006.- 487 с.

4. Хірургічні хвороби: підручник/ за ред. проф. П.Г.Кондратенка.- Донецьк, 2006. -816 с.

5. Посібник з еталонів техніки лікарських маніпуляцій і практичних навичок із загальної хірургії /В.В. Скиба, В.В. Поканевич, О.В. Іванько, А.С. Карпенко, С.Й. Хмельницький, В.Я. Стаднік, А.К. Петров; Акад. наук Вищ. шк. України, Київ. мед. ун-т УАНМ. —- К., 2007.— 141 с.

6. Невідкладні стани в хірургії: підручник / І.В. Роздольський. -2-ге вид., стер.-К.: Медицина, 2009. — 144 с.

ІІІ. Педіатрія

1. Дитячі хвороби. За ред. В.М,Сідельникова, В.В.Бережного. К.:

Здоров'я, 1999.-734 с.

2. Майданник В.Г. Педиатрия. Учебник (2-е издание, испр. и доп.).-Харьков: Фолио, 2002. - 1125 с.

3. Алгоритми практичних навиків у педіатрії: Навч. посіб. / О.Є. Федорців, Т.О. Воронцова, У.М. Цідилко, Н.О, Ліщенко, Г.О. Луцук; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. Каф. педіатрії.-Т.: Укрмедкнига, 2006. — 166 с.

4. Диагностика, лечение и профилакгика воспалительных заболеваний

органов дыхания у детей / В.Г. Майданник, Ю.В. Митин. — К.: ООО

"ИЦ Медпроминфо", 2006. — 288 с.

5.Педіатрія: підручник / С.К. Ткаченко, Р.І. Поцюрко, Ю.С. Коржинський, А.І. Мостюк, Є.Г. Ткаченко, М.П. Альфьорова. —3-тє вид., переробл. та доповн. — К.: Здоров'я, 2006. — 771 с.

6. Інтенсивна терапія в педіатрії: навч. посіб. / С.М. Басманов, Г.І. Белебезьєв, А.В. Бєляєв, М.А. Георгіянц, М.Б. Дмитрієва.-К.; Медична, 2008. -520 с.

7. Невідкладні стани в педіатрії: навч. посіб. / Р.І. Поцюрко, Л.С. Леськів, М.М. Монастирська, І.В, Пітула, О.Я. Соловей. — К.: Медицина, 2009.-192 с.

IV Акушерство

1. Акушерство за ред. В.І. Грищенка -ХарькІв, Основа 1996.-608с.

2. Запорожан В.М. Цегельський М.Р.. Рожковська Н.М. Акушерство і гінекологія. Підручник : у 2-х томах. Т.1. -Одеса, 2005.-420с.

3. Савельева Г.М. Акушерство и гинекология .-ГЗОТАР Медицина,1997.- 735с.

4. Невідкладні стани в акушерстві: Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації і практ. лікарів акушерів-гінекологів/ А.Н. Гайструк, Н.А. Гайструк, О.В. Мороз. — Вінниця: Книга-Вега, 2004. - 361 с.

5. Невідкладні стани в акушерстві: навч. посіб. для студ. / І.Б. Назарова. -2-ге вид.- К.: Медицина, 2008. — 102 с.

6. Акушерська патологія: Атл. / В.М. Запорожан, В.П. Міщенко. - О.: Одес. мед.ун-т, 2005. — 291 с.
Похожие:

Методичні рекомендації щодо проведення виробничої практики студентів IV курсу iconМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету
...
Методичні рекомендації щодо проведення виробничої практики студентів IV курсу iconМетодичні рекомендації щодо проведення курсів з елементами дистанційного навчання. Забезпечення реалізації Програми розвитку І функціонування новогрецької мови в школах Першотравневого району
Науково-методичні рекомендації щодо проведення курсів з елементами дистанційного навчання
Методичні рекомендації щодо проведення виробничої практики студентів IV курсу iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій
Методичні рекомендації щодо проведення виробничої практики студентів IV курсу iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
Методичні рекомендації щодо проведення виробничої практики студентів IV курсу iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт учнями-членами ман
Методичні рекомендації до виконання учнівських науково-дослідницьких робіт з біології / Укладачі: Т. М. Пустовіт, О. А. Спрягайло....
Методичні рекомендації щодо проведення виробничої практики студентів IV курсу iconМетодичні рекомендації щодо викладання п редмет ів художньо-естетичного циклу в 2011-2012 н р
Методичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу в 2011-2012 н р
Методичні рекомендації щодо проведення виробничої практики студентів IV курсу iconМетодичні вказівки щодо розробки розділу «охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях»
Методичні вказівки щодо розробки розділу «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» у дипломних проектах (роботах) студентів...
Методичні рекомендації щодо проведення виробничої практики студентів IV курсу iconМетодичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів поточного і підсумкового контролю знань з дисципліни
Методичні матеріали підготовлені у відповідності з «Положенням про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи...
Методичні рекомендації щодо проведення виробничої практики студентів IV курсу iconМетодичні рекомендації щодо особливостей проведення підсумкових контрольних робіт у 2010/2011 навчальному році що додаються. Заступник Міністра Б. М. Жебровський
Державного стандарту змісту освіти у 5-8 класах проводяться підсумкові контрольні роботи з української мови, математики, історії...
Методичні рекомендації щодо проведення виробничої практики студентів IV курсу iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов