Фінансове планування на підприємстві icon

Фінансове планування на підприємствіНазваниеФінансове планування на підприємстві
страница7/7
Дата конвертации23.11.2012
Размер0.77 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7
^

Розрахунок формування фінансових результатів


діяльності підприємства

у ____________ році

тис. грн.

Показники

Код рядка

^ Плановий рік, усього

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

IV

1

2

3

4

5

6

7

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

240
Податок на додану вартість

250
Акцизний збір

260
Інші вирахування з доходу

270
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (робіт, товарів, послуг)

280
Собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт, послуг)

290
Валовий:прибуток

300
збиток

310
Інші операційні доходи, усього

320
у тому числідохід від операційної оренди активів

321
одержані гранти та субсидії

322
Адміністративні витрати

330
Витрати на збут

340
Інші операційні витрати

350
Фінансові результати від операційної діяльності:

360
прибуток

361
збиток

362
Дохід від участі в капіталі

370
Інші фінансові доходи

380
Інші доходи, усього

390
у тому числі:дохід від реалізації необоротних активів

391
392
дохід від реалізації майнових комплексів

393
дохід від безоплатно одержаних активів

394
Фінансові витрати

400
Інші витрати

410
1

2

3

4

5

6

7

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

420
прибуток

421
збиток

422
Податок на прибуток від звичайної діяльності

430
Чистий:

440
прибуток

441
збиток

442
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

450
Витрати на оплату праці

460
Відрахування на соціальні заходи

470
Амортизація

480
Інші операційні витрати

490
Разом

500

Керівник підприємства ___________ _____________________

(підпис) (розшифрування)


Тести


1. Основними завданнями фінансового планування є:

 1. визначення джерел і обсягів грошових ресурсів, необхідних для розширеного відтворення, і їх розподіл між виробничою й невиробничою сферами;

 2. зосередження в руках держави централізованого фонду грошових коштів, необхідних для успішного виконання державних функцій;

 3. забезпечення необхідних пропорцій в розподілі і використанні грошових ресурсів;

 4. стимулювання найбільш ефективного використання матеріальних, трудових та грошових ресурсів, зниження собівартості продукції й виявлення внутрішньовиробничих резервів;

 5. немає правильної відповіді;

 6. усе вищезазначене.


2. Під час фінансового планування використовуються спеціальні методи. Доберіть до кожного терміну визначення, позначене літерою:

1. Балансовий метод.

2. Метод коефіцієнтів.

3. Нормативний метод.

а) метод, який базується на застосуванні відповідних коефіцієнтів щодо результатів певного проміжку часу: рік, квартал, місяць;

б) метод, який ґрунтується на використанні прогресивних норм і нормативів та водночас враховуються специфічні особливості галузей виробничої та невиробничої сфер;

в) метод, який допомагає збалансувати джерела фінансових ресурсів із запланованими видатками, встановити взаємозв’язок між виробничими показниками, створювати фінансові резерви.


3. Фінансовий план господарських суб’єктів – це:

 1. доходи суб’єктів та їх структура;

 2. видатки суб’єктів та їх планування;

 3. фінансові методи регулювання господарської діяльності;

 4. баланс доходів та видатків суб’єктів;

 5. перевищення видатків над доходами суб’єктів;

 6. усі відповіді правильні;

 7. немає правильної відповіді.


4. Виконання основних завдань фінансового планування реалізується через:

  1. основний фінансовий план держави – державний бюджет і бюджети усіх рівнів;

  2. кредитний і касовий план Національного банку і комерційних банків;

  3. баланси і звіти державних підприємств і організацій та колективних власників;

  4. фінансові плани асоціацій, фірм, кооперативів;

  5. кошторис установ, які фінансуються із бюджету;

  6. усі відповіді правильні;

  7. немає правильної відповіді.5. Який вид державного фінансового контролю здійснюється залежно від відомчої підпорядкованості об’єктів?

 1. внутрішньогосподарський;

 2. загальнодержавний;

 3. плановий;

 4. немає правильної відповіді.


6. Вибрати з наведеного методи фінансового контролю:

 1. попередній, наступний, поточний;

 2. ревізія, аналіз, обстеження, перевірка;

 3. плановий, позаплановий.


7. Який із методів фінансового контролю є найбільш поширеним?

 1. аналіз;

 2. перевірка;

 3. обстеження;

 4. ревізія.


8. У чому особливість документальної ревізії?

 1. перевіряється достовірність фінансової документації;

 2. перевіряється наявність коштів, матеріальних цінностей тощо;

 3. у разі виявлення фінансових порушень розробляються заходи щодо їх усунення.


9. Який вид фінансового контролю здійснюється на засадах добровільності та безоплатності?

 1. громадський;

 2. внутрішньогосподарський;

 3. аудиторський;

 4. плановий.


10. Який вид фінансового контролю пов’язаний з розробкою управлінського рішення?

 1. внутрішньогосподарський;

 2. наступний;

 3. попередній.


11. Що таке: фінансове планування, перспективний фінансовий план, поточний фінансовий план, оперативний фінансовий план?

 1. баланс грошових надходжень;

 2. баланс доходів і видатків;

 3. платіжний календар на місяць, на 10 днів, на 5 днів;

 4. розрахунок потреби у фінансових ресурсах;

 5. розробка фінансового забезпечення;

 6. розрахунок витрат і відрахувань;

 7. прогноз про прибутки та збитки;

 8. перевірочна таблиця до фінансового плану (шахматка);

 9. прогноз балансу активів і пасивів;

 10. визначення цілей фінансової стратегії.


12. Балансовий метод – це...

 1. економіко-математичне моделювання;

 2. розрахунково-аналітичний метод;

 3. метод балансування підсумкових показників;

 4. нормативний метод;

 5. ув’язка фінансових показників дохідної та видаткової частини фінансового плану.


13. Яке призначення: оперативного фінансового планування? поточного фінансового планування? перспективного фінансового планування?

 1. контроль за платоспроможністю підприємства;

 2. фінансове забезпечення інвестиційної діяльності;

 3. фінансове забезпечення загального розвитку підприємства;

 4. контроль за своєчасністю платежів;

 5. фінансове забезпечення досягнення стратегічних цілей;

 6. контроль за своєчасністю грошових надходжень;

 7. фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності.


1   2   3   4   5   6   7Похожие:

Фінансове планування на підприємстві iconСутність планування та особливості його здійснення на підприємстві
Планування це су­купність методів І прийомів, що дозволяють створити систему показників або послідовність дій до початку використовуван­ня...
Фінансове планування на підприємстві iconЛекція Фінансове планування
Фінансова стратегія — складова загальної стратегії економічного розвитку, яка охоплює систему довготермінових завдань фінансової...
Фінансове планування на підприємстві iconЛабораторна робота №2
На підприємстві реалізований проект структурної перебудови управлінських структур
Фінансове планування на підприємстві iconНовий матерыал л прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного І біологічного зараження
Л прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного І біологічного зараження
Фінансове планування на підприємстві iconЛекція Планування розвитку підприємства
Економічна ефективність впровадження нової техніки та організаційно-технічних заходів
Фінансове планування на підприємстві icon2009-2010 Календарне планування
Розвивати важливі життєві навички та функціональні життєві компетенції, активну пізнавальну діяльність, сприяти розвитку критичного...
Фінансове планування на підприємстві iconЛекція Маркетингові дослідження та планування перевезень
Оцінювання попиту та прогнозування збуту. Переваги й недоліки основних методів прогнозування збуту
Фінансове планування на підприємстві iconОборотні активи, їх нормування та ефективність використання
Оскільки оборотні активи включають не лише матеріальні, а й грошові ресурси, від їх організації та ефективності використання залежить...
Фінансове планування на підприємстві iconЛекція Планування собівартості перевезень
Метою розробки плану із собівартості продукції є визначення планових, економічно обґрунтованих загальних витрат на виробництво запланованих...
Фінансове планування на підприємстві iconЛекція Планування матеріально-технічного забезпечення
Зміст, завдання та послідовність розроблення плану матеріально-технічного забезпечення
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы