Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет управління персоналом та маркетингу Кафедра управління персоналом та економіки праці icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет управління персоналом та маркетингу Кафедра управління персоналом та економіки праціНазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет управління персоналом та маркетингу Кафедра управління персоналом та економіки праці
страница2/3
Дата конвертации20.02.2013
Размер357.07 Kb.
ТипДокументы
1   2   3
^

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1


 1. Розкрийте зміст понять: «виробниче середовище», «умови праці». Які фактори впливають на формування умов праці?

 2. Дайте визначення санітарних норм. Яка їхня роль під час аналізу умов праці?

 3. На які пільги і компенсації мають право працівники, що працюють у шкідливих умовах

 4. Задача 1. Розрахуйте чисельність служби охорони праці для кожного підприємства виробничоі сфери.

Номер підприємства

Загальна

чисельність працюючих

З них працюють

В шкідливих умовах

На роботах підвищеної небезпеки

Підприємство А

90

10

12

Підприємство Б

1500

300

200


Ефективний річний фонд робочого часу – 1820 год.


 1. Задача 2. Користуючись даними наведеними в таблиці, розрахувати за кожен рік коефіцієнти частоти та тяжкості травматизму, а також показник непрацездатності внаслідок травматизму (коефіцієнт виробничих витрат). Покращився чи погіршився стан охорони праці у 2008 році?

Рік

2009

2010

Середньоспискова чисельність працюючих за рік

900

950

Кількість врахованих нещасних випадків за рік

30

35

Кількість днів непрацездатності внаслідок всіх нещасних випадків за рік

300

350


6. Тестове завдання


1. Вкажіть помилку

Компенсаційні доплати за умови праці, що відхиляються від нормальних, включають доплати:

а) за роботу у важких, шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці;

б) страхова виплата втраченого заробітку;

в) за роботу у нічний час;

г) за перевезення небезпечних вантажів.


д) за інтенсивність праці;

є) помилка відсутня.


2. Хто здійснює контроль з боку держави за умовами праці на виробництві?

а) профспіфлки;

б) профільний комітет Верховної Ради;

в) служба головного санітарного лікаря України;

г) Держпромгірнагляд;

д) місцева адміністрація.


3. Згідно з гігієнічною класифікацією праці ІІІ клас умов праці – це:

а) оптимальні умови;

б) нейтральні умови;

в) допустимі умови;

г) шкідливі умови;

д) небезпечні умови.


4. Хто є страховиком під час страхування від нещасного випадку на виробництві?

а) найманий працівник;

б) держава;

в) роботодавець;

г) Фонд соціального страхування;

д) профспілки.


5. Вкажіть помилку

Залежно від характеру та обсягу контролю на підприємствах передбачаються такі види перевірок:

а) перевірка нормативних умов;

б) організаційно-технічна;

в) комплексна;

г) цільова;

д) позапланова.


6. Як зміниться сума штрафу з роботодавця якщо виявиться, що він приховав нещасний випадок на своєму підприємстві?

а) ніяк не зміниться;

б) збільшиться на 50%

в) збільшиться у 5 разів;

г) збільшиться у 10 разів;

д) збільшиться у 20 разів;


7. За формулою розраховується:

а) загальне інтегральне оцінювання важкості праці;

б) індекс відповідності фактичних умов нормативним;

в) коефіцієнт впливу шуму на ефективність праці;

г) коефіцієнт впливу зниження рівня шкідливого фактора на ефективність праці;

д) коефіцієнт тяжкості травматизму;

є) коефіцієнт виробничих витрат.


8. Хто визначає ступінь втрати професійної працездатності потерпілим?

а) прокуратура;

б) комісія підприємства з питань охорони праці;

в) санепідстанція;

г) медико-санітарна експертна комісія (МСЕК);

д) експерт Фонду соціального страхування від нещасних випадків.


9. Головою комісії із звичайного розслідування нещасного випадку призначається:

а) експерт Фонду соціального страхування від нещасних випадків та профзахворювань;

б) керівник підрозділу;

в) керівник (спеціаліст служби охорони праці підприємства);

г) директор;

д) жодна з відповідей не є вірною


10.Виробничий травматизм це:


а) порушення анатомічної цілісності або фізіологічних функцій тканин чи органів людини;

б) сукупність виробничих травм на певному об’єкті за певний період;

в) обмежена в часі подія, що викликала травму;

г) аналіз статистики нещасних випадків

^ 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ


Заняття 1. Семінар-дискусія “Виробниче середовище та його вплив на людину”

 1. Управління умовами праці (обґрунтувати необхідність цілеспрямованого і системного управління умовами праці, розглянути систему управління умовами праці).

 2. Фактори виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу, їхній вплив на людину та методи захисту від їхнього негативного впливу.

 3. Нормування умов праці.

 4. Оцінювання стану виробничого середовища (аналіз конкретної ситуації).

 5. Визначення стану умов праці на основі атестації робочих місць.


Заняття 2. Семінар “ Техніко-економічна оцінка впливу шкідливих чинників на ефективність праці (Виробничі шкідливості) ”

 1. Визначення та класифікація виробничих шкідливостей.

 2. Мікроклімат виробничих приміщень. Вплив мікроклімату на організм людини.

 3. Промисловий пил, шкідливі хімічні речовини та їхній вплив на людину.

 4. Шум, вібрація, інфразвук, ультразвук, електромагнітні поля, випромінювання та їхній вплив на здоров'я людини.

 5. Техніко-економічна оцінка впливу шкідливих чинників на ефективність праці робітників. Методи захисту людини від негативного впливу шкідливого виробництва.Заняття 3. Семінар-презентація з теми “Аналіз і профілактика профзахворювань та виробничого травматизму”

 1. Аналіз стану травматизму та профзахворюваності в Україні (доповідь).

 2. Методи дослідження профзахворюваності та травматизму (співдоповідь).

 3. Відшкодування наслідків травматизму та профзахворювань (співдоповідь).

 4. Організація та технічні засоби і заходи щодо боротьби з травматизмом і профзахворюваннями (співдоповідь).

 5. Державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (співдоповідь).

 6. Рольова гра «Розслідування нещасного випадку на виробництві»

 7. Обговорення проблеми: навіщо потрібно підприємствам система менеджменту професійної безпеки та здоров’я (OHSAS)?

 8. Вирішення задач з визначення показників травматизму та профзахворювань на виробництві.


Заняття 4. Семінар “Організація охорони праці на виробництві”

 1. Система управління охороною праці на підприємстві (мета, функції, завдання).

 2. Організаційна структура управління охороною праці на виробництві.

 3. Аналіз та оцінювання стану охорони праці.

 4. Як укласти розділ “Охорона праці” колективного договору?

 5. Вирішення задач з визначення чисельності служби охорони праці на підприємстві.


Заняття 5. Семінар-презентація за темою “Економічні аспекти охорони праці”

 1. Економічне і соціальне значення поліпшення умов та охорони праці в ринковій системі господарювання (доповідь).

 2. Витрати підприємства на заходи щодо поліпшення умов та охорони праці: визначення, класифікація, ефективність(доповідь).

 3. Економічне стимулювання поліпшення умов охорони праці (співдоповідь).

 4. Вирішення задач з визначення економічного ефекту від поліпшення умов праці на виробництві.


Заняття 6 Семінар теми “Основи техніки безпеки”

 1. Поняття та завдання техніки безпеки (доповідь).

 2. Технічний прогрес та безпека праці (співдоповідь).

 3. Система захисту працівників на виробництві.

 4. Професійний добір працівників як складова комплексу профілактичних заходів щодо забезпечення безпеки праці.


Заняття 7. Семінар “Державне управління охороною праці”

 1. Нормативно-правове забезпечення охорони праці (доповідь).

 2. Державне управління охороною праці в Україні (доповідь).

 3. Форми та принципи контролю за охороною праці (доповідь).

 4. Поточний контроль (модуль).


Заняття 8. Семінар “Правове і нормативне регулювання охорони праці”


 1. Закон України «Про охорону праці», інші законодавчі акти, що регулюють охорону праці людини на виробництві. Міжгалузеві та галузеві нормативні акти з охорони праці.

 2. Стандартизація і нормативно-технічна документація з питань охорони праці.

 3. Особливості охорони праці жінок і молоді.

 4. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.


^ 4. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


Самостійна робота студентів - один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять.

Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою.

Самостійна робота студентів над вивченням науки "Основи охорони праці" для всіх спеціальностей включає такі форми:

 • підготовка до семінарських (практичних) занять;

 • підготовка до виконання модульних (контрольних) завдань;

 • опрацювання літератури та підготовка звіту з проблеми за обраною тематикою;

 • підготовка реферативних матеріалів з публікації;

 • вирішення і письмове оформлення задач по варіантам;

 • розробка пропозицій щодо вирішення виявлених проблем

Всі завдання самостійної роботи студентів поділяються на обов’язкові та вибіркові, виконуються у встановлені терміни, з відповідною максимальною оцінкою та передбачають певні форми звітності щодо їх виконання. Обов’язкові завдання виконуються кожним без винятку студентом у процесі вивчення науки, вибіркові завдання є альтернативними.

Перелік завдань для самостійної роботи наведені у Карті самостійної роботи студентів (табл.2), яка включається до “Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їхніх знань”, що розміщуються на сайті КНЕУ.

Кожен студент повинен роздрукувати для себе Карту самостійної роботи та на власний розсуд визначитись з вибірковим елементом самостійної роботи, щоб набрати необхідну кількість балів.

Після виконання обов’язкових та вибіркових завдань у встановлені терміни студент звітує викладачеві, а набрані ним бали проставляються у Журналі обліку поточної успішності студентів та враховуються як кількість балів за поточну успішність в навчальній роботі.

Таблиця 2


^ КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки "Основи охорони праці"

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

денна ф.н.

заочна ф.н.

^ 1.Обов’язкові завдання

Систематичність та активність роботи на семінарських (практичних) заняттях

1.1.Підготовка до семінарських (практичних) занять

Відповідно до розкладу занять

Активна участь у семінарських (практичних) заняттях


30
0

Виконання модульних (контрольних) завдань

1.2.Підготовка та виконання модульних (контрольних) робіт

Відповідно до розкладу занять

Перевірка результатів виконання модульних (контрольних) робіт


5
5

Виконання завдань для самостійного опрацювання

1.3. Вирішення і письмове оформлення задач по варіантам

Не пізніше п`ятого практичного заняття

Перевірка правильності виконання завдань


10
10
^
Разом балів за обов’язкові види СРС

45

15

2. Вибіркові завдання

2.1. Опрацювання літератури та підготовка звіту з проблеми

Не пізніше п`ятого практичного заняття

Перевірка правильності виконання завдань


5
5

2.2. Підготовка реферативних матеріалів з публікацій

Не пізніше п`ятого практичного заняття

Оцінювання якості підготовлених матеріалів


5


5

Разом за вибіркові види СРС
55
^
Всього балів за СРС

50

20Перелік завдань для самостійного опрацювання

 1. Тематика рефератів подана в навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення науки.

 2. Підготовка звіту з проблем:

  • Система управління охороною праці на підприємстві.

  • Контроль за охороною праці та підприємстві.

  • Оцінка стану охорони праці на підприємстві.

  • Стимулювання заходів з охорони праці.

  • Стандарт підприємства як організаційний механізм системи управління охороною праці.

  • Страхування нещасних випадків на виробництві.

  • Оподаткування виплат, пов’язаних з нещасним випадком на виробництві (види виплат).

  • Стан виробничого травматизму в Україні та його зв’язок з професійними ризиками.

  • Професійний ризик виробництва та виробничий травматизм.

  • Профілактика травматизму.

  • Людський фактор і травматизм.

  • Державний нагляд за охороною праці.

  • Фінансування заходів з охорони праці (регіональні програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища)

  • Охорона праці та захист потерпілих на виробництві в США.

  • Досвід європейських країн щодо охорони праці.

  • Програми міжнародної організації праці з охорони та безпеки праці.

  • Нагляд за безпекою праці в Японії.

  • Комп’ютерна техніка та її вплив на функціональний стан та здоров’я працюючих.

  • Резерви зниження рівня травматизму.

  • Працеохоронна політика підприємства.

  • Методичні підходи щодо економічної оцінки заходів щодо охорони праці.

  • Система соціального захисту потерпілих на виробництві.

  • Система управління умовами праці.

  • Механізм функціонування пільгово-компенсаційної системи за роботу в шкідливих та важких умовах праці.

  • Колективний договір підприємства його роль і значення у вирішенні проблем охорони праці^ Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт

для заочної форми навчання

з навчальної дисципліни (науки) «Основи охорони праці»


Перелік завдань щодо виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання наведено у таблиці 1.

Всі завдання поділяються на обов’язкові та вибіркові, виконуються в установлені терміни, з відповідною максимальною кількістю балів та передбачають певні форми звітності щодо їх виконання. Обов’язкові завдання виконуються кожним студентом, вибіркові завдання є альтернативними. Кожен студент на власний розсуд вибирає з вибіркові завдання, щоб набрати необхідну кількість балів.

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою.

Після виконання обов’язкових та вибіркових завдань у встановлені терміни студент звітує викладачеві, а набрані ним бали проставляються у Журналі обліку поточної успішності студентів та враховуються як кількість балів за поточну успішність у навчальній роботі.
1   2   3
Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет управління персоналом та маркетингу Кафедра управління персоналом та економіки праці iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Протокол №12 від 11 квітня 2011 р. Завідувач кафедри Крупчан О. Д
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет управління персоналом та маркетингу Кафедра управління персоналом та економіки праці iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Питання, що виносяться на екзамен з дисципліни “Конституційне право зарубіжних країн”
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет управління персоналом та маркетингу Кафедра управління персоналом та економіки праці iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Основні поняття, предмет та система курсу "Організація судових та правоохоронних органів"
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет управління персоналом та маркетингу Кафедра управління персоналом та економіки праці iconОснови економічної науки міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет управління персоналом та маркетингу Кафедра управління персоналом та економіки праці iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Кафедра педагогіки та психології Затверджено
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет управління персоналом та маркетингу Кафедра управління персоналом та економіки праці iconКиївський національний економічний університет імені Вадима гетьмана факультет економіки та управління Кафедра макроекономіки та державного управління
Сутність понять: “державне втручання в економіку”, “державне управління економікою” та “економічна політика держави”
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет управління персоналом та маркетингу Кафедра управління персоналом та економіки праці iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз київський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Основні нормативні акти, якими визначається правовий статус державного службовця
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет управління персоналом та маркетингу Кафедра управління персоналом та економіки праці iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад "національний гірничий університет"
Оргкомітет запрошує прийняти участь у роботі чергової науково-технічної конференції студентів, аспірантів І молодих учених України,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет управління персоналом та маркетингу Кафедра управління персоналом та економіки праці iconМіністерство освіти І науки україни двнз „київський національний економічний університет імені вадима гетьмана”
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного й підсумкового контролю їхніх знань
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет управління персоналом та маркетингу Кафедра управління персоналом та економіки праці iconМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра теорії та історії держави І права
Значення вивчення курсу "Історія держави та права зарубіжних країн" для підготовки юристів вищої кваліфікації
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов