Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз київський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз київський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра конституційного та адміністративного праваНазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз київський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
страница1/3
Дата конвертации21.12.2012
Размер0.51 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА


ЗАТВЕРДЖЕНОПроректор з навчальної роботи______________А.М. Колот


Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань


для спеціальності «Правознавство»

дисципліни "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО"


Укладачі: доц. Макаренко А.В.


УХВАЛЕНО:

на засіданні кафедри

конституційного та

адміністративного права
^
Протокол № 12 від 11 квітня 2011 р.

Завідувач кафедри ___________________ Крупчан О.Д.


Погоджено:


Начальник навчально-

методичного відділу ___________ Гуть Т.В.


Київ КНЕУ 2011


 1. Питання, що виносяться на іспит з дисципліни “Адміністративне право”
 1. Поняття управлінської діяльності.

 2. Види управлінської діяльності.

 3. Законність та дисципліна в державному управлінні

 4. Поняття державного управління

 5. Зміст державного управління.

 6. Поняття принципів державного управління.

 7. Система принципів державного управління.

 8. Поняття та зміст методів адміністративно-правового регулювання.

 9. Види методів адміністративно-правового регулювання.

 10. Предмет адміністративного права.

 11. Система адміністративного права.

 12. Поняття адміністративного права.

 13. Види дефектних актів управління

 14. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права.

 15. Джерела адміністративного права.

 16. Адміністративне право як наука.

 17. Адміністративне право як навчальна дисципліна.

 18. Історія виникнення і розвитку адміністративного права.

 19. Поняття адміністративно-правових норм.

 20. Структура адміністративно-правових норм.

 21. Склад суду та відводи

 22. Види адміністративно-правових норм.

 23. Імперативність адміністративно-правових норм.

 24. Диспозитивність адміністративно-правових норм.

 25. Розкрити метод приписів.

 26. Розкрити метод дозволів.

 27. Розкрити метод заборон.

 28. Дія адміністративно-правових норм.

 29. Особливості адміністративно-правових відносин.


 30. Зміст адміністративно-правових відносин.

 31. Види адміністративно-правових відносин.

 32. Державний контроль у сфері юстиції

 33. Органи виконавчої влади, що беруть участь у реалізації конкурентної політики.

 34. Повноваження Президента України в сфері діяльності законодавчої влади.

 35. Повноваження Президента України в сфері діяльності виконавчої влади.

 36. Повноваження Президента України в сфері діяльності судової влади.

 37. Правовий статус Адміністрації Президента України.

 38. Поняття органів виконавчої влади.

 39. Види органів виконавчої влади.

 40. Органи виконавчої влади загальної, галузевої і міжгалузевої компетенції.

 41. Правовий статус Кабінету Міністрів України.

 42. Правовий статус центральних органів виконавчої влади.

 43. Правовий статус місцевих державних адміністрацій.

 44. Поняття та принципи державної служби.

 45. Проходження державної служби.

 46. Підстави припинення державної служби.

 47. Конкурс на посаду державного службовця.

 48. Атестація державних службовців.

 49. Види державних службовців та різниця між ними.

 50. Основні нормативні акти, якими визначається правовий статус державного службовця.

 51. Правовий статус державних службовців.

 52. Обмеження при прийнятті на державну службу.

 53. Обмеження при проходженні державної служби.

 54. Патронатна служба.

 55. Стажування на державній службі.

 56. Випробування на державній службі.

 57. Дисциплінарна відповідальність державних службовців.

 58. Відсторонення та службове розслідування: зміст, строки.

 59. Поняття об‘єднань громадян.

 60. Види об‘єднань громадян.

 61. Легалізація об’єднань громадян.

 62. Правосуб’єктність об’єднань громадян.

 63. Правовий статус політичних партій.

 64. Вимоги до засновників та членів політичних партій.

 65. Правовий статус громадських організацій.

 66. Вимоги до засновників та членів громадських організацій.

 67. Правовий статус релігійних організацій.

 68. Вимоги до засновників релігійних організацій.

 69. Система органів місцевого самоврядування.

 70. Взаємодія голови сільської, селищної, міської ради і її виконкому.

 71. Взаємодія сільської, селищної, міської ради і її голови.

 72. Взаємодія обласних, районних рад та відповідних місцевих державних адміністрацій.

 73. Адміністративна правосуб’єктність громадян України.

 74. Особливості адміністративної правоздатності громадян України.

 75. Особливості адміністративної дієздатності громадян України.

 76. Види звернень громадян.

 77. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян.

 78. Особливості правового статусу біженця.

 79. За яких умов статус біженця в Україні не надається.

 80. Особливості правового статусу іммігранта.

 81. Квота імміграції в Україні.

 82. Поняття функцій державного управління.

 83. Види функцій державного управління.

 84. Поняття форм державного управління.

 85. Види форм державного управління.

 86. Державний контроль у сфері підприємництва

 87. Поняття методів державного управління.

 88. Адміністративний та економічний методи державного управління.

 89. Методи державного управління переконання та примусу.

 90. Класифікація заходів адміністративного примусу.

 91. Поняття та юридичне значення актів державного управління.

 92. Види актів державного управління.

 93. Вимоги, що ставляться до правових актів управління.

 94. Презумпція правильності акта державного управління.

 95. Порядок зміни актів державного управління.

 96. Порядок зупинення актів державного управління.

 97. Порядок скасування актів державного управління.

 98. Підстави припинення дії актів управління.

 99. Поняття дефектних актів управління.

 100. Види дефектних актів управління.

 101. Поняття адміністративної відповідальності.

 102. Назвіть основні відмінності адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності.

 103. Поняття адміністративного правопорушення.

 104. Склад адміністративного правопорушення.

 105. Поняття адміністративних стягнень.

 106. Види адміністративних стягнень.

 107. Назвіть обставини, що пом’якшують відповідальність за адміністративні правопорушення.

 108. Назвіть обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративні правопорушення.

 109. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

 110. Необхідна оборона.

 111. Крайня необхідність.

 112. Неосудність.

 113. Інститут звільнення від адміністративної відповідальності.

 114. Інститут обмеження адміністративної відповідальності.

 115. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх (16-18 років).

 116. Особливості адміністративної відповідальності військовослужбовців.

 117. Особливості адміністративної відповідальності посадових осіб.

 118. Особливості адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства в Україні.

 119. Адміністративна відповідальність юридичних осіб.

 120. Поняття адміністративного процесу.

 121. Особливості адміністративного процесу.

 122. Принципи адміністративного процесу.

 123. Суб’єкти адміністративного процесу.

 124. Види проваджень.

 125. Поняття реєстраційного провадження та його стадії.

 126. Поняття дозвільного провадження та його стадії.

 127. Поняття контрольного провадження та його стадії.

 128. Стадія адміністративного розслідування провадження у справах про адміністративні правопорушення.

 129. Стадія розгляду справи провадження у справах про адміністративні правопорушення.

 130. Стадія перегляду постанови провадження у справах про адміністративні правопорушення.

 131. Стадія виконання постанови провадження у справах про адміністративні правопорушення.

 132. Поняття і суть адміністративної юстиції.

 133. Завдання та принципи адміністративного судочинства.

 134. Публічно-правові спори, що підвідомчі адміністративним судам.

 135. Предметна підсудність адміністративних справ.

 136. Територіальна підсудність адміністративних справ.

 137. Інстанцій на підсудність адміністративних справ.

 138. Підсудність кількох пов’язаних між собою вимог.

 139. Склад суду та відводи.

 140. Учасники адміністративного процесу.

 141. Докази в адміністративному судочинстві.

 142. Строки звернення до адміністративного суду.

 143. Відкриття провадження в адміністративній справі в суді І-ї інстанції.

 144. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ в суді І-ї інстанції.

 145. Адміністративна юстиція у зарубіжних країнах.

 146. Законність та дисципліна в державному управлінні.

 147. Контроль в державному управлінні, його суть.

 148. Види контролю в державному управлінні.

 149. Поняття та сутність нагляду в державному управлінні.

 150. Види нагляду в державному управлінні.

 151. Загальна характеристика адміністративно-правового регулювання у сфері економіки.

 152. Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у сфері економіки.

 153. Державний контроль у сфері економіки.

 154. Загальна характеристика банківської системи як об’єкта державного управління.

 155. Національний банк України як суб’єкт державного управління.

 156. Система банківського нагляду.

 157. Організація державного управління у сфері фінансів.

 158. Контроль з боку державної контрольно-ревізійної служби.

 159. Загальна характеристика державної політики у сфері підприємництва.

 160. Організація державного управління у сфері підприємництва.

 161. Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у сфері підприємництва.

 162. Державний контроль у сфері підприємництва.

 163. Загальна характеристика митної політики України.

 164. Система митних органів.

 165. Особливості державної служби в митних органах.

 166. Види митних режимів.

 167. Загальна характеристика державної політики у сфері економічної конкуренції.

 168. Органи виконавчої влади, що беруть участь у реалізації конкурентної політики.

 169. Державний контроль у сфері захисту економічної конкуренції.

 170. Загальна характеристика державної політики у паливно-енергетичній сфері.

 171. Організація державного управління у паливно-енергетичній сфері.

 172. Державний контроль та нагляд у паливно-енергетичній сфері.

 173. Організація державного управління у сферах транспорту і зв’язку.

 174. Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у сферах транспорту і зв’язку.

 175. Державний контроль та нагляд у сферах транспорту і зв’язку.

 176. Організація державного управління у сферах будівництва та житлово-комунального господарства.

 177. Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у сферах будівництва та житлово-комунального господарства.

 178. Державний контроль у сферах будівництва та житлово-комунального господарства.

 179. Організація державного управління у сфері освіти.

 180. Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у сфері освіти.

 181. Державний контроль у сфері освіти.

 182. Організація державного управління у сфері науки.

 183. Організація державного управління у сфері праці та соціальної політики.

 184. Державний контроль та нагляд у сфері праці та соціальної політики.

 185. Організація державного управління у сфері охорони здоров’я.

 186. Адміністративно-правове регулювання дозвільно-реєстраційних функцій у сфері охорони здоров’я.

 187. Державний контроль та нагляд у сфері охорони здоров’я.

 188. Загальна характеристика сфери юстиції.

 189. Організація державного управління у сфері юстиції.

 190. Органи реєстрації актів громадянського стану.

 191. Державний контроль у сфері юстиції.

 192. Організація державного управління у сфері безпеки.

 193. Державний кордон та його захист і охорона.

 194. Організація державного управління у сфері внутрішніх справ.

 195. Міліція: організація, види діяльності і адміністративні повноваження.

 196. Організація державного управління у сфері закордонних справ.

 197. Адміністративно-правовий статус Міністерства закордонних справ України.

 198. Закордонні органи Міністерства закордонних справ: структура, завдання та повноваження.

 199. Загальна характеристика державного управління міжгалузевими сферами.

 200. Функціональний зміст міжгалузевого управління.

 201. Організація державного управління в окремих міжгалузевих сферах.


2. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит.

1) Специфіка адміністративно-правової норми полягає в тому, що вона:

 1. встановлює загальнообов'язкове для всіх адресатів правило поведінки;

 2. регулює управлінські суспільні відносини;

 3. регулює відносини в сфері виконавчо-розпорядчої діяльності;

4) є правилом, встановленим і охоронюваним лише органами виконавчої влади.

2) Серед названих обставин виділіть ті, які вказані в КУпАП як обтяжуючі:

а) Вчинення адміністративного проступку умисно.

б) Вчинення адміністративного проступку раніше судимою
особою.

в) Вчинення адміністративного проступку разом з неповнолітнім.

г) Одночасне вчинення особою декількох адміністративних
проступків.

д) Вчинення адміністративного проступку неповнолітнім.

3) Дайте юридичний аналіз визначених фактів:

А) Громадянин Ярема погрожував застосувати насилля до сім'ї судді Біди у випадку винесення суворого вироку його брату. Чи можна притягнути громадянина Ярему до адміністративної відповідальності?

Б) Чи має право працівник міліції поставити громадянина Весельського перед фактом необхідності використання його машини у службових цілях, посилаючись на те, що громадянин Штанько потребує медичної допомоги?

В) У процесі здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства державний інспектор по використанню і охороні земель встановив порушення правил використання земель і приховування даних земельного кадастру керівництвом сільськогосподарського акціонерного товариства "Україна".

Державний інспектор виніс постанову про притягнення голови правління товариства до адміністративної відповідальності шляхом накладення адміністративного штрафу.

1. Визначити коло суспільних відносин.

2. Вирішіть справу, який розмір штрафу має бути зазначено у постанові інспектора, вкажіть за які правопорушення.


3. Плани семінарських занять.

Контроль знань на семінарських заняттях покликаний організувати студента до систематичного опрацювання пройденого матеріалу.

Він здійснюється шляхом:
 • ^

  вибіркового усного опитування студентів в аудиторії по питаннях теми, в т.ч. заданих для самостійного вивчення.


 • дискусійного обговорення питань, що становлять зміст теми.

 • обговорення проблемних питань.

 • виконання письмових самостійних робіт, міні контролів.

 • активної участі студента в розгляді питань в аудиторії (внесення уточнень, доповнень, зауважень до відповідей тощо)


Тема. Державне управління. (2 години)

 1. Поняття та зміст управлінської діяльності.

 2. Існуючі види управлінської діяльності, їх зміст.

 3. Співвідношення між видами управлінської діяльності.

 4. Суб'єкт та об'єкт управління.

 5. Поняття та зміст державного управління.

 6. Співвідношення громадського та державного управління.

 7. Поняття принципів державного управління, їх система.


Тема. Предмет та система адміністративного права.

 1. Предмет адміністративного права. Поняття та зміст.

 2. Метод адміністративно-правового регулювання.

 3. Співвідношення методу адміністративно-правового регулювання і методу
  державного управління.

 4. Співвідношення загальної та особливої частин адміністративного права.

 5. Поняття джерела адміністративного права.

 6. Система джерел адміністративного права (враховуючи ієрархію).

 7. Адміністративне право як наука і як галузь права.

 8. Історія розвитку адміністративного права.


Тема. Адміністративно-правові норми та відносини.

 1. Поняття норми адміністративного права, її особливості.

 2. Види норм адміністративного права. Співвідношення окремих видів
  адміністративно-правових норм.

 3. Структура адміністративно-правових норм.

 4. Зміст імперативного характеру адміністративно-правових норм.

 5. Дія адміністративно-правових норм в часі, в просторі і за колом осіб.

 6. Поняття адміністративно-правових відносин та їх особливості.

 7. Суб'єкт, об'єкт та юридичні факти, що обумовлюють виникнення
  адміністративно-правових відносин.


Тема. Органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративно-правових відносин. (2 години)

 1. Поняття органу державного управління та органу виконавчої влади.
  Співвідношення названих понять.

 1. Історія розвитку системи органів державного управління.

 2. Зміст виконавчо-розпорядчої діяльності.

 3. Класифікація органів виконавчої влади.

 4. Система органів виконавчої влади.

 5. Система центральних органів виконавчої влади.

 6. Акти, які регулюють діяльність окремих органів виконавчої влади.

 7. Особливості правового статусу Президента України.

 8. Правовий статус Адміністрації Президента України.


Тема. Система державного управління в сучасних зарубіжних країнах.

 1. Які повноваження покладені на монарха як главу виконавчої гілки Великобританії.

 2. Які органи входять до системи центральних органів виконавчої влади Великобританії.

 3. Які органи діють на рівні центральних органів виконавчої гілки влади США.

 4. Назвіть власні повноваження Президента Франції та ті, які він здійснює спільно з урядом.

 5. Назвіть та розкрийте стадії формування уряду Італії.

 6. Розкрийте склад уряду Греції.


Тема. Державна служба і державні службовці. (4 години)

 1. Поняття державної служби.

 2. Поняття принципів державної служби та їх система.

 3. Акти, якими регулюється правовий статус державних службовців.

 4. Види державних службовців.

 5. Конкурс як умова прийняття на посаду державного службовця.

 6. Просування по державній службі.

 7. Атестація державних службовців.

 8. Строки випробування та стажування.

 9. Відсторонення: зміст, строки.

 10. Відповідальність державних службовців.


Тема. Об'єднання громадян та громадяни як суб'єкти адміністративно-правових відносин. (2 години)

 1. Поняття і види об'єднань громадян та їх ознаки.

 2. Статуси об'єднань громадян.

 3. Особливості існування політичних партій на території України.

 4. Співвідношення політичних партій та громадських організацій.

 5. Порядок легалізації об'єднань громадян.

 6. Види об'єднань громадян, на які дія Закону України "Про об'єднання
  громадян" не розповсюджується.

 7. Порядок створення та функціонування релігійних організацій.

 8. Підстави припинення діяльності релігійних організацій.

 9. Відповідальність об'єднань громадян за порушення законодавства.

 10. Складові системи місцевого самоврядування.

 11. Порядок формування та взаємодії органів місцевого самоврядування.

 12. Поняття та складові елементи адміністративно-правового статусу громадян України.

 13. Адміністративна правоздатність громадян: особливості, зміст, момент виникнення та припинення.

 14. Адміністративна дієздатність громадян: особливості, зміст, момент виникнення, припинення, підстави обмеження.

 15. Відмінності, які існують між статусом біженця та іммігранта.


Тема. Методи державного управління.

 1. Поняття методів державного управління.

 2. Адміністративний метод державного управління.

 3. Економічний метод державного управління.

 4. Переконання і примус у державному управлінні.


Тема. Адміністративний примус. (2 години)

    1. Поняття державного примусу.

    2. Поняття адміністративного примусу, як складової державного примусу та його особливості.

    3. Поняття та види адміністративно-запобіжних заходів.

    4. Поняття та види заходів адміністративного припинення.

    5. Заходи адміністративної відповідальності.


Тема. Адміністративна відповідальність. (4 години)

 1. Поняття та зміст адміністративної відповідальності.

 2. Співвідношення адміністративної відповідальності з іншими видами
  юридичної відповідальності.

 3. Поняття адміністративного правопорушення.

 4. Склад адміністративного правопорушення.

 5. Види та зміст адміністративних стягнень.

 6. Інститут обмеження адміністративної відповідальності.

 7. Умови, за яких особи не підлягають адміністративній відповідальності.

 8. Інститут звільнення від адміністративної відповідальності.

9. Органи і посадові особи, які уповноважені вирішувати справи про адміністративні правопорушення.

10. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів.

11. Поняття вини юридичної особи.

12. Особливості підстав адміністративної відповідальності юридичних осіб.


Тема. Форми управлінської діяльності. (2 години)

 1. Поняття функції державного управління.

 2. Види функцій державного управління.

 1. Відмінності між загальними та спеціальними функціями державного
  управління.

 1. Поняття форми державного управління.

 2. Види форм державного управління.

 1. Відмінності між правовими та неправовими формами державного
  управління.


Тема. Акти державного управління.

 1. Поняття і юридичне значення актів управління.

 2. Види актів державного управління.

 3. Вимоги, що ставляться до правових актів управління.

 4. Підстави зміни та зупинення актів державного управління.

 5. Порядок скасування актів управління.

 6. Поняття дефектних актів управління.

 7. Види дефектних актів управління.


Тема. Адміністративний процес. (2 години)

 1. Поняття адміністративного процесу.

 2. Особливості адміністративного процесу.

 3. Принципи адміністративного процесу.

 4. Суб'єкти адміністративного процесу.

 5. Види проваджень.

 6. Стадії адміністративного провадження.


Тема. Окремі види неюрисдикційних проваджень.

       1. Поняття реєстраційного провадження та його стадії.

       2. Поняття дозвільного провадження та його стадії.

       3. Поняття контрольного провадження та його стадії.


Тема. Провадження у справах про адміністративні правопорушення. (2 години)

 1. Суб’єкти, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

 2. Стадія порушення справи про адміністративне правопорушення.

 3. Стадія розгляду справи про адміністративне правопорушення та прийняття рішення.

 4. Стадія оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення.

 5. Стадія виконання рішення, застосування адміністративного стягнення.


Тема. Організаційно-правові питання здійснення в Україні адміністративної юстиції. (2 години)

 1. Поняття і суть адміністративної юстиції.

 2. Принципи адміністративного судочинства.

 3. Перелік публічно-правових спорів, що підвідомчі адміністративним судам.

 4. Адміністративна юстиція у зарубіжних країнах.


Тема. Забезпечення законності у державному управлінні.

 1. Ознаки законності у державному управлінні.

 2. Мета та завдання контролю.

 3. Види контролю.

 4. Мета та завдання нагляду.

 5. Відмінність контролю від нагляду.

 6. Предмети прокурорського нагляду.

 7. Поняття та зміст адміністративного нагляду.


Тема. Основи управління в сфері економіки.

 1. Поняття економічної діяльності.

 2. Напрями адміністративно-правового регулювання відносин в сфері економіки.

 3. Організація державного управління у сфері економіки.

 4. Правовий статус Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

 5. Поняття та зміст монополізму в економіці.

 6. Поняття та зміст конкуренції в економіці.

 7. Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у сфері економіки.

 8. Державні органи, що уповноважені забезпечувати державний контроль у сфері економіки.


Тема. Державне управління банківською системою та у сфері фінансів. (2 години)

 1. Загальна характеристика законодавства, що регулює відносини у сфері фінансів.

 2. Органи державного управління у сфері фінансів.

 3. Загальна характеристика банківської системи як об’єкта державного управління.

 4. Правовий статус Національного банку України як суб’єкта державного управління.

 5. Основні напрями державного впливу Національного банку України на банківську систему.

 6. Система банківського нагляду.


Тема. Державне управління у сфері підприємництва. (2 години)

1. Загальна характеристика державної політики у сфері підприємництва.

 1. Поняття та принципи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

 2. Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у сфері підприємництва.

 3. Державний контроль і нагляд у сфері підприємництва. Система контролюючих органів.


Тема. Державне управління у сферах освіти і науки. (2 години)

 1. Система органів виконавчої влади, що здійснюють управління в сферах освіти і науки.

 2. Повноваження органів громадського самоврядування в галузі освіти.

 3. Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у сфері освіти.

 4. Державний контроль у сфері освіти.

 5. Органи, що здійснюють державне управління у сфері науки.

 6. Адміністративно-правовий статус НАН України і галузевих академій.


Тема. Державне управління у сферах праці, соціальної політики та охорони здоров'я.

 1. Система органів державного управління у сфері праці та соціальної політики.

 2. Органи, що здійснюють державний контроль та нагляд у сфері праці та соціальної політики.

 3. Система органів державного управління у сфері охорони здоров'я.

 4. Адміністративно-правове регулювання дозвільно реєстраційних функцій у сфері охорони здоров’я.

 5. Державний контроль та нагляд у сфері охорони здоров’я.


Тема. Державне управління в сфері юстиції. (2 години)

 1. Система органів юстиції України.

 2. Компетенція Міністерства юстиції України.

 3. Управління нотаріатом.

 4. Управління адвокатурою.

 5. Управління органами реєстрації актів громадянського стану.

 6. Державний контроль у сфері юстиції.


Тема. Охорона безпеки і порядку.

 1. Повноваження та основні напрямки діяльності Служби безпеки України.

 2. Державний кордон України і забезпечення його охорони.

 1. Обов'язки посадових осіб і права та обов'язки громадян України у сфері оборони.

 1. Система органів воєнного управління.

 2. Правовий статус органів внутрішніх справ.

 3. Система та структура органів внутрішніх справ.

 4. Державний нагляд за безпекою дорожнього руху.

 5. Внутрішні війська МВС України.


Тема. Адміністративно-правове регулювання зовнішніх відносин.

 1. Загальна характеристика зовнішньополітичної діяльності.

 2. Адміністративно-правовий статус Міністерства закордонних справ
  України.

 3. Закордонні органи Міністерства закордонних справ України: структура, завдання та повноваження.

 4. Дипломатична служба.

 5. Адміністративно-правове регулювання питань перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства.


4. Карта самостійної роботи студентів
  1   2   3
Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз київський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Протокол №12 від 11 квітня 2011 р. Завідувач кафедри Крупчан О. Д
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз київський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Питання, що виносяться на екзамен з дисципліни “Конституційне право зарубіжних країн”
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз київський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Основні поняття, предмет та система курсу "Організація судових та правоохоронних органів"
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз київський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки україни двнз „київський національний економічний університет імені вадима гетьмана”
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного й підсумкового контролю їхніх знань
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз київський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра теорії та історії держави І права
Значення вивчення курсу "Історія держави та права зарубіжних країн" для підготовки юристів вищої кваліфікації
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз київський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет управління персоналом та маркетингу Кафедра управління персоналом та економіки праці
Об`єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал науки, засвоєння якого перевіряється під час поточного контролю і на іспиті...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз київський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки україни двнз київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет інформаційних систем І технологій Кафедра інформатики затверджую
Основні напрямки та цілі захисту інформації: конфіденційність інформації, цілісність інформації та пов’язаних з нею процесів, доступ...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз київський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconОснови економічної науки міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз київський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра теорії та історії держави І права
Зміст духовної культури юриста. Компоненти духовної культури юриста. Принципи духовної культури юриста. Функції духовної культури...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз київський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Кафедра педагогіки та психології Затверджено
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов