Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 р. // Відомості Верховної Ради України 2010. №14, / №14-15; №16-17 /, стор. 412, стаття 133 icon

Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 р. // Відомості Верховної Ради України 2010. №14, / №14-15; №16-17 /, стор. 412, стаття 133НазваниеЗакон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 р. // Відомості Верховної Ради України 2010. №14, / №14-15; №16-17 /, стор. 412, стаття 133
Дата конвертации21.12.2012
Размер47.49 Kb.
ТипЗакон

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

 1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 20. – Ст. 141.

 2. Декларація про державний суверенітет від 16 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – № 31.

 3. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38.

 4. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 р. // Відомості Верховної Ради України – 2010. – № 14, / № 14-15; № 16-17 /, стор. 412, стаття 133.

 5. Закон України «Про комітети Верховної Ради України» від 4 квітня 1995 р.; в редакції Закону від 22.12.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – N 17. – ст.146.

 6. Закон України «Про всеукраїнський та місцевий референдуми» від 3 липня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 33, ст.443.

 7. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради України. – №30. – ст. 260.

 8. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 7 жовтня 2010 р.  № 2592-VІ // Відомості Верховної Ради України – 2011 – № 9. – Ст. 429.

 9. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. // Голос України вiд 03.08.2010 – № 142.

 10. Закон України «Про Держаний Гімн України» від 6 березня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 24. – Ст.163.

 11. Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ» від 15 січня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – Ст. 79.

 12. Закон України «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 р.  в редакції Закону України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України – 2004. – № 20-21. – Ст.291.

 13. Закон України «Про вибори народних депутатів України» вiд 17 листопада 2011 р.  в редакції Закону України від 7 липня 2005 р. // Голос України від 10.12.2011 — № 234.

 14. Закон України «Про вибори депутатів Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 10 липня 2010 р. // Голос України вiд 31.07.2010 – № 141.

 15. Закон України «Про Центральну Виборчу Комісію України» від 30 червня 2004 р. № 1932-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 36. – Ст.448.

 16. Закон України «Про Державний реєстр виборців» від 22 лютого 2007 р. № 698-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 20. – Ст. 282.

 17. Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 13. – Ст.65.

 18. Європейська конвенція про громадянство від 6 листопада 1997 р. ратифіковану із застереженням та заявою Законом № 163-V від 20 вересня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 45. – Ст.437.


 19. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Голос України вiд 10.12.2008 – № 236

 20. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р. / ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII від 19.10.1973

 21. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 16 грудня 1966 р. // ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII від 19.10.1973

 22. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. / ратифіковано Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 // Офіційний вісник України вiд 16.04.1998 – 1998 р., № 13, / № 32 від 23.08.2006 /, стор. 270

 23. Закон України «Про статус народного депутата України» від 17 листопада 1992 р.  № 2790-XII в редакції Закону N 2328-III від 22 березня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001, N 42, ст. 212.

 24. Закон України «Про Рахункову палату» від 11 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України вiд 12.06.1998 – 1998 р. – № 24. – Ст. 137.

 25. Закон України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» від 10 лютого 1998  № 90/98-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1998 р. – № 29. – Ст. 191.

 26. Закон України «Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим» від 22 грудня 2006  № 533-V // Відомості Верховної Ради України – 2007 р. – № 14. – Ст. 573. – Ст. 168.

 27. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 р.  № 93-IV // Відомості Верховної Ради України – 2002 р. – № 40. – Ст. 290.

 28. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України – 1997 р. – № 24. – Ст. 170

 29. Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України» від 13 жовтня 1995  № 379/95 – ВР. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 37. – Ст.283.

 30. Закон УРСР «Про Президента Української РСР» від // Відомості Верховної Ради України. – 1991. –№ 33. – Ст.446.

 31. Закон УРСР «Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 33. – Ст.445.

 32. Конституційний Договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України. // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 18. – Ст.133.

 33. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 р.  № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. – № 20. – Ст. 190

 34. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17 березня 2011 р. // Офіційний вісник України – 2011. – № 27. – Ст. 20.

 35. Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» № N 1085/2010 від 9 грудня 2010 р. // Офіційний вісник України – 2010. – № 94. – Ст. 15, стаття 3334, код акту 53839/2010.

 36. Указ Президента «Про Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України» від 12.03.1996  № 179/96. // Урядовий кур'єр вiд 28.03.1996.

 37. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

 38. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. // Голос України вiд 03.08.2010 – № 142.

 39. Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

 40. Закон України «Про Вищу раду юстиції» від 15 січня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 25. – Ст. 146.

 41. Закон України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим» від 23 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України вiд 12.02.1999 – 1999 р. – № 5. – Ст. 43.

 42. Закон України «Про державний кордон України» від 4 листопада 1991 р // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 2. – Ст. 5.

 43. Закон України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» від 10 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України вiд 27.07.1998 – 1998. – № 29. – Ст. 191.

 44. Закон України «Про представництво Президента України в Автономній Республіці Крим» від 2 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України вiд 26.05.2000 – 2000. – № 21. – Ст. 158.

 45. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 року, ратифіковано Законом України № 452/97-ВР від 15.07.97 // Відомості Верховної Ради України – 1997. – № 38. – Ст. 249.

 46. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» вiд 07 червня 2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

 47. Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 8 липня 2011 р. // Голос України вiд 03.08.2011 - № 142.

 48. Закон України «Про імміграцію» від 07 червня 2001 // Відомості Верховної Ради України вiд 12.10.2001 – 2001 р., № 41, ст. 197.

 49. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22 вересня 2011 р. // Голос України вiд 25.10.2011 - № 199.

 50. Закон України «Про правовий статус закордонних українців» вiд 04 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України вiд 18.06.2004 – 2004 р., № 25, ст.1025.
Похожие:

Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 р. // Відомості Верховної Ради України 2010. №14, / №14-15; №16-17 /, стор. 412, стаття 133 iconЗакон україни «про освіту» (п. 4 ст. 54) Затверджений Постановою Верховної Ради №100/а від 23. 03. 1996 р
Прийнята на 5 сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р., із змінами, внесеними згідно із Законом №2222-іv від 08. 12. 2004 р.,...
Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 р. // Відомості Верховної Ради України 2010. №14, / №14-15; №16-17 /, стор. 412, стаття 133 iconЗакон україни про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1999, n 45, ст. 397 )

Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 р. // Відомості Верховної Ради України 2010. №14, / №14-15; №16-17 /, стор. 412, стаття 133 iconЗакон україни про політичні партії в Україні ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 23, ст. 118 )
Конституцією України. Встановлення обмежень цього права допускається відповідно до Конституції України в інтересах національної безпеки...
Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 р. // Відомості Верховної Ради України 2010. №14, / №14-15; №16-17 /, стор. 412, стаття 133 iconЗакон україни про попередження насильства в сім'ї (Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, №10, от. 70)

Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 р. // Відомості Верховної Ради України 2010. №14, / №14-15; №16-17 /, стор. 412, стаття 133 iconЗакон україни про громадянство України ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 13, ст. 65 )
України, підстави І порядок його набуття та припинення, повноваження органів державної влади, що беруть участь у вирішенні питань...
Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 р. // Відомості Верховної Ради України 2010. №14, / №14-15; №16-17 /, стор. 412, стаття 133 iconЗакон україни про об’єднання громадян (Відомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 34, ст. 504) ( Вводиться в дію Постановою вр
Загальною декларацією прав людини, І гарантується Конституцією та законодавством України. Держава сприяє розвитку політичної та громадської...
Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 р. // Відомості Верховної Ради України 2010. №14, / №14-15; №16-17 /, стор. 412, стаття 133 iconЗакон України "Про охорону дитинства" закон україни про охорону дитинства (Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, №30, ст. 142)

Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 р. // Відомості Верховної Ради України 2010. №14, / №14-15; №16-17 /, стор. 412, стаття 133 iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»
...
Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 р. // Відомості Верховної Ради України 2010. №14, / №14-15; №16-17 /, стор. 412, стаття 133 iconНаказ №38 Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2010 р. №2140
Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2010 р. №2140 та удосконалення заходів превентивного характеру, інформування та формування...
Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 р. // Відомості Верховної Ради України 2010. №14, / №14-15; №16-17 /, стор. 412, стаття 133 iconПоложення про освітній округ, що додається. Прем’єр-міністр України М. Азаров затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №777 положення про освітній округ Загальні положення
Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов