Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного праваНазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
страница1/4
Дата конвертации27.11.2012
Размер0.72 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Ім. Вадима Гетьмана


КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА


ЗАТВЕРДЖЕНОПроректор з навчальної роботи______________А.М. Колот


Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань


для спеціальності «Правознавство»

дисципліни "Кримінальне право"


Укладач: ст. викл. Ілікчієва К.І.


УХВАЛЕНО:

на засіданні кафедри

конституційного та

адміністративного права
Протокол № 12 від 11 квітня 2011 р.
Завідувач кафедри ___________ Крупчан О. Д.Погоджено:


Начальник навчально-

методичного відділу ___________Гуть Т.В.


Київ КНЕУ 2011


1. Питання, що виносяться на екзамен з дисципліни Кримінальне право України

Загальна частина

 1. Поняття кримінального права, його предмет, методи та завдання.

 2. Система кримінального права України.

 3. Наука кримінального права, її зміст та завдання.

 4. Загальні та спеціальні принципи кримінального права.

 5. Поняття кримінального закону, його значення та основні риси.

 6. Джерела кримінального права України.

 7. Структура кримінального закону. Диспозиція і санкція та їх види.

 8. Тлумачення кримінально-правових норм та його види.

 9. Чинність кримінального закону у просторі.

 10. Територіальний принцип чинності кримінального закону.

 11. Принцип громадянства та універсальний принцип дії кримінального закону.

 12. Чинність кримінального закону в часі (принципи, поняття часу вчинення злочину, зворотна сила).

 13. Поняття злочину та його ознаки.

 14. Відмінність злочинів від інших правопорушень.

 15. Класифікація злочинів.

 16. Кримінальна відповідальність (поняття, момент виникнення та припинення, форми реалізації).

 17. Поняття складу злочину та його значення.

 18. Елементи та ознаки складу злочину.

 19. Види складів злочинів.

 20. Кваліфікація злочинів (поняття та значення).

 21. Поняття об'єкта злочину та його структура.

 22. Класифікація об'єктів злочинів.

 23. Родовий та видовий об'єкти злочинів (поняття, значення).

 24. Безпосередній об'єкт злочину (поняття, значення).

 25. Предмет злочину.

 26. Об'єктивна сторона складу злочину (поняття, ознаки).


 27. Матеріальні та формальні склади злочинів.

 28. Причинний зв'язок та його кримінально-правове значення.

 29. Триваючі, продовжувані та складні (складені) злочини.

 30. Спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину.

 31. Місце, час, ситуація вчинення злочину.

 32. Суб'єкт злочину (поняття, ознаки).

 33. Осудність.

 34. Вік, по досягненню якого, особа може нести кримінальну відповідальність.

 35. Спеціальний суб'єкт та його види.

 36. Суб'єктивна сторона складу злочину (поняття, ознаки).

 37. Поняття вини та її форми.

 38. Умисел та його види.

 39. Необережність та її види.

 40. Випадок ("казус") та його характеристика.

 41. Мотив злочину та його види.

 42. Мета злочину та її значення для кваліфікації злочинного діяння.

 43. Юридична і фактична помилки та їх значення.

 44. Обставини, що виключають злочинність діяння (поняття, види).

 45. Необхідна оборона та умови її правомірності.

 46. Перевищення меж необхідної оборони.

 47. Крайня необхідність.

 48. Затримання особи, яка вчинила злочин.

 49. Фізичний або психічний примус.

 50. Діяння, пов’язане з ризиком.

 51. Виконання наказу або розпорядження.

 52. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття діяльності організованої групи чи злочинної організації.

 53. Стадії вчинення умисного злочину (поняття, види).

 54. Закінчений злочин.

 55. Готування до злочину.

 56. Замах на злочин.

 57. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця та її значення.

 58. Співучасть у злочину (поняття, об'єктивні та суб'єктивні ознаки).

 59. Форми співучасті.

 60. Види співучасників.

 61. Особливості кваліфікації дій співучасників та призначення їм покарання.

 62. Причетність до злочину та її форми.

 63. Множинність злочинів (поняття, форми).

 64. Повторність злочинів та її різновиди.

 65. Реальна та ідеальна сукупність злочинів. Розмежування кваліфікації діяння за правилами сукупності та конкуренції норм.

 66. Суть і мета покарання.

 67. Перелік основних і додаткових видів покарань.

 68. Позбавлення волі (характеристика).

 69. Виправні роботи, громадські роботи (характеристика, відповідальність від ухилення від відбування цього покарання).

 70. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (характеристика).

 71. Штраф, як міра покарання (характеристика).

 72. Конфіскація майна (характеристика).

 73. Обмеження волі ( характеристика )

 74. Загальні засади призначення покарання.

 75. Призначення покарання при вчиненні кількох злочинів (умови, порядок, принципи і межі).

 76. Призначення покарання за сукупністю вироків (умови, порядок, принципи і межі).

 77. Обставини, які пом’якшують покарання.

 78. Обставини, які обтяжують покарання.

 79. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям.

 80. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим.

 81. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки.

 82. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки.

 83. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

 84. Звільнення від кримінальної відповідальності на підставі закону про амністію чи акта помилування.

 85. Види звільнення від покарання та його відбування.

 86. Звільнення від відбування покарання з випробуванням.

 87. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

 88. Примусові заходи медичного характеру (суть, підстави, порядок застосування).

 89. Амністія. ( Поняття, порядок застосування ).

 90. Помилування. ( Поняття, порядок застосування ).

 91. Види покарання для неповнолітніх.

 92. Судимість та її правові наслідки.

 93. Строки погашення судимості.

 94. Зняття судимості.


Особлива частина

 1. Система Особливої частини кримінального права та Кримінального Кодексу України.

 2. Загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки України.

 3. Юридичний склад злочину: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ст. 109 ККУ) (По цьому питанню та в подальшому, коли вказується назва статті ККУ необхідно проаналізувати юридичний склад злочину)

 4. Державна зрада (ст. 111 ККУ)

 5. Посягання на життя державного чи громадянського діяча (ст. 112 ККУ)

 6. Шпигунство (ст. 114 ККУ)

 7. Загальна характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи.

 8. Умисне вбивство (ст. 115 ККУ)

 9. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони (ст. 118 ККУ).

 10. Вбивство через необережність (ст. 119 ККУ)

 11. Умисне тяжке тілесне пошкодження (ст. 121 ККУ).

 12. Побої та мордування (ст. 126 ККУ).

 13. Погрози вбивством (ст. 129 ККУ)

 14. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної хвороби (ст. 130 ККУ)

 15. Зараження венеричною хворобою (ст. 133 ККУ)

 16. Залишення в небезпеці (ст. 135 ККУ)

 17. Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров’я дітей (ст. 137 ККУ)

 18. Порушення прав пацієнта (ст. 141 ККУ)

 19. Незаконне проведення дослідів над людиною (ст. 142 ККУ)

 20. Незаконне розголошення лікарської таємниці (ст. 145 ККУ)

 21. Загальна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи.

 22. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 ККУ) .

 23. 3ахоплення заручників (ст. 147 ККУ)

 24. Незаконне поміщення в психіатричний заклад (ст. 151 ККУ)

 25. Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

 26. Зґвалтування та примушування до вступу в статевий зв’язок. Характеристика та розмежування (ст. ст. 152, 154 ККУ)

 27. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості (ст. 155 ККУ)

 28. Загальна характеристика злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

 29. Перешкоджання здійснення виборчого права ( ст. 157 ККУ)

 30. Неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів (ст. 158 ККУ).

 31. Голосування виборцем на виборчій дільниці більше ніж один раз (ст. 158-1 ККУ).

 32. Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму (ст. 158-2 ККУ)

 33. Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) (ст. 159-1 ККУ)

 34. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної незалежності або ставлення до релігії (ст.161 ККУ)

 35. Порушення недоторканості житла (ст. 162 ККУ).

 36. Порушення таємниці листування, телефонних розмов (ст. 163 ККУ)

 37. Ухилення від сплати коштів на утримання дітей та непрацездатних батьків (ст. ст. 164, 165 ККУ).

 38. Незаконні дії щодо усиновлення ( удочеріння ) (ст. 169 ККУ).

 39. Перешкоджання законній діяльності профспілок, політичних партій (ст. 170 ККУ).

 40. Перешкоджання законній діяльності журналістів (ст. 171 ККУ)

 41. Грубе порушення законодавства про працю (ст. ст. 172-175 ККУ).

 42. Порушення авторського права і суміжних прав та прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію (ст.ст. 176, 177 ККУ).

 43. Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків (ст. 178 ККУ)

 44. Порушення права на отримання освіти та безоплатної медичної допомоги (ст. ст. 183,184 ККУ).

 45. Загальна характеристика злочинів проти власності.

 46. Крадіжка (ст. 185 ККУ).

 47. Розмежування грабежу від розбою (ст. ст. 186, 187 ККУ)

 48. Вимагання та його розмежування від грабежу (ст. 189 ККУ)

 49. Загальна характеристика злочинів проти власності, не пов’язаних з насильством (ст. 190-193 ККУ)

 50. Загальна характеристика злочинів проти власності без ознаки її заволодінням (ст.ст. 194-197 ККУ)

 51. Придбання або збут майна, за відомо здобутого злочинним шляхом (ст. 198 ККУ)

 52. Загальна характеристика злочинів у сфері господарської діяльності.

 53. Злочини, що пов’язані з підробкою або збутом документів, цінних паперів (ст.ст. 199, 200 ККУ)

 54. Контрабанда (ст. 201 ККУ)

 55. Порушення встановленого порядку заняття підприємницькою чи банківською діяльністю (ст. 202 ККУ)

 56. Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва (ст. 203-1 ККУ).

 57. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 ККУ)

 58. Фіктивне підприємництво (ст. 205 ККУ)

 59. Протидія законній господарській діяльності (ст. 206 ККУ)

 60. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті (ст. 207 ККУ)

 61. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків (ст. 208 ККУ)

 62. Легалізація грошових коштів чи майна, здобутих злочинним шляхом (ст. 209 ККУ)

 63. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. (ст. 209-1 ККУ).

 64. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (ст.ст. 212, 212 1 ККУ).

 65. Фіктивне банкрутство (ст. 218 ККУ).

 66. Шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 ККУ)

 67. Обман покупців та замовників (ст. 225 ККУ)

 68. Випуск або реалізація недоброякісної продукції (ст. 227 ККУ)

 69. Незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю (ст. 231 ККУ)

 70. Розголошення комерційної та банківської таємниці (ст. 232 ККУ)

 71. Загальна характеристика злочинів сфері приватизації (ст. ст. 233-254 ККУ)

 72. Загальна характеристика злочинів проти довкілля.

 73. Злочини проти екологічної безпеки (ст.ст. 236-238, 253 ККУ).

 74. Злочини у сфері землекористування, охорони надр, атмосферного повітря (ст.ст. 239 241, 254 ККУ).

 75. Злочини у сфері охорони водних ресурсів (ст.ст. 242 244).

 76. Злочини у сфері лісокористування, захисту рослинного і тваринного світу (ст.ст. 245 252 ККУ).

 77. Загальна характеристика злочинів проти громадської безпеки.

 78. Види злочинної діяльності, що здійснюються в складі групи осіб (ст.ст. 255-257, 260).

 79. Терористичний акт (ст. 258 ККУ)

 80. Втягнення у вчинення терористичного акту (ст. 258-1 ККУ)

 81. Публічні заклики до вчинення терористичного акту (ст. 258-2 ККУ).

 82. Створення терористичної групи чи терористичної організації (ст. 258-3 ККУ).

 83. Сприяння вчиненню терористичного акту (ст. 258-4 ККУ).

 84. Незаконне придбання та оволодіння вогнепальною зброєю (ст.ст. 262-264 ККУ).

 85. Порушення встановлених законодавством правил пожежної безпеки (ст. 270 ККУ)

 86. Загальна характеристика злочинів проти безпеки виробництва (ст.ст. 271-275 ККУ)

 87. Загальна характеристика злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту

 88. Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 ККУ)

 89. Загальна характеристика злочинів проти громадського порядку та моральності.

 90. Злочини, пов’язані з масовими діями (ст.ст. 293-295 ККУ)

 91. Хуліганство (ст. 296 ККУ)

 92. Злочинні дії по відношенню до могил та культурних пам’яток (ст.ст. 297, 298, 298-1 ККУ)

 93. Загальна характеристика злочинів, націлених на підрив моральних устоїв (ст. З01-304 ККУ)

 94. Загальна характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

 95. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів (ст. 314 ККУ).

 96. Загальна характеристика злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

 97. Розголошення державної таємниці (ст. 328 ККУ)

 98. Ухилення від призову на строкову військову службу (ст. 335 ККУ)

 99. Загальна характеристика проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.

 100. Наруга над державними символами (ст. 338 ККУ)

 101. Об’єктивна сторона злочинів щодо працівника правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування (ст.ст. 342-352 ККУ)

 102. Загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності. Суб’єкти злочинів.

 103. Злочини, пов’язані з хабарництвом (ст. ст. 368-370 ККУ)

 104. Загальна характеристика злочинів проти правосуддя.

 105. Злочини, що посягають на законні права особи, як учасника судового процесу (ст. 371-375, 397 ККУ)

 106. Злочини, що посягають на нормальну роботу судів та суддів (ст.ст. 376-379 ККУ)

 107. Злочини, що порушують роботу адміністрації виправних установ (ст.ст. 391-395 ККУ)

 108. Загальна характеристика військових злочинів. Суб’єкт цих злочинів.

 109. Військові посадові злочини (ст.ст. 423-426 ККУ)

 110. Загальна характеристика злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

 111. Пропаганда війни (ст. 436 ККУ)

 112. Найманство (ст. 447 ККУ)2. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит.


1. Розкрийте поняття та види об’єкта. Охарактеризуйте його кримінально – правове значення.

2. Розкрийте поняття та вкажіть відмінності триваючого від продовжуваного злочину.

3. Порівняйте юридичні склади злочинів, передбачених ст.ст.365 та 365 КК (Зловживання владою або службовим становищем та перевищення влади або службових повноважень).

4. Розкрийте юридичний склад злочину “Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей” (ст. 164 КК). Чим даний склад злочину відрізняється від злочину „Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров’я дітей” (ст. 137 КК)

5. Вирішить приклад: а + в – с = д, де

А – строк погашення судимості у випадку засудження особи за злочин невеликої тяжкості;

В – максимальний строк відрахування при виправних роботах;

С – мінімальний строк призначення покарання у виді арешту.

6. Розв’яжіть задачу.

Кондратенко на законних підставах зберігав у металевому ящику рушницю. Ключ від ящика він постійно носив при собі. Син Кондратенка за допомогою зубила відкрив ящик, взяв рушницю і вбив з неї Назарова, з яким раніше посварився.

Чи можна притягнути батька Кондратенка до кримінальної відповідальності?


3. Плани семінарських занять.

Контроль на семінарських заняттях необхідний для закріплення матеріалу, що дається на лекціях, а також для систематичного опрацювання пройденого матеріалу.

Він здійснюється шляхом:

  • вибіркового усного опитування студентів в аудиторії по питаннях теми, в т. ч. заданих для самостійного вивчення;

  • дискусійного обговорення питань, що становлять зміст теми;

  • підготовка та презентація доповідей по проблемним питанням даної теми;

  • виконання самостійних бліц – естів;

  • виконання письмових експрес – контролів;

  • вирішення ситуативних задач;

  • активної участі студента при обговоренні питань в аудиторії.


Тема Поняття, система і наука КП. Закон про кримінальну відповідальність.

 1. Поняття кримінального права (КП).

 2. Предмет КП.

 3. Основні методи.

 4. Завдання.

 5. Система.

 6. Наука КП, її зміст, предмет та методи.

 7. КП як учбова дисципліна.

 8. Кримінальний закон.

 9. Структура.

 10. Диспозиція і санкція та їх види.

 11. Зміст, призначення та структура кримінально правових норм.

 12. Чинність кримінального закону. Зворотня сила закону про кримінальну відповідальність.


Тема Поняття та ознаки злочину. Поняття та підстави кримінальної відповідальності.

 1. Поняття злочину.

 2. Ознаки злочину.

 3. Класифікація злочинів.

 4. Відмінність злочинів від правопорушень.

 5. Поняття кримінальної відповідальності.

 6. Підстави кримінальної відповідальності.


Тема Юридичний склад злочину. Об’єкт злочину.

 1. Поняття складу злочину.

 2. Значення складу злочину.

 3. Структура складу –злочину.

 4. Види складів злочину.

 5. Поняття кваліфікації злочинів.

 6. Поняття об’єкта злочину.

 7. Предмет злочину.

 8. Види об’єктів злочину.


Тема Об’єктивна сторона злочину.

 1. Поняття об’єктивної сторони злочину.

 2. Значення об’єктивної сторони злочину.

 3. Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність).

 4. Поняття, види та значення суспільно небезпечних наслідків.

 5. Причинний зв’язок між діянням та суспільно небезпечними наслідками.

 6. Місце вчинення злочину.

 7. Час вчинення злочину.

 8. Засоби та знаряддя вчинення злочину.


Тема Суб’єкт злочину.

 1. Поняття суб’єктів злочину.

 2. Види суб’єктів злочину.

 3. Поняття обмеженої осудності.

 4. Критерії.

 5. Відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння.


Тема Суб’єктивна сторона.

 1. Поняття суб’єктивної сторони.

 2. Значення суб’єктивної сторони.

 3. Поняття вини.

 4. Умисел та його види.

 5. Необережність та її види.

 6. Злочини із змішаною формою вини.

 7. Мотив злочину.

 8. Мета злочину.


Тема Стадії вчинення злочинів.

 1. Поняття стадії.

 2. Види стадій.

 3. Поняття закінченого злочину.

 4. Поняття замаху на злочин.

 5. Закінчений замах.

 6. Незакінчений замах.

 7. Поняття готування до злочину.

 8. Звільнення від кримінальної відповідальності при незакінченому злочині.

 9. Поняття та умови правомірності добровільної відмови від доведення злочину до кінця.


Тема Співучасть.

 1. Поняття співучасті.

 2. Форми співучасті.

 3. Види співучасників.

 4. Кримінальна відповідальність співучасників.

 5. Поняття причетності до злочину.

 6. “Ексцес” виконавця.

 7. Провокація злочину.

 8. Співучасть у злочинах із спеціальним суб’єктом.


Тема Множинність.

 1. Загальні положення про множинність.

 2. Поняття одиничного злочину.

 3. Продовжуваний та триваючий злочини.

 4. Повторність.

 5. Сукупність.

 6. Рецидив.

 7. Конкуренція норм Особливої частики КК.

 8. Відмінність множинності від одиничного злочину.


Тема Обставини, що виключають злочинність діяння.

 1. Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння.

 2. Поняття необхідної оборони та умови її правомірності.

 3. Підстави та умови виникнення.

 4. Поняття крайньої необхідності.

 5. Підстави і умови правомірності.

 6. Правомірність затримання злочинця.

 7. Поняття фізичного примусу.

 8. Поняття психічного примусу.

 9. Поняття явно злочинного наказу.

 10. Кримінальна відповідальність при виконанні наказу або розпорядження.

 11. Поняття діяння пов’язаного з ризиком.


Тема Звільнення від кримінальної відповідальності.

 1. Поняття, підстави і види звільнення від кримінальної відповідальності.

 2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям.

 3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим.

 4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки.

 5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки.

 6. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

 7. Звільнення від кримінальної відповідальності на підставі закону про амністію чи акта помилування.

 8. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку зі зміною обстановки.

 9. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченнями строків давності.


Тема Поняття, мета та система покарань.

 1. Поняття та мета покарання.

 2. Система покарання.

 3. Види покарання.

 4. Основні та додаткові покарання.


Тема Призначення покарань.

 1. Загальні положення призначення.

 2. Обставини, які пом'якшують чи обтяжують покарання.

 3. Призначення покарання за сукупністю вироків.

 4. Призначення покарання за сукупністю злочинів.

 5. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті.

 6. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено за­коном.

 7. Правила складання покарань і зарахування строку ув'язнення


Тема Звільнення від покарання та його відбування.

 1. Поняття звільнення від покарання та його види.

 2. Звільнення від покарання у зв'язку з втратою особою суспіль­ної небезпечності.

 3. Звільнення від відбування покарання з випробуванням.

 4. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагіт­них жінок і жінок, які мають дітей до семи років.

 5. Обов’язки, які покладаються на особу, у зв’язку із звільненням від відбування покарання з випробуванням.

 6. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.

 7. Умовно – дострокове звільнення від відбування покарання.

 8. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким.

 9. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

 10. Звільнення від покарання за хворобою.

 11. Амністія та помилування.


Тема Особливості відповідальності неповнолітніх.

 1. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності.

 2. Види покарання та особливості їх застосування щодо неповнолітніх.

 3. Особливості призначення покарання неповнолітнім.

 4. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування.

 5. Детермінація та причини злочинності неповнолітніх.


Тема Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування.

 1. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру.

 2. Види примусових заходів медичного характеру.

 3. Порядок призначення, зміни або припинення примусових заходів медичного характеру.

 4. Поняття та питання застосування примусового лікування.


Тема Злочини та покарання в європейських країнах та порівняльний аналіз з положеннями КК України.

1. Поняття злочинного діяння. (у європейських країнах: н-д: Польща, Швейцарія, Німеччина)

2. Класифікація злочинів. (Франція, Німеччина, Польща)

3. Поняття та цілі покарання. (Англія, Швейцарія, Німеччина, Польща).

4. Система покарань. (Франція, Іспанія, Німеччина, Польща)

5. Загальні засади призначення покарання. (Англія, Швейцарія, Німеччина, Польща).

6. Інститут звільнення від відбування покарання з випробуванням в європейських країнах.


Особлива частина.

Тема Поняття, система Особливої частини КП та загальні засади кваліфікації.

 1. Поняття, система та значення Особливої частини КП.

 2. Наукові засади кваліфікації злочинів.


Тема Злочини проти основ національної безпеки України.

 1. Поняття і види злочинів проти основ національної безпеки України.

 2. Злочини, що посягають га на зовнішню безпеку України. ( ст.114КК).

 3. Злочини, що посягають на політичну систему України. (ст. 109, 112 КК).

 4. Злочини, що посягають на економічну систему України. (ст. 113 КК).

 5. Злочини, що посягають на територіальну цілісність України.(ст. 110 КК).


Тема Злочини проти життя і здоров’я особи.

 1. Поняття і види злочині проти життя і здоров’я.

 2. Злочини проти життя. (ст.ст. 115 – 120, 129 КК)

 3. Злочини проти здоров’я. (ст.ст. 121 – 128, 130 – 133, 145 КК).

 4. Злочини, що ставлять у небезпеку життя і здоров’я особи (ст.ст.134 – 144 КК).


Тема Злочини проти волі, честі і гідності особи.

 1. Загальна характеристика злочинів.

 2. Злочини проти волі. (ст.ст. 146 – 149, 151 КК).

 3. Злочини проти честі і гідності. (ст.ст.150 КК).


Тема Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

 1. Загальна характеристика злочинів.

 2. Злочини, що посягають на особисті права і свободи людини і громадянина. (ст.ст. 161, 164, 168, 178, 180 – 182 КК).

 3. Злочини, що посягають на політичні права і свободи людини і громадянина. (ст.ст. 157 – 161, 170, 171 КК).

 4. Злочини, що посягають на соціально – економічні права і свободи людини і громадянина.(ст.ст. 164 – 167, 169, 172- 177, 183, 184 КК).


Тема Злочини проти власності.

 1. Загальна характеристика злочинів проти власності .

 2. Майно як предмет злочинів проти власності.

 3. Ознаки злочинів проти власності.

 4. Класифікація злочинів проти власності.

 5. Значення загального значення” розкрадання”.

 6. Склад злочинів розкрадання за законодавчою конструкцією.

 7. Кваліфікуючи ознаки розкрадання.


Тема Злочини у сфері господарської діяльності.

 1. Місце норм про посягання на систему господарства.

 2. Загальна характеристика господарських злочинів.

 3. Поняття і види злочинів в сфері господарської діяльності.

 4. Злочини в бюджетній сфері. (ст.ст. 210, 211 КК).

 5. Злочини у сфері господарювання і підприємництва. (ст.ст. 201 – 206, 213, 214, 230-1КК).

 6. Злочини у сфері приватизації державного і комунального майна. (ст.ст. 233 - 235 КК).

 7. Злочини у кредитно – фінансовій і банківській сфері. (ст.ст. 199, 200, 207, 208, 209, 215, 222, 223, 244 КК).

 8. Податкові злочини. (ст.ст. 204, 212, 216 КК).

 9. Злочини у сфері конкуренції. (ст.ст. 217, 228 – 232 КК).

 10. Злочини у сфері послуг. (ст.ст. 225 – 227 КК).

 11. Злочини у сфері банкрутства. (218 – 221 КК).


Тема Злочини проти довкілля.

 1. Система злочинів проти довкілля.

 2. Загальні склади злочинів проти довкілля.

 3. Кримінально – правова охорона середи обирання.

 4. Кримінально – правова охорона живих організмів.

 5. Кримінально – правовий захист окремих природних комплексів.

 6. Порушення інших спеціальних обов’язків.


Тема Злочини проти громадської безпеки.

 1. Загальна характеристика.

 2. Створення або участь в злочинній організації, організованій злочинній групі. (ст.ст. 255 – 258, 260 КК).

 3. Незаконні діяння зі зброєю, боєприпасами, а також речовинами , що є джерелами підвищеної небезпеки. (ст.ст. 262 – 264 КК).

 4. Інші злочини у сфері суспільної безпеки. (259, 261, 270 КК).


Тема Злочини проти безпеки виробництва.

 1. Загальна характеристика злочинів проти безпеки виробництва.

 2. Аналіз складів злочинів у сфері безпеки праці.

 3. Характеристика інших злочинів у сфері безпеки виробництва.


Тема Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

 1. Поняття та система транспортних злочинів.

 2. Злочини, що посягають на безпеку руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.

 3. Злочини, що посягають на безпеку руху або експлуатації автотранспорту і міського електротранспорту.

 4. Інші злочини, що посягають на безпечну роботу транспорту.


Тема Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення.

 1. Загальна характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або пси курсорів та інші злочини проти здоров’я населення.

 2. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або пси курсорів.

 3. Злочини, пов’язані з незаконним заволодінням наркотичними засобами, а також обладнанням, призначеним для їх виготовлення.

 4. Злочини, пов’язані з незаконним вживанням наркотичних і одурманюючих засобів, а також допінгу.

 5. Інші злочини, що посягають на здоров’я населення.


Тема Злочини у сфері використання електронно – обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж.

 1. Поняття та загальна характеристика злочинів використання електронно – обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж.

 2. Загальна характеристика окремих видів комп’ютерних злочинів.


Тема Злочини у сфері службової діяльності.

 1. Поняття і система злочинів в сфері службової діяльності.

 2. Перевищення влади або службових повноважень або зловживання владою. (ст.ст. 364, 365 КК).

 3. Хабарництво. (ст.ст. 368, 369, 370 КК).

 4. Службова халатність. (ст. 367 КК).


Тема Злочини проти правосуддя.

 1. Загальна характеристика злочинів проти правосуддя.

 2. Злочини, що посягають на конституційні права громадян у сфері правосуддя. (ст.ст. 371 – 375, 380, 381 КК).

 3. Злочини, що посягають на регламентований законом всебічного, повного і об’єктивного розгляду обставин справи. (ст.ст. 376 – 379, 383 – 388, 396 – 400 КК).

 4. Злочини, що посягають на відносини, пов’язані з виконанням судових рішень і постанов. (ст.ст. 382, 389 – 395 КК).


4.Карта самостійної роботи студентів
^

Денна форма навчання


3–й семестр Загальна частина

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

^ Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

1. Обов’язкові

1.1 Підготовка до семінарських занять


За розкладом

Активність та результативність під час семінарських занять


30


^ 1.2. Виконання модульного контрольного завдання

Модуль – після опрацювання 1-18 тем курсу

Перевірка правильності виконання модульних контрольних завдань


10

^ 1.3. Опрацювання питань, що виносяться на самостійне вивчення;

Виконання навчальних домашніх завдань

Перевірка правильності виконання завдань, шляхом усного опитування під час ІКР


5

Разом балів за обов’язкові види СРС 45

ІІ Вибіркові

^ 2.1. підготовка наукового реферату

Тема затверджується викладачем

Захист реферату під час ІКР5

^ 2.2. підготовка наукової доповіді, презентації

Тема затверджується викладачем


Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР5

^ 2.3.Інші види індивідуальної роботи та робота в науковому студентському гуртку

За планом

Обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР5

Разом балів за вибіркові види СРС

5

Всього балів за СРС

50
  1   2   3   4
Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Питання, що виносяться на екзамен з дисципліни “Конституційне право зарубіжних країн”
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Основні поняття, предмет та система курсу "Організація судових та правоохоронних органів"
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз київський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Основні нормативні акти, якими визначається правовий статус державного службовця
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет управління персоналом та маркетингу Кафедра управління персоналом та економіки праці
Об`єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал науки, засвоєння якого перевіряється під час поточного контролю і на іспиті...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Кафедра педагогіки та психології Затверджено
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconОснови економічної науки міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад "національний гірничий університет"
Оргкомітет запрошує прийняти участь у роботі чергової науково-технічної конференції студентів, аспірантів І молодих учених України,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра теорії та історії держави І права
Значення вивчення курсу "Історія держави та права зарубіжних країн" для підготовки юристів вищої кваліфікації
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки україни двнз „київський національний економічний університет імені вадима гетьмана”
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного й підсумкового контролю їхніх знань
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра теорії та історії держави І права
Зміст духовної культури юриста. Компоненти духовної культури юриста. Принципи духовної культури юриста. Функції духовної культури...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов