Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет icon

Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університетНазваниеМіністерство освіти І науки україни національний транспортний університет
Дата конвертации11.09.2012
Размер182.58 Kb.
ТипРозрахунок

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

САМОСТІЙНА РОБОТА

З курсу: «Управління трудовими ресурсами»


На тему: «Розрахунок комплексної оцінки результатів праці і ділових якостей працівника»


Виконала:

студентка групи ЕП ІІІ-1

Корнієнко Олена

Перевірила:

Іванишина Н.В.
Київ-2010

Зміст
Вступ……………………………………………………………………………….3

Характеристик будинку побуту ТОВ «Дарничанка»…………………………...4


1. Розрахунок оцінки професійних та особистих якостей працівників………..8

2. Розрахунок оцінки рівня кваліфікації робітника……………………………12

3. Розрахунок оцінки складності виконуваних робіт………………………….14

4. Розрахунок оцінки результатів праці……………………………………….16

5.Розрахунок комплексної оцінки результатів праці і ділових якостей робітників підприємства. ……………………………………………………….18

Висновки…………………………………………………………………………19

Вступ


У даній самостійній роботі буде проведена комплексна оцінка працівників будинку побуту ТОВ «Дарничанка».

Оцінка ділових якостей працівників, основана на факторах, які характеризують:

а) самого працівника, який володіє певними знаннями, навичками, здібностями;

б) вид та зміст трудових функцій, які він фактично виконує;

в) конкретні результати його діяльності.

Оцінка проводиться на основі комплексного (інтегрального) показника, який може бути отриманий шляхом об’єднання двох часткових оцінок. Перша визначає показники, які характеризують робітника, тобто ступінь розвитку професіональних та особистих якостей працівника (П) і рівень кваліфікації (К), а також їх кількісні вимірники; друга – показники, які характеризують виконувану роботу, тобто дозволяє співвідносити результати праці робітників (Р) з обліком рівня складності виконуваних ними функцій (С).

Комплексна оцінка (Д) визначається по формулі:

Д = ПК + РС (1)

Кожний елемент комплексної оцінки характеризується своїм набором ознак та має відповідну шкалу для їх кількісного виміру.


^ Характеристика підприємства ТОВ Будинок побуту «Дарничанка»


ТОВ Будинок побуту «Дарничанка» займається індивідуальним пошиття та ремонтом одягу. Власність приватна. Система оподаткування – єдиний податок – 10 %. Має Статут підприємства, бізнес-план та колективний договір, що складається раз в 3 роки і затверджується адміністрацією району.


Площа – 900 м 2, із них 300 м2 займає основне підприємство, а 600 м2 здається в оренду побутовим структурам (хімчистка, перукарня, ремонт взуття, ремонт побутової техніки, ломбард, фотографія, оптика).

Режим роботи підприємств з 9.00 до 18.00, вихідний – неділя.

Підприємство забезпечує:

  1. розвиток і підвищення ефективності виробництва, ріст продуктивності праці, збільшення прибутку;

  2. соціальний розвиток колективу, послідовне здійснення принципу розподілу праці, соціальної справедливості.

Структура управління ТОВ «Дарничанка» є ієрархічною і зображена на рисунку 1.
Цехи на ТОВ «Дарничанка» оснащені хорошим освітленням, вентиляцією, виробничим устаткуванням: швейними машинами 22 класу, 51 класу, 222 класу, пресами, паровою установкою.

На підприємстві працює 15 висококваліфікованих майстрів (вік від 30 до 55 років), 4 закрійники, технолог, конструктор-модельєр.

Штатний розклад підприємства наведений в таблиці 1.

Таблиця 1

Назва посади

ПІД робітника

Стаж роботи

Освіта

Директор

Петлюра С.І.

25

Вища

Зам. Директора

Цимбаль І.В.

31

Неповна вища

Начальник відділу кадрів

Сонко А.І.

10

Вища

Юрист-консультант

Велець Л.Д.

12

Вища

Головний бухгалтер

Олько Д.Г.

20

Вища

Бухгалтер

Ференець З.А.

15

Неповна вища

Касир

Гришина Л.І

7

Вища

Начальник цеху 1

Стипанюк С.Н.

21

Середня спеціальна

Начальник цеху 2

Левчук О.Д.

25

Вища

Начальник цеху 3

Одинець С.В.

20

Середня спеціальна

Начальник цеху 4

Корняшина Л.О.

21

Вища

Начальник цеху 5

Августов О.Д.

20

Вища

Менеджер

Кудряшова С.Ф.

22

Вища

Приймальник замовлень

Бровко Р.Д.

5

Неповна вища

Комірник

Зайчук В.О.

11

Середня спеціальна

Виробничий персонал отримує заробітну плату від виробітку два рази в місяць без затримки. Штатний персонал – почасово. Заробітна плата складає від 3 000 грн. до 700 грн.

Підприємство має склад готової продукції, склад основних матеріалів та прикладних матеріалів і фурнітури.

У зв’язку з фінансовою кризою в Україні відчувається спад замовлень. На теперішній час підприємство займається ремонтом одягу, а пошив значно зменшився. За місяць підприємство має 20 індивідуальних замовлень та 500 замовлень по ремонту. Обсяги реалізації продукції становлять 6 тис. грн. по індивідуальним замовлення та 25 тис. грн. по ремонту.

^ 1. Розрахунок оцінки професійних та особистих якостей працівників


Для визначення величини показника П проводиться оцінка ступені впливу кожної із ознак, ( таблиці 2, 3) з врахуванням їхньої питомої значимості, яка визначається експертним шляхом для керівників та спеціалістів.

Кожна ознака професіональних та особистих якостей ( для керівників – 5, для спеціалістів – 6 ) має три рівня проявлення і оцінюється по принципу відхилення від середнього значення. При відповідності конкретної ознаки середньому рівню його кількісна оцінка дорівнює – 1, вище середнього – 1,25, нижче середнього – 0,75.

Оцінка по всій сукупності ознак, які визначають професіональні та особисті якості робітників ( П ), проводиться шляхом сумування оцінок ознак, що помножені на їх питому вагу, і розраховується по формулі:


П = аij * хі (1)

де і – порядковий номер ознаки ( і = 1, 2, ... , n ) ( для керівників n = 5, для спеціалістів n = 6 );

j – рівень виявлення ознаки ( j = 1, 2, 3 );

аij – кількісна міра ознаки працівника;

хі – питома вага ознаки в загальній оцінці ( в долях одиниці).


Таблиця 2

Оцінка ознак, які визначають професійні та особисті якості керівників

^ Ознаки професійних та особистих якостей

Питома вага ознак в загальній оцінці ділових якостей

Оцінка ознак з врахуванням питомої вага

0,75

1,0

1,25

1

2

гр.3=гр.2*0,75

гр.4=гр.2*1,0

гр.5=гр.2*1,25

Професійна компетентність – знання законодавчих актів, управлінських та нормативних документів, широта професіонального кругозору

0,27

0,20

0,27

0,34

Вміння оперативно і самостійно приймати обґрунтовані рішення і відповідати за них, вміння швидко та правильно реагувати на ситуації, які виникають, аргументовано відстоювати свою точку зору, оперативно приймати міри, направлені на ліквідацію

0,23

0,17

0,23

0,29

Вміння практично організовувати роботу колективу і направляти діяльність робітників на здійснення поставлених задач (вміння планувати і розподіляти роботу між підлеглими, координувати роботу співробітників)

0,13

0,10

0,13

0,16

Вміння виховувати у робітників, почуття відповідальності за доручену справу, стимулювати творчу, ініціативу, направлену на підвищення ефективності праці, ріст кваліфікації, вміння створювати в колективі приємний морально – психологічний клімат вміння направляти діяльність підлеглих підтримувати дисципліну проявляти систематичну турботу про них

0,12

0,09

0,12

0,15

Вміння працювати в екстремальних умовах, виконувати роботи, які потребують аналітичної оцінки в процесі виробітки і прийняття нестандартних рішень

0,25

0,19

0,25

0,31

Таблиця 3

Оцінка ознак, які визначають професійні та особисті якості спеціалістів

^ Ознаки професійних та особистих якостей

Питома значимість ознак в загальній оцінці ділових якостей

Оцінка ознак з врахуванням питомої значимості

0,75

1,0

1,25

1

2

гр.3=гр.2*0,75

гр.4=гр.2*1,0

гр.5=гр.2*1,25

^ Професійна компетентність – знання законодавчих актів, управлінських та нормативних документів, широта професіонального кругозору, вміння працювати з документами

0,34

0,26

0,34

0,43

^ Визнання відповідальності за результатами своїх дій, рішень, які приймаються

0,17

0,13

0,17

0,21

^ Вміння чітко організовувати і планувати виконання доручених завдань, вміння раціонально використовувати робочий час, зосередитися на головному

0,12

0,09

0,12

0,15

^ Вміння виконувати посадові функції, самостійно без допомоги керівника або старшого по службі

0,10

0,08

0,10

0,13

Творчий підхід до вирішення поставлених задач, активність та ініціатива в освоєнні нової комп’ютерної та інформаційної технологій, вміння швидко адаптуватись до нових умов та потреб

0,10

0,08

0,10

0,13

^ Вміння зберігати високу працездатність в екстремальних умовах

0,17

0,13

0,17

0,21Кожна ознака професіональних та особистих якостей ( для керівників – 5, для спеціалістів – 6 ) має три рівня проявлення і оцінюється по принципу відхилення від середнього значення. При відповідності конкретної ознаки середньому рівню його кількісна оцінка дорівнює – 1, вище середнього – 1,25, нижче середнього – 0,75.

По таблицях 2, 3 визначаються оцінки, які відповідають рівням виявлення ознак, що враховують їх питому вагу. Сума цих оцінок складає загальну оцінку професійних та особистих якостей, робітників, які оцінюються.

Отже, згідно даних таблиць 1,2,3 розрахуємо оцінку професійних та особистих якостей працівників.

Директор. П1 = 0,34 + 0,29 + 0,16 + 0,15 + 0,31 = 1,25

^ Зам. директора. П2 = 0,34 + 0,23 + 0,16 + 0,12 + 0,31 = 1,16

Начальник відділу кадрів. П3 = 0,34 + 0,17 + 0,16 + 0,15 + 0,25 = 1,07

Юрист-консультант. П4 = 0,43 + 0,21 + 0,15 + 0,13 +0,13 + 0,17 = 1,22

^ Головний бухгалтер. П5 = 0,34 + 0,29 + 0,13 + 0,15 + 0,19 = 1,1

Бухгалтер. П6 = 0,34 + 0,21 + 0,15 + 0,08 + 0,13 = 0,91

Касир. П7 = 0,26 + 0,21 + 0,09 + 0,10 + 0,08 + 0,21 = 0,95

Начальник цеху 1. П8 = 0,34 + 0,23 + 0,16 + 0,12 + 0,31 = 1,16

Начальник цеху 2. П9 = 0,26 + 0,23 + 0,13 + 0,12 + 0,25 = 1,00

Начальник цеху 3. П10 = 0,34 + 0,23 + 0,16 + 0,12 + 0,25 = 1,07

Начальник цеху 4. П11 = 0,26 + 0,23 + 0,16 + 0,12 + 0,25 = 1,03

Начальник цеху 5. П12 = 0,27 + 0,29 + 0,16 + 0,15 + 0,19 = 1,06

Менеджер. П13 = 0,34 + 0,29 + 0,17 + 0,15 + 0,25 = 1,20

Приймальник. П14 = 0,26 + 0,17 + 0,12 + 0,13 + 0,10 + 0,17 = 0,95

Комірник. П15 = 0,26 + 0,21 + 0,12 + 0,10 + 0,10 + 0,21 = 1,00


^ 2. Розрахунок оцінки рівня кваліфікації робітника


Для оцінки рівня кваліфікації працівників приймається єдиний набір ознак, які відносяться до всіх категорій працівників, рівень спеціальної освіти та досвіду роботи по спеціальності.

По рівню освіти всі працівники розподіляються на дві групи:

1 група – яка має середню спеціальну освіту;

2 група – які мають вищу або незакінчену вищу освіту.

У відповідності з тим, в яку з вказаних груп попадає працівник, йому присвоюється кількісна оцінка, по цій ознаці, величина якої складає 1 або 2.

В залежності від стажу роботи по спеціальності працівники розподіляються на 4 групи по кожному рівню освіти (таблиця 4).


Таблиця 4

Оцінка рівня кваліфікації

^ Номер групи стажу

Оцінка стажу

Стаж роботи по спеціальності в працівників, які мають освіту, роки

1 гр. Середня спеціальна освіта

^ 2 гр. Вища та незакінчена вища освіта

1

0,25

0 – 9

0 – 9

2

0,50

9 – 13

9 – 17

3

0,75

13 – 17

17 – 25

4

1,0

17 – 21

25 – 29


Оцінка рівня кваліфікації визначається по формулі:

К = (ОБ + СТ) / 3 (2)

де ОБ – оцінка освіти (ОБ = 1, 2)

СТ – оцінка стажу роботи по спеціальності (СТ = 0,25, 0,50, 0,75, 1)

З – постійна величина, яка відповідає сумі максимальних оцінок по освіті та стажу роботи.

За формулою 1 розрахуємо рівень кваліфікації працівників беручи дані з таблиці 1.

Директор. К1 = (4 + 1) / 3 = 1,67

Зам. директора. К2 = (4 + 1) / 3 = 1,67

^ Начальник відділу кадрів. К3 = (2 + 0,50) / 3 = 0,83

Юрист-консультант. К4 = (2 + 0,50) / 3 = 0,83

Головний бухгалтер. К5 = (3 + 0,75) / 3 = 1,25

Бухгалтер. К6 = (2 + 0,50) / 3 = 0,83

^ Касир. К7 = (1 + 0,25) / 3 = 0,42

Начальник цеху 1. К8 = (4 + 1) / 3 = 1,67

Начальник цеху 2. К9 = (4 + 1) / 3 = 1,67

Начальник цеху 3. К10 = (4 + 1) / 3 = 1,67

Начальник цеху 4. К11 = (3 + 0,75) / 3 = 1,25

Начальник цеху 5. К12 = (3 + 0,75) / 3 = 1,25

Менеджер. К13 = (3 + 0,75) / 3 = 1,25

Приймальник. К14 = (1 + 0,25) / 3 = 0,42

Комірник. К15 = (2 + 0,50) / 3 = 0,83

^ 3. Розрахунок оцінки складності виконуваних робіт


Для оцінки складності виконуваних робіт по кожній ознаці ( характер робіт, їх різноманітність, ступінь самостійності при їх виконанні, масштаб і складність керівництва, додаткова відповідальність ) встановлені значення, обумовлені поступовим ускладненням робіт (від менш складних до більш складних).

Отже, зіставимо середні коефіцієнти складності робіт по кожному відділу ТОВ «Дарничанка».

Таблиця 5

Середні коефіцієнти складності робіт у відділі кадрів

п/п

Найменування посади

Коефіцієнт складності

1

Начальник відділу кадрів

1,00

2

Юрист-консультант

0,75


Таблиця 6

Середні коефіцієнти складності робіт у бухгалтерії

п/п

Найменування посади

Коефіцієнт складності

1

Головний бухгалтер

1,00

2

Бухгалтер

0,8

3

Касир

0,57


Таблиця 7

Середні коефіцієнти складності робіт у виробничому відділі

п/п

Найменування посади

Коефіцієнт складності

1

Начальник цеху 1

0,89

2

Начальник цеху 2

0,89

3

Начальник цеху 3

0,89

4

Начальник цеху 4

0,89

5

Начальник цеху 5

0,89Таблиця 8

Середні коефіцієнти складності робіт у відділі збуту та постачання

п/п

Найменування посади

Коефіцієнт складності

1

Менеджер

0,95

2

Приймальник

0,5

3

Комірник

0,67^ 4. Розрахунок оцінки результатів праці


Для визначення оцінки результатів праці проводиться оцінка рівня (ступеню) проявлення кожного з наступних ознак:

  • Кількість виконуваних планових та непланових робіт;

  • Кількість виконаних робіт ( завдань );

  • Дотримання термінів виконання робіт ( завдань );

Кількісні оцінки по кожній з ознак визначається шляхом співставлення фактично досягнутих результатів з критеріями оцінки у вигляді отриманих завдань, встановлених термінів, середнього рівня досягнутих результатів по групі працівників та інше.

Кожна ознака має три рівня (степені) проявлення і оцінюється по принципу відхилення від середнього значення по кожній посадовій групі. При відповідності конкретної ознаки середньому рівню його кількісна оцінка дорівнює 1, вище середнього – 1,25, нижче середнього – 0,75.

Оцінка результатів праці визначається також як і оцінка професійних та особистих якостей працівника (таблиця 9).

Таблиця 9

Оцінка ознак, що визначають результати праці працівників

^ Ознаки результатів праці працівників

Питома вага ознак в загальній оцінці ділових якостей

Оцінка ознак з врахуванням питомої ваги

0,75

1,0

1,25

1

2

р4 = р3 * 0,75

р5 = р3 * 1,0

р6 = р3 * 1,25

^ Кількість виконаних робіт

0,30

0,225

0,3

0,375

Якість виконання робіт

0,40

0,3

0,4

0,5

^ Дотримання термінів виконання робіт

0,30

0,225

0,3

0,375Розрахунок оцінки результатів праці працівників буде таким:

Директор. Р1 = 0,375 + 0,50 + 0,375 = 1,25

Зам. директора. Р2 = 0,375 + 0,50 + 0,375 = 1,25

^ Начальник відділу кадрів. Р3 = 0,3+ 0,4 + 0,375 = 1,075

Юрист-консультант. Р4 = 0,3 + 0,50 + 0,3 = 1,1

Головний бухгалтер. Р5 = 0,375 + 0,50 + 0,375 = 1,25

Бухгалтер. Р6 = 0,225 + 0,3 + 0,3 = 0,825

^ Касир. Р7 = 0,375 + 0,50 + 0,375 = 1,25

Начальник цеху 1. Р8 = 0,3 + 0,40 + 0,3 = 1

Начальник цеху 2. Р9 = 0,375 + 0,40 + 0,3 = 1,075

Начальник цеху 3. Р10 = 0,3 + 0,40 + 0,3 = 1

Начальник цеху 4. Р11 = 0,375 + 0,50 + 0,375 = 1,25

Начальник цеху 5. Р12 = 0,375 + 0,50 + 0,375 = 1,25

Менеджер. Р13 = 0,375 + 0,50 + 0,375 = 1,25

Приймальник. Р14 = 0,3 + 0,40 + 0,3 = 1

Комірник. Р15 = 0,225 + 0,40 + 0,3 = 0,925

^ 5. Розрахунок комплексної оцінки результатів праці та ділових якостей працівників

Комплексна оцінка результатів праці і ділових якостей працівника отримується на основі врахування всіх розглянутих вище показників оцінки – професійних та особистих якостей, рівня кваліфікації, складності робіт та результатів праці:


Д = ПК + СР (3)

Виходячи з попередніх розрахунків можна розрахувати комплексну оцінку результатів праці та ділових якостей працівників кожного відділу.

Комплексна оцінка директора: П = 1,25; К = 1,67; С = 1,00; Р = 1,25:

Отже, Д1 = 1,25 * 1,67 + 1,00 * 1,25 = 3,34


^ Зам. директора. Д2 = 1,16 * 1,67 + 1,00 * 1,25 = 3,19

Начальник відділу кадрів. Д3 = 1,07 * 0,83 + 1,00 * 1,075 = 1,96

Юрист-консультант. Д4 = 1,22 * 0,83 + 0,75* 1,1 = 1,84

^ Головний бухгалтер. Д5 = 1,1 * 1,2+ 1,00* 1,25 = 2,57

Бухгалтер. Д6 = 0,91 * 0,83 + 0,8 * 0,825 = 1,42

Касир. Д7 = 0,95* 0,42 + 0,57 * 1,25 = 1,11

Начальник цеху 1. Д8 = 1,16 * 1,67+ 0,89 * 1= 2,83

Начальник цеху 2. Д9 = 1,00 * 1,67+ 0,89 * 1,075 = 2,63

Начальник цеху 3. Д10 = 1,07 * 1,67 + 0,89 * 1= 2,68

Начальник цеху 4. Д11 = 1,03 * 1,25+ 0,89 * 1,25 = 2,4

Начальник цеху 5. Д12 = 1,06 * 1,25+ 0,89 * 1,25 = 2,44

Менеджер. Д13 = 1,2 * 1,25 + 0,95 * 1,25 = 2,69

Приймальник. Д14 = 0,95 * 0,42 + 0,5 * 1= 0,9

Комірник. Д15 = 1,00 * 0,83 + 0,67 * 0,925 = 1,45

Висновки


Провівши оцінку професійних та особистих якостей, оцінку рівня кваліфікації, оцінку складності виконуваних робіт, оцінку результатів праці та розрахувавши комплексну оцінку результатів праці і ділових якостей робітників підприємства можна розробити пропозиції по:

  • преміюванню кращих співробітників;

  • зміні рівня посадового окладу;

  • просування по службі;

  • підвищення кваліфікації співробітників підприємства (вибір форм і методів).

Отже, на основі попередніх розрахунків керівники даного підприємства мають найвищі показники. Начальник відділу кадрів по відношенню до інших керівників відділів має показник значно менші, отже його слід відправити на курси підвищення кваліфікації. Також курси допомогли б юриста-консультанту та бухгалтеру, та як їх рівень середній. Головному бухгалтеру та начальникам цехів верхнього, легкого та дитячого цехів слід надати премію за успішне і сумлінне ставлення до своєї роботи.

Підбивши підсумки, можна сказати що ТОВ «Дарничанка» має кваліфікованих керівників та персонал, що добре справляється зі своєю роботою.


Похожие:

Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни національний транспортний університет Кафедра
Атаманюк В. Г. и др. “Гражданская оборона”, учебник., М. В. ш, 1986 г, ст. 80-98, 103-105
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій

Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій

Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет iconОснови економічної науки міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
...
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет iconМіністерство освіти І науки україни двнз „київський національний економічний університет імені вадима гетьмана”
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного й підсумкового контролю їхніх знань
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Протокол №12 від 11 квітня 2011 р. Завідувач кафедри Крупчан О. Д
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз київський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Основні нормативні акти, якими визначається правовий статус державного службовця
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад "національний гірничий університет"
Оргкомітет запрошує прийняти участь у роботі чергової науково-технічної конференції студентів, аспірантів І молодих учених України,...
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Питання, що виносяться на екзамен з дисципліни “Конституційне право зарубіжних країн”
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов